çalıştı 1
Romanda Mekan Kavramı

Romanda Mekan Kavramı

1991854
Uluslararası
Hakemli
SOBIAD, EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat
Romanda Mekan Kavramı
ŞENGÜL MEHMET BAKIR
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
12
2010
3
11
528
538
1307-9581
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
656402
2020-01-17 16:44:47
Özgün Makale
http://www.sosyalarastirmalar.com