Cu II Adsorption with TDI LFG Polymer from Aqueous Solutions

2132045
Uluslararası
Hakemli
Elsevier, Index Copernicus
Cu II Adsorption with TDI LFG Polymer from Aqueous Solutions
ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,Nurcan Aksu,Türk Elif
Procedia Earth and Planetary Science
İngilizce
1
2015
15
916
919
18785220
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma
867781
2021-02-24 21:33:27
Özgün Makale
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878522015004178