6
MAKALE
(YOKSIS)
12
BİLDİRİ
(YOKSIS)
17
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
62
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
20.1
MAKALE
(TESV)
15.6
BİLDİRİ
(TESV)
180
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 111 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.64
Birimine ait 87 bildirinin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.07
Birimine ait 110 kitap 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.62

Makaleler

Makale Adı : Kur'an'da Hz. Muhammed'e (sas) Mahsus Bir Hitap İnceliği
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET, ÖZDEMİR AHMET
Dergi Adı : Kur’an ve Sünnet Araştırmaları Dergisi 2021
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Nehcu’l-Belaga’da Hz. Ali’nin Taraftarlarına ve Muhaliflerine Karşı Tutumu: Nehcu’l-Belaga Örneği
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET, ÇİÇEK HACI
Dergi Adı : İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Nesh İle İlgili Rivayetlerde Söz Konusu Edilen Ayetler/Sureler Meselesi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET, AKBOĞA Mikail
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Alusi’nin Muhiddin İbn Arabi’ye Ait Bazı Görüşlerinin Tahlili
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE,Ulaş Mehmet Ali
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Beşinci Uluslararası Dini Araştırmalar Ve Küresel BarışSempozyumu “Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler VeFarklılıklar” Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : SÜLEYMAN ATEŞ VE ABDULLAH PARLIYAN’IN MEALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE,Ayşenur Bıçak
Dergi Adı : e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : İLK DÖNEM TEFSİR KİTAPLARI VE MÜELLİFLERİ
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Umar Ferruh ile Şewqi Dayf ın Cahiliye Şiirine Dair Görüşleri Hacı ÇİÇEK
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İnönü Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : YEDİNCİ MAQAALE ÜÇÜNCÜ FEN Qadim Tabiplerin ve Son Dönem Hekimlerinin Haberleri ve Yazdıkları Kitapların İsimleri Hakkındadır
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : e-şakıyat
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Ebu Zuheyr Muhammed İzzet Derweze Hayatı, Mücadelesi ve Başlıca Eserleri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : en Nedim (İbn al Nadim) ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Kur an ı Kerim de Lealle Sözcüğünün Anlamlandırılması
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Kur an ı Kerim de Kelime i Tayyibe ve Kelime i Habise Temselinin Çözümlemesi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Hz. İbrahim'in "Kelimeler" ile Sınanması ve Abdullah b. Abbas'ın Yorumu
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Kur’an’da Geçen Peygamber Adları ve Anlamları
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Hasan et-Turabi ve "Et-Tefsiru’t-Tevhidi" Adlı Eserindeki Metodu -Fahita Suresi Tefsiri Örneği-
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Marife Dini Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Müslüman ın Namaz ve Hayatında Huşu el Huşu el Matlub mine l Mu minin fi s Salat ve l Hayat
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Cemiyeti İnşa Eden Değerler Açısından Hz Lokman ın Nasihatleri Ve Önemi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Kur an Işığında Tartışma Muhaverenin Temel Kuralları ve Etkili Yöntemi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Ragıb el-Isfehani ve el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’an’ı
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Hikmet Yurdu
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Lebid b Rabia ve Tevhide Çağıran Şiiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Hikmet Yurdu
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Yabancı Dil Öğrenimi
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2002
Makale Adı : Dil İşlevi Çeşitleri ve Alanları Bağlamında Kavramsal Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Dergi Adı : Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2002

