2320269
Ulusal
Özet bildiri
Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ailelerin Yaklaşımı
AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,AKSOY KENDİLCİ ESMA
4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
08.02.2015
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik
Sözlü Sunum
15.02.2015
12.02.2015