47 / 125
MAKALE
(YOKSIS)
12 / 39
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0 / 2
KİTAP
(YOKSIS)
2 / 6
PROJE
(YOKSIS)
65 / 415
ATIF
(YOKSIS)
36 / 121
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
597
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
13
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
19
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4.7 / 126.6
MAKALE
(TESV)
0 / 5.8
BİLDİRİ
(TESV)
0 / 11.1
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 283 makalenin 47 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.9
Birimine ait 349 bildirinin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.51
Birimine ait 119 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.9

Makaleler

Makale Adı : Investigation of Heavy Metal Levels in Blood of Anatolian Water Buffalo (Bubalus bubalis) Raised in Bitlis Province
Yazar Bilgisi : DEMİR AYŞE ÖZGE, AKKOL SUNA, ÇİFTSÜREN Mehmet Nur, YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Birth and Various Period Live Weights of Hair Goat Kids
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, DENİZ DOĞAN, VURAL MEHMET EMİN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Yetiştirici Koşullarındaki Kilis Keçilerinin Laktasyon Süt Verimi ve Süt Kalite Özellikleri Üzerine Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : DAŞKIRAN İRFAN, YILMAZ AYHAN, Günbey Veysel Serkan
Dergi Adı : Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Impact of Calving Difficulty on Lameness in Dairy Cows
Yazar Bilgisi : Malašauskien˙e Dovil˙e, Antanaitis Ramunas, JUOZAITIENE VIDA, Paulauskas Algimantas, Urbonaviˇcius Gediminas, Televiˇcius Mindaugas, Urbutis Mingaudas, Kajokien˙e Lina, YILMAZ AYHAN, Baumgartner Walter
Dergi Adı : agriculture
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : The Association between Blood B-Hydroxybutyric Acid Concentration in the Second Week of Lactation and Reproduction Performance of Lithuanian Black and White Cows
Yazar Bilgisi : Meˇcionyt˙ Indr˙e, PALUBINSKAS GIEDRIDS, Kajokien˙e Lina, Antanaitis Ramunas, YILMAZ AYHAN, Tapio Ilma, Zlaitis Vytuolis
Dergi Adı : Animals
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Diyarbakır İli Kulp İlçesi Koşullarında İpekböceği Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Kimi Çevre Faktörlerinin Koza Kalite Özelliklerine Etkisi
Yazar Bilgisi : Yakişan Rıdvan, YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bal Üretiminin Brüt Kar Analizi: Siirt İli Örneği
Yazar Bilgisi : ÖRÜK GÖRKEM, YILMAZ AYHAN, KARA MUHAMMET ALİ, MİKAİL NAZİRE, ERKAN CENGİZ
Dergi Adı : J. Anim. Prod.
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Single nucleotide polymorphisms of GDF9 gene/exon 2 region and their associations with milk yield and milk content traits in Karakaş and Norduz sheep breeds
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN, KİRAZ SELAHADDİN, KARACA SERHAT, KONCAGÜL SEYRANİ, YILMAZ AYHAN, KARAKUŞ KADİR, YEŞİLOVA ABDULLAH, AYGÜN TURGUT
Dergi Adı : Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Single nucleotide polymorphisms of GDF9 gene/exon 2 region and their associations with milk yield and milk content traits in Karakaş and Norduz sheep breeds
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN, KİRAZ SELAHADDİN, KARACA SERHAT, KONCAGÜL SEYRANİ, YILMAZ AYHAN, KARAKUŞ KADİR, YEŞİLOVA ABDULLAH, AYGÜN TURGUT
Dergi Adı : TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Single nucleotide polymorphisms of GDF9 gene/exon 2 region and their associations with milk yield and milk content traits in Karakaş and Norduz sheep breeds
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN, Kiraz Selahattin, KARACA SERHAT, KONCAGÜL SEYRANİ, YILMAZ AYHAN, KARAKUŞ KADİR, YEŞİLOVA ABDULLAH, AYGÜN TURGUT
Dergi Adı : Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bitlis İli Anadolu Mandası Yetiştiricilerinin Manda Besleme ve Ürünlerinden Faydalanma vePazarlama Olanaklarına Yönelik Görüşleri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,Çiftçi Serkan
