çalıştı 1
SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak Nahçıvan Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye nin Tutumu (Ekim 1987-Aralık 1991)

SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak Nahçıvan Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye nin Tutumu (Ekim 1987-Aralık 1991)

1926218
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak Nahçıvan Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye nin Tutumu (Ekim 1987-Aralık 1991)
KARACA ERDEM
Gazi Akademik Bakış
Türkçe
12
2015
9
17
113
140
1307-9778
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasi Tarih
1026277
2022-10-05 21:41:44
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gav/issue/6531/86601