2062789
Ulusal
Özet bildiri
Terfezia ve Picoa Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktiviteleri
KIRBAĞ SEVDA,AKYÜZ MEHMET,BİRCAN BURAK
II. Ulusal Mikoloji Günleri
Türkçe
Yayımlanmış
09.09.2015
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Poster
11.09.2015
09.09.2015