Morphological and palynological features of the genus Dasypyrum Poaceae in Turkey

2380688
Uluslararası
Hakemli
BIOSIS Previews
Morphological and palynological features of the genus Dasypyrum Poaceae in Turkey
CABİ EVREN,BAŞER BİROL,DOĞAN MUSA,US EBRU,PEHLİVAN SEVİL
Phytologia Balcanica
İngilizce
10
2009
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
1207935
2017-12-21 16:01:59
Özgün Makale