1
MAKALE
(YOKSIS)
0
BİLDİRİ
(YOKSIS)
5
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
7
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
41
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
10.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Review
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM
Dergi Adı : Journal of Historical Geography
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Kamusal Alanların İdeolojik Kurgusu: Bir Eleştirel Toponimi Denemesi
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Dergi Adı : Cografi Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Modern Coğrafi Düşüncede Mekan ve Yer Kavramlarının Teorik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Dergi Adı : Istanbul University
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : An examination on seasonal traveller agricultural labour and working conditions in the COVID-19 Pandemic process: A case study of Beylikova (Eskişehir)
Yazar Bilgisi : BENEK SEDAT, Baydemir Recep, BOZDOĞAN SELİM
Dergi Adı : Türk Coğrafya Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Karl Marx ve Demokrasi Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM, YARALI AKKAYA AYSUN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : 6360 Sayılı Kanunun Van İli Kırsal Alanının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : Kalkan Yavuz, BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Dergi Adı : Social Sciences Studies Journal
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Hardt ce Negri’nin Küresel Demokrasi Düşüncesi İle Laclau ve Mouffe’un Radikal Demokrasi Projesinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
Yazar Bilgisi : YARALI AKKAYA AYSUN, BOZDOĞAN SELİM
Dergi Adı : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Nietzsche'nin Ahlak Eleştirileri Bağlamında Modern Özneyi Tahayyül Etmek
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BİR PROBLEM ALANI OLARAK BÜROKRASİ-SİYASET İLİŞKİSİ
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT, BOZDOĞAN SELİM
Dergi Adı : the Journal of Academic Social Sciences
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Ortadoğu Coğrafyası’nın Sınırlarına Yönelik Disiplinler Arası Bir Literatür İncelemesi.
Etkinlik Adı : INCSOS VII Karabağ: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BENEK SEDAT, BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Siyasal Coğrafya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.06.2022
Basım Tarihi : 05.08.2022
Bildiri Adı : Yer Adlarına Teorik Bir Perspektiften Bakmak: ‘Eleştirel Toponimi’ Düşüncesi
Etkinlik Adı : TÜCAUM 2022: Uluslararası Coğrafya Sempozyumu.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Kentsel/Yerel Siyaset
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2022
Basım Tarihi : 15.11.2022
Bildiri Adı : Avrupa’nın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Biyopolitik Rejimi: Söylem ve Ötekileştirme
Etkinlik Adı : The Global Refugee And Migration Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.10.2019
Basım Tarihi : 10.11.2019
Bildiri Adı : Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Üzerine Bir İnceleme.
Etkinlik Adı : 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Koç Necmettin, BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.10.2017
Bildiri Adı : Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal Kontrolü: Bürokrasi –Siyaset İlişkisinin Kamu Yönetimine Yansımaları
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT, BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Bürokrasi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2016
Basım Tarihi : 15.11.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük: Coğrafya, Kültür, Mekan, Politika
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Pekedis Mehdi, Dinç Murat, BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal Akımlar>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyasal İdeolojiler ve Çokkültürcülük Politikaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük: Coğrafya, Kültür, Mekan, Politika
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çokkültürcülük Politikası Olarak Ademimerkeziyetçilik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Toplumsal Hafıza
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çokkültürcülük
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOZDOĞAN SELİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tanınma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Proje Adı : HARRAN EKOLÜ-ENDÜLÜS BİLİM TRANSFERİ BELGESELİ
Başlama Tarihi : 01.08.2022
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Yurtiçi Değişim Programı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Geçiş Yapan Öğrenciler Üzerine Nitel Bir Çalışma
Başlama Tarihi : 25.06.2018
Bitiş Tarihi : 25.12.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2014 - 2017

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Hardt ve Negri'nin çokluk düşüncesinde radikal demokrasi eleştirileri

Doktora

2018 - 2023

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (DR)/

Tez Adı: Kamusal yer adları ve mekânın ideolojik kurulumu: Ankara şehri örneği (1923-2020)

Doktora

2018 - 2018

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı:

Lisans

2010 - 2014

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