Dergi Adı : KSU TARIM VE DOGA DERGISI
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları veEtkileyen Faktörler
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,MİKAİL NAZİRE
Dergi Adı : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları veEtkileyen Faktörler
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,MİKAİL NAZİRE
Dergi Adı : Batman University Journal of Life Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The relationship between milk progesterone and milk traitsduring estrus in dairy Cows
Yazar Bilgisi : GAVELIS AURIMAS,ZILAITIS VYTUOLIS,JUOZAITIS ARUNAS,JUOZAITIENE VIDA,Urbonaviius Gerdridus,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The Effect of Heat Stress on Milk Yield, Milk Fat Rate and Rectal Temperaturein Holstein-Friesian Dairy Cattle
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,BAKIR GALİP,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The Effect of Heat Stress on Milk Yield, Milk Fat Rate and Rectal Temperature in Holstein-Friesian Dairy Cattle
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,BAKIR GALİP,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Selcuk Journal of Agriculture and Fodd Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, KARA MUHAMMET ALİ
Dergi Adı : Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The effect of different levels of teat-end hyperkeratosis on mammary infrared thermograph and mastitis in dairy cows
Yazar Bilgisi : JUOZAITIENE VIDA, JUOZAITIS ARUNAS, Zymantiene Judita
Dergi Adı : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : siirt ili Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,MİKAİL NAZİRE,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Bitlis İli Anadolu Mandası İşletmelerinin Genel Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : Çiftçi Serkan,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : ÇÖmü Zir. Fak. Derg.
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARA MUHAMMET ALİ
Dergi Adı : Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Evaluation of automatic milking system variables in dairy cows with different levels of lactation stage and reproduction
Yazar Bilgisi : JUOZAITIENE VIDA,JUOZAITIS ARUNAS,Zymantiene Judita,Spancerniene Ugne,Antanaitis Ramunas,Zlaitis Vytuolis,Tusas Saulius,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : JOURNAL OF DAIRY RESEARCH
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The effect of different levels of teat-end hyperkeratosis on mammary infrared thermograph and mastitis in dairy cows
Yazar Bilgisi : JUOZAITIENE VIDA,JUOZAITIS ARUNAS,Zymantiene Judita,Oberauskas Vaidas,Anıulıene Albina,Kajokıene Lina,YILMAZ AYHAN,Sımokaıtıene Aiste
Dergi Adı : Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Economic Losses from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,ERKMEN Ramazan
Dergi Adı : Selcuk J Agr Food Sci,
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,BİNGÖL MEHMET,KAKİ BARIŞ,SER GAZEL
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Sıcaklık nem indeks değerlerinin süt sığırcılığı açısından değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,BAKIR GALİP
Dergi Adı : Türkiye tarımsal araştırmalar dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Evaluation of one-shot vaccination protocol for suppressing reproductive functions in rams using encapsulated ovalbumin-LHRH-7 protein
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,Hakan Bünyamin,Stormo Keith,CENGİZ FIRAT,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Factors affecting expression of estrusin dairy cows with high milk yields
Yazar Bilgisi : GAVELIS AURIMAS,ZILAITIS VYTUOLIS,JUOZAITIS ARUNAS,JUOZAITIENE VIDA,PALUBINSKAS GIEDRIDS,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kilis Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki Korelasyonlar ve Bazı Tanımlayıcı Ölçüler
Yazar Bilgisi : DAŞKIRAN İRFAN,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Effects of some factors on growth of lambs and determination of growth curve models.
