1686946
Ulusal
Özet bildiri
Demiryolları Stratejisi Almanya ve Türkiye Karşılaştırması
AĞBAY NURULLAH CİHAN
Social Sciences and Humanities in Focus
İngilizce
Yayımlanmış
20.09.2015
Basılı+Elektronik
http://sshif.org/wp-content/uploads/2016/01/SSHIF2015-Book-of-Abstracts.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Sözlü Sunum
18.09.2015
16.09.2015