1669358
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ KULLANIMI
DEMİRCİ METİN,BULUT ADEM
UDES 2015
Türkçe
Yayımlanmış
01.06.2015
Basılı+Elektronik
http://www.ijlet.com/DergiTamDetay.aspx?ID=385Detay=Ozet
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
Sözlü Sunum
30.05.2015
28.05.2015