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,BİNGÖL MEHMET,KAKİ BARIŞ,SER GAZEL
Dergi Adı : Indian Journal Animal Research
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Evaluation of one-shot vaccination protocol for suppressing reproductive functions in rams using encapsulated ovalbumin-LHRH-7 protein
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,HAKAN BÜNYAMİN,STORMO KEITH,CENGİZ FIRAT,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite markers
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN,KONCAGÜL SEYRANİ,KARAKUŞ KADİR,OKUT HAYRETTİN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,ÖZKAN CUMALİ,AYGÜN TURGUT,YEŞİLOVA ABDULLAH,KAYA ABDULLAH,TAŞPINAR MEHMET
Dergi Adı : Journal of Biotechnology
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny
Yazar Bilgisi : ERDOĞAN SİBEL,KARADAŞ FİLİZ,YILMAZ AYHAN,KARACA SERHAT
Dergi Adı : Revista Brasileira de Zootecnia
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : A research on milk yield, milk composition and body weights of Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, OCAK ELVAN, KÖSE ŞENOL
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny
Yazar Bilgisi : ERDOĞAN SİBEL,KARADAŞ FİLİZ,YILMAZ AYHAN,KARACA SERHAT
Dergi Adı : Revista Brasileira de Zootecnia
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : A research on milk yield, milk composition and body weights of Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,OCAK ELVAN,KÖSE ŞENOL
Dergi Adı : INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny
Yazar Bilgisi : ERDOĞAN SİBEL,KARADAŞ FİLİZ,YILMAZ AYHAN,KARACA SERHAT
Dergi Adı : REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : A Research on Milk Yield Milk Composition and Body Weights of Anatolian Buffaloes
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,OCAK ELVAN,KÖSE ŞENOL
Dergi Adı : Indian Journal Animal Research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The effect of feeding system on slaughter-carcass characteristics, meat quality, and fatty acid composition of lambs
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,CAVİDOĞLU İSA,SER GAZEL
Dergi Adı : Arch. Anim. Breed
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : A research on milk yield milk composition and bodyweights of Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,OCAK ELVAN,KÖSE ŞENOL
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,SARIBEY MUAMMER
Dergi Adı : REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,KAKİ BARIŞ
Dergi Adı : INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,SARIBEY MUAMMER
Dergi Adı : Revista Brasileira de Zootecnia
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : The effect of feeding system on slaughter carcass characteristics meat quality and fatty acid composition of lambs
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,CAVİDOĞLU İSA,SER GAZEL
Dergi Adı : Archives Animal Breeding
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modeling with Gaussian mixture regression for lactationmilk yield in Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,KAKİ BARIŞ
Dergi Adı : INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modeling with Gaussian mixture regression for lactationmilk yield in Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,KAKİ BARIŞ
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : The effect of feeding system on slaughter carcass characteristics meat quality and fatty acid composition of lambs
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,CAVİDOĞLU İSA,SER GAZEL
Dergi Adı : Archives Animal Breeding
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Effect of different feeding systems on the fattening performance slaughter carcass characteristics and meat quality in lambs
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,KESKİN SIDDIK
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modeling with Gaussian mixture regression for lactationmilk yield in Anatolian buffaloes
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN,SER GAZEL,KAKİ BARIŞ
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Effect of Different Feeding Systems on the Fattenning Performance Slaughter Carcass Characteristics and Meat Quality in Lambs
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,KESKİN SIDDIK
Dergi Adı : Indian Journal of Animal Research
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Relationship between sexual behaviors and serum testosterone concentrations in Norduz rams
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvansal Üretim
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : The Relationship Between Sexual Behaviors and Serum Testosterone Concentrations in Norduz Rams
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvansal Üretim
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : A description of growth performances of norduz kids and milk yield of norduz goat
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,DAŞKIRAN İRFAN,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Bulgarian Journal of Agricultural Science
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Kuzu büyütme
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,GÖKDAL ÖZDAL
Dergi Adı : Agrotime
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri 8 1 2 24 32
Yazar Bilgisi : DEMİREL M, ERDOĞAN S, YILMAZ A, BAKICI Y
Dergi Adı : YYÜ Sağlık Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi 10 1 47 51
Yazar Bilgisi : KOR A, DAŞKIRAN İ, BİNGÖL M, KESKİN S, DEMİREL M, YILMAZ A
Dergi Adı : YYÜ Fen Bil. Enst. Derg.
