Kur an ı Kerim de Lealle Sözcüğünün Anlamlandırılması

2319957
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Kur an ı Kerim de Lealle Sözcüğünün Anlamlandırılması
YOLCU MEHMET
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2012
3
2
85
112
978-655
Basılı
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
1129681
2021-01-05 12:35:14
Özgün Makale