Bildiriler

Bildiri Adı : İSLAM’DA MEZAR KÜLTÜRÜ VE SELÇUKLU-OSMANLI MEZAR TAŞLARININ SANATSAL DEĞERİ (AHLAT VE DARENDE MEZARLIKLARI ÇERÇEVESİNDE)
Etkinlik Adı : 10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET, TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>İslam Sanatları Tarihi>Mezar taşı,Osmanlı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.06.2023
Bildiri Adı : MUHAMMED ESED’İN MEALİNDE KUR’AN’IN BÜTÜNLÜĞÜ VE MESAJININ EVRENSELLİĞİ
Etkinlik Adı : 10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Tefsir>tefsir,meal
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.05.2023
Basım Tarihi : 06.01.2023
Bildiri Adı : KATİP ÇELEBİ’NİN KIRAAT KÜLTÜRÜ
Etkinlik Adı : İSLAM MEDENİYETİNİN KEŞFİ KATİP ÇELEBİ’Yİ ANLAMAK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.11.2021
Bildiri Adı : Tabiat Bilimlerindeki Gelişmelerin Tefsir İlmine Katkısı
Etkinlik Adı : Uluslararası Kur’an ve Dil İlimleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,ESENDEMİR MAHMUT
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.12.2020
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hat Sanatının Ortaya Çıkışı
Etkinlik Adı : Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları ve Hattat Hamid Aytaç Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : >
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : İslam Sanatının Karakteristik Özellikleri
Etkinlik Adı : Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları ve Hattat Hamid Aytaç Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,Barman Ramazan
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2020
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kur’an-ı Kerim’i Anlama Aşamaları ve Kur’an Kurslarındaki Kur’an Eğitimi
Etkinlik Adı : Her Yönüyle Baskil
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,bulut hasan
Alan Bilgisi : >
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2020
Basım Tarihi : 15.06.2020
Bildiri Adı : Molla Halil el-İs‘irdi ve Kur’an İlimleri
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.03.2019
Basım Tarihi : 30.08.2019
Bildiri Adı : Bir Kur’an Üslubu Olarak Edebi Tasvir
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.03.2019
Basım Tarihi : 31.08.2019
Bildiri Adı : Abdullah Cibrin’in Muhammed Ali es-Sabuni’ye Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.08.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.08.2019
Basım Tarihi : 02.09.2019
Bildiri Adı : İbrahim’in (a.s.) Hükümdar ile Tartışmasının Taşıdığı Mesaj
Etkinlik Adı : Uluslararası Hz. İbrahim (a.s.) ve Nübüvvet Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.11.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : RESULULLAH’IN ÇOCUKLARLA İLİŞKİLERİNDEN TABLOLAR
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Hz. Peygamber ve Aile
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.11.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : MUHAMMED B. İSHAK EN-NEDÎM’İN [AL-NADİM] ELFİHRİST’İ ve DEWEY’İN ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ
Etkinlik Adı : V. ULuslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE,KABAK ASIM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2018
Basım Tarihi : 31.12.2018
Bildiri Adı : Caminin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi
Etkinlik Adı : Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2018
Basım Tarihi : 31.12.2018
Bildiri Adı : 12 İmamcı Şianın Yüce Kur’an ve Tefsir Düşüncesi
Etkinlik Adı : Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II Temel Tartısmalar, İmkanlar V e Sorunlar
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.05.2018
Basım Tarihi : 31.12.2018
Bildiri Adı : MUHYİDDİN İBN ARABÎ’YE YÖNELTİLEN TENKİTLERDE KULLANILAN DİLİN İLMİ DEĞERİ
Etkinlik Adı : Uluslararası İbnü’l Arabi (İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabi) Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.11.2018
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : Kur’an’da Barışı Çağrıştıran Kavramların Analizi (er-Rağıb’ın el-Müfredat’ı Özelinde)
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.04.2018
Basım Tarihi : 27.12.2018
Bildiri Adı : ZİLZAL SURESİNDEKİ KIYAMET SAHNESİ VE DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI PSİKOLOJİK HALLER
Etkinlik Adı : SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : ER-RAĞIB EL-ISFEHANİ ve KUR’AN KAVRAMLARINA İLİŞKİN “EL-MUFREDAT” ADLI YAPITININ ARAPÇA ve KUR’AN TEFSİRİNE KATKILARI
Etkinlik Adı : SADAB I. Uluslararası Sosyal Ararştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : İslam Coğrafyacıların Babası Sayılan İbn Hurdazbeh’inİlmi Kişiliği ve İsmindeki İhtilaflar
Etkinlik Adı : SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TOKAY AYŞE,YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : Kur’an’a Göre Diller, Kökenleri, Yazılar ve Hatlar
Etkinlik Adı : ECLSS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 11.01.2017
Bildiri Adı : Muhammed b. İshak en-Nedim ve İlk Dönem İslam Kültür Atlası Sayılan el-Fihrist Adlı Eseri
Etkinlik Adı : 1. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2017
Basım Tarihi : 11.01.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : KUR’AN’IN ALLAH TASVİRLERİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Tefsir>Kur'an,Tefsir
Yayın Evi : FENOMEN YAYINCILIK
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Pir Abdülhalık-ı Gücdevani el-Malati
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Tefsir
Yayın Evi : İnönü Üniversitesi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tasavvuf ve Hayat
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kur'an Okuma Niyetleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Fenomen
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sadırlardan Satırlara Hat Sanatı ve Hattatlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET, TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Sanatları Tarihi
Yayın Evi : Divan Kitap
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Hat Sanatının Ortaya Çıkışı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Kur'an ve Dil İlimleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET, Esendemir Mahmut
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Arap Dili ve Belagati>Hadis