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,KAKİ BARIŞ,YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvansal üretim
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,KAKİ BARIŞ,YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvansal Üretim
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Comparing covariance structures using different optimization techniques in GLMM on some sexual behaviors of male lambs
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Journal of Animal and Plant Sciences
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : The effectiveness of recombinant Ol fusion protein (Ovalbumin-LHRH-7) in supressing reproductive functions when injected in single-dose vaccination protocols with different adjuvants
Yazar Bilgisi : KARAKUŞ FERDA,YILMAZ AYHAN,HAKAN BÜNYAMİN,STORMO KEITH,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Koyun yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,YILMAZ AYHAN,DAŞKIRAN İRFAN,VURAL MEHMET EMİN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Comparing Covariance Structures Using Different Optimization Techniques in GLMM on Some Sexual Behaviors of Male Lambs
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,KAKİ BARIŞ,YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Hayvansal Üretim
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Some productive charactesristics and body measurements of Norduz goats of Turkey
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,GÖKDAL ÖZDAL,AYGÜN TURGUT,YILMAZ AYHAN,daşkıran irfan
Dergi Adı : Tropical Animal Health and Produc
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Determination of pre parturition and post parturition behaviors of Norduz goats
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARACA SERHAT,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET
Dergi Adı : Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Inhibin Immunization in Norduz Sheep
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,İRFAN DAŞKIRAN,CEDDEN FATİN,DEMİR AYŞE ÖZGE,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Archiv Tierzucht
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Determination of Pre parturition and Post parturition Behaviors of Norduz Goats
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARACA SERHAT,BİNGÖL MEHMET,KOR AŞKIN
Dergi Adı : Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The effects of supplemental Vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs
Yazar Bilgisi : GÖKDAL ÖZDAL,ATAY OKAN,KUM ŞADİYE,YILMAZ AYHAN,EREN VADULLAH
Dergi Adı : Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Inhibin immunization in Norduz sheep
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,İrfan Daşkıran,CEDDEN FATİN,DEMİR AYŞE ÖZGE,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The Effects of supplemental vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences.
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Inhibin immunization in Norduz sheep
Yazar Bilgisi : BİNGÖL M, DAŞKIRAN I, CEDDEN F, DEMİR AO YILMAZ A
Dergi Adı : Arch Tierz 55 (2012), 179-183, SCI.
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Determination of pre parturition and post parturition behaviors of Norduz goats
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, KARACA S, KOR A, BİNGÖL M
Dergi Adı : Kafkas Univ Vet Fak Derg
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Phenotypic Correlations among Fleece Traits in Norduz and Karakas Sheep
Yazar Bilgisi : KOR AŞKIN,KARAKUŞ FERDA,TUNCER SELÇUK SEÇKİN,YILMAZ AYHAN,BİNGÖL MEHMET,CENGİZ FIRAT
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey
Yazar Bilgisi : BİNGÖL M, GÖKDAL Ö, AYGÜN T Y, YILMAZ A, DAŞKIRAN I
Dergi Adı : Trop Anim Health Prod
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Effects of the maternal behavior score MBS on weaning weight and litter survival in sheep
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, KARACA S, BİNGÖL M, KOR A KAKİ B
Dergi Adı : African J. Agric. Res.
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Phenotypic correlations among fleece traits in Norduz and Karakaş sheep
Yazar Bilgisi : KOR A, KARAKUŞ F, TUNCER SS, YILMAZ A BİNGÖL M CENGİZ F
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advance
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in the future
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,GÖKDAL ÖZDAL
Dergi Adı : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF nin gliyal hücre türevi nörotropik factor rolü
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, HAKAN B
Dergi Adı : üleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi 20 2 52 57
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, CENGİZ F
Dergi Adı : YYÜ Tar. Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi 20 2 52 57
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, CENGİZ F
Dergi Adı : YYÜ Tar. Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : The effect of feeding system on fattening performance slaughter and carcass characteristics of Norduz male kids
Yazar Bilgisi : DAŞKIRAN İ, BİNGÖL M, KARACA S, YILMAZ A ÇETİN AÖ KOR A
Dergi Adı : Trop Anim Health Prod.
