çalıştı 1
A comprehensive study of 17F 12C system at 60 MeV cluster model optical model and doublefolding model

A comprehensive study of 17F 12C system at 60 MeV cluster model optical model and doublefolding model

1868685
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
A comprehensive study of 17F 12C system at 60 MeV cluster model optical model and doublefolding model
AYGÜN MURAT
Bitlis Eren Univ J Sci & Technol
İngilizce
12
2014
4
2
31
35
2146-7706
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
502297
2024-01-09 16:58:07
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/beuscitech