Merkezileşme Politikaları Sürecinde Yurtluk Ocaklık Sisteminin Değişimi

178698
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Merkezileşme Politikaları Sürecinde Yurtluk Ocaklık Sisteminin Değişimi
GENCER FATİH
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2011
30
49
75
96
1015-1826
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
3304170
2018-12-27 12:56:16
Özgün Makale
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1627/17446.pdf