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in the future
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, GÖKDAL Ö
Dergi Adı : Kafkas Univ Vet Fak Derg
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : LHRH Fusion Protein Immunization Alters Testicular Development,Ultrasonographic and Histological Appearance of Ram Testis
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN, YILMAZ AYHAN, KARAKUŞ FERDA, YÖRÜK MECİT, BUDAĞ CEMAL, DeAvilla DM, Revees JJ
Dergi Adı : REPRODUCTION DOMESTIC ANIMAL
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : LHRH fusion protein immunization alters testicular development ultrasonographic and histological appearance of ram testis
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YÖRÜK MECİT,BUDAĞ CEMAL,DeAVILA DAVID M,REEVES JOHN J
Dergi Adı : Reproduction in Domestic Animals
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Norduz ve Karakaş koçlarında eşeysel davranış özellikleri ve yaşla değişimi
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YEŞİLOVA ABDULLAH
Dergi Adı : Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Changes in Testicular Development Ultrasonographic and Histological Appearance of the Testis in Buck Kids Immunized Against LHRH Using Recombinant LHRH Fusion Protein
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,yörük mecit,loğman arslan,DM deavila,reeves JJ
Dergi Adı : REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Effects of Genotype on Testis Semen Quality and Mineral Composition of Semen in Various Ram Breeds
Yazar Bilgisi : MERT HANDAN,KARAKUŞ KADİR,YILMAZ AYHAN,AYGÜN TURGUT,MERT NİHAT
Dergi Adı : Biological Trace Element Research
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : LHRH Fusion Protein Immunization Alters Testicular Development Ultrasonographic and Histological Appearance of Ram Testis
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YÖRÜK MECİT,BUDAĞ CEMAL,DM DeAvila,Reeves JJ
Dergi Adı : REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Changes in Testicular Development Ultrasonographic and Histological Appearance of the Testis in Buck Kids Immunized Against LHRH Using Recombinant LHRH Fusion Protein
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,YÖRÜK MECİT,ASLAN LOĞMAN,DM Deavila,JJ Reeves
Dergi Adı : REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Effects of Genotype on Testis Semen Quality and Mineral Composition of Semen in Various Ram Breeds
Yazar Bilgisi : MERT HANDAN,KARAKUŞ KADİR,YILMAZ AYHAN,AYGÜN TURGUT,MERT NİHAT,APAYDIN YILDIRIM BETÜL,Seyhan Ercan
Dergi Adı : Biol Trace Elem Res
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Effects of Genotype on Testis Semen Quality and Mineral Composition of Semen in Various Ram Breeds
Yazar Bilgisi : MERT HANDAN,KARAKUŞ KADİR,YILMAZ AYHAN,AYGÜN TURGUT,MERT NİHAT,APAYDIN BETÜL,SEYHAN ERCAN
Dergi Adı : Biol Trace Elem Res
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Norduz ve Karakaş koçlarında eşeysel davranış özellikleri ve yaşla değişimi
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, KARAKUŞ F, YEŞİLOVA A
Dergi Adı : Ankara Üniv. Tarım Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Changes in testicular development ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein
Yazar Bilgisi : ULKER M, KÜÇÜK M, YILMAZ A, YÖRÜK M, ARSLAN L, de AVILA DM, REEVES JJ
Dergi Adı : Reprod. Dom. Anim.
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Effects of genotype on testis semen quality and mineral composition of semen in various ram breeds
Yazar Bilgisi : MERT H, KARAKUŞ K, YILMAZ A, AYGÜN T MERT N APAYDIN B SEYHAN E
Dergi Adı : Biol Trace Elem Res.
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : LHRH fusion protein immunization alters testicular development ultrasonographic and histological appearanