Calculation of mass energy absorption coefficients and mass radiation absorbtion coefficients for aluminium and water mediums

2067416
Uluslararası
Hakemli
Web of Science Core Collection
Calculation of mass energy absorption coefficients and mass radiation absorbtion coefficients for aluminium and water mediums
GÜRLER ORHAN,ÖZ HİLMİ,YALÇIN SEZAİ
Bulgarian Journal of Physics 27 Supplement I
İngilizce
2000
27
25
28
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
776888
2016-01-10 21:34:28
Özgün Makale