Yayın Evi : İlahiyat
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tabiat Bilimlerindeki Gelişmelerin Tefsir İlmine Katkısı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Değerlerimiz Üslubumuz
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Arap Dili ve Belagati>Hadis
Yayın Evi : Çıra Yayınevi
Yayın Dili : Arapça
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Her Yönüyle Baskil
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET, BULUT HASAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Arap Dili ve Belagati>Hadis
Yayın Evi : Yıkılmazlar Basın Yay. Prom. ve Kağıt San. Tic. LTD. ŞTİ.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kur'an-ı Kerim'i Anlama Aşamaları ve Kur'an Kurslarındaki Kur'an Eğitimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : İNSAN ONURUNA YAKIŞIR HAYATIN PARAMETRELERİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : TEFSİR METİNLERİ I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : İnönü Üniversitesi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Mukatil bin Süleyman
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET, TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Ensar Neşriyat
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muhammed Ali es-Sabuni’ye Yönelik Tenkitlerin Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : DOĞU-BATI MEDENİYETLERİNİN İNŞASINDATARİH, KÜLTÜR, SANAT, FELSEFE VE DİN
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KUR’AN’DA BARIŞI ÇAĞRIŞTIRAN KAVRAMLARIN ANALİZİ(ER-RAĞIB’IN EL-MUFREDAT’I ÖZELİNDE)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : TOPLUM-BİREY İKİLEMİNDE ORTAK DEĞERLER VE FARKLILIKLAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BİRLİKTE YAŞAMANIN TARİHİ BELGELERİ (ŞAHİDELER/MEZARTAŞLARI 2)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Selahattin Eyyübi ve Dönemi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Hiperyayın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Selahaddin Eyyubi’de Umut ve Kararlılığın Kudüs’ün Fethine Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : TEFSİR TARİHİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Lisans Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tefsirde Branşlaşma ve Disipliner Tefsirler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : İslam ve Yorum III Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : İnönü Üniversitesi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Fuat Sezgin ile Gustav Flügel’in el-Fihrist Üzerindeki Çalışmaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : TEFSİR METİNLERİ II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Abdurrahman b. Nasır es-Sa’di’nin Teysiru’l-Kerimi’r-Rahman fi Tefsiri Kelami’l-Mennan Adlı Eseri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Muhammed Ali es-Sabuni Eserler, Fikirler, Tenkitler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Erguvan Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Tefsir Metinleri I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ATEŞ ABDURRAHMAN, YOLCU MEHMET, KÜÇÜK AHMET, BEKİROĞLU HARUN, KARADAĞ AHMET, YARIZ ENES
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : İnönü Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Arapça
Bölüm Adı : Tefsir Metinleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : DOĞU-BATI MEDENİYETLERİNİN İNŞASINDA TARİH, KÜLTÜR, SANAT, FELSEFE VE DİN
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KUR’AN’DA BARIŞI ÇAĞRIŞTIRAN KAVRAMLARIN ANALİZİ (ER-RAĞIB’IN EL-MUFREDAT’I ÖZELİNDE)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Kur’an’ı Anlamanın Kaideleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,YOLCU AHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : YARIN
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TÜRKMEN SABRİ,ARI MEHMET SALİH,POLATOĞLU SELAHATTİN,YOLCU FURKAN HALİT
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,TOKAY AYŞE
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 7. Bölüm Felsefe ve Kadim İlimler Hakkındadır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 1. Bölüm Ümmetler ve Dinler Hakkındadır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 5. Bölüm Kelam ve Mütekellimler Hakkındadır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 9. Bölüm Mezhepler ve İtikatlar Hakkındadır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Giriş
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,YOLCU FURKAN HALİT
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 10. Bölüm Kadim Ve Muhdes İlimler Hakkındadır
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : el-Fihrist İlk Dönem İslam Kültür Atlası
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 2. Bölüm Nahivciler İle Dilciler Ve Onların Kitaplarının İsimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Yarın yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : İslam Ahlakı ve Zulme Karşı Tavrımız
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Erguvan Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Kur an a Göre Hz Muhammed in hayatı I
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Yarın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Kur an a Göre Hz Muhammed in Hayatı II
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Yarın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Dostluk Üzerine Sözleşme
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Step Ajans Matbaa Ltd. Şti.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Müfredat Kur an Kavramları Sözlüğü
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,Güneş Abdulbaki
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Yarın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Müfredat Kur’an Kavramları Sözlüğü
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET,GÜNEŞ ABDULBAKİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Çıra
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2012
Kitap Adı : Kur an Işığında İslami Tetkikler 1
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yay.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2010
Kitap Adı : Nehcu l Belağa
