1843693
Ulusal
Tam metin bildiri
Büyük Karaçay Barajı Dolusavağının CFD Analizi ile Değerlendirilmesi
AYDIN MEHMET CİHAN,AYDIN SEÇKİN
4. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Elazığ.
Türkçe
Yayımlanmış
11.10.2014
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
Sözlü Sunum
11.10.2014
09.10.2014