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Hz Ali nin Mektup Emirname ve Tavsiyelerinden Seçmeler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çıra- İkbal Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Hz Ali AFORİZMALAR
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Kur an Işığında Namazın Ruhu Huşu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Kur an Işığında Namazın Ruhu HUŞU
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Hz Ali Aforizmalar
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2009
Kitap Adı : Cennetten Kalan Miras
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : İkbal Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2007
Kitap Adı : İman ve İslam da İtidal
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2006
Kitap Adı : Çağın Azgınlıkları ve Müslüman Gençliğin Görevi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü :
YIL : 2005
Kitap Adı : Tanrıyı Sevmek Kadar Güzel Yaşamak
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2005
Kitap Adı : Kur an ın Zihniyeti Değiştirmesi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çıra Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2005
Kitap Adı : Kur an da Kıyamet Sahneleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çizgi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2005
Kitap Adı : Kur an ın Zihniyeti Değiştirmesi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Denge Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2005
Kitap Adı : Şiada Siyasal Düşüncenin Gelişimi Şura dan Velayet i Fakih e
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Kitabiyat Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2004
Kitap Adı : Kuran'da İnkar Psikolojisi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Çıra
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2004
Kitap Adı : Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı Cilt 3
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1998
Kitap Adı : Hadislerin Işığında Günlük Hayat 1
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1996
Kitap Adı : Hadislerin Işığında Günlük Hayat 2
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1996
Kitap Adı : Kur an Okulu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Fecr Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1995
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 4
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : İslam da Vahdet
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çizgi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 7
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 8
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 3
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 2
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 6
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Kur an da Edebi Tasvir
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çizgi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : İslam Vahdet
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çizgi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılal il Kur an 5
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Fi Zılali l Kuran 9
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Dünya Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1991
Kitap Adı : Zadü l Mead Resulullah ın Yaşadığı İslam 4
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Pınar Yayınlar
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1990
Kitap Adı : Zadü l Mead Resulullah ın Yaşadığı İslam 5
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Pınar Yayınlar
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1990
Kitap Adı : Zadü l Mead Resulullah ın Yaşadığı İslam 3
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1990
Kitap Adı : Min Vahyi l Kur an 2
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1989
Kitap Adı : Min Vahyi l Kur an 1
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1989
Kitap Adı : Kadının Yeri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Akabe
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1988
Kitap Adı : İslam Akaidinde Tevhid
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1988
Kitap Adı : Çalışmanın ABC si
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1987
Kitap Adı : İslam da Liderlik
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Çizgi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1987
Kitap Adı : Müslümanların Kaynaşması
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Selamet Yayın, Pazarlama ist.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1987
Kitap Adı : İslam Medeniyeti Üzrine
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1987
Kitap Adı : Müslümanların Kaynaşması
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Selamet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1987
Kitap Adı : Müslüman Aileye Doğru Yeniden İslami Dirilişe
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1986
Kitap Adı : Büyük İslam Akaidi Kübra l Yekiniyyati l Kevniyye
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : YOLCU MEHMET
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Madve
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 1986

Projeler

Proje Adı : KUR'AN'DA BARIŞI ÇAĞRIŞTIRAN KAVRAMLARIN ANALİZİ
Başlama Tarihi : 28.03.2018
Bitiş Tarihi : 12.07.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : İslam Medeniyetinin Keşfi Katip Çelebi'yi Anlama
Başlama Tarihi : 30.12.2020
Bitiş Tarihi : 30.12.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : DİB | Konulu Tefsir Projesi
Başlama Tarihi : 14.07.2015
Bitiş Tarihi : 15.09.2021
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

1993 - 1995

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Kur’ân’da İnkâr Psikolojisi

Doktora

1995 - 1997

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

Tez Adı: Kur’an’da Zihniyet Değişimi

Lisans

1979 - 1983

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

PROFESÖR

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1999 -

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2014 - 2019

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2010 - 2014

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1994 - 1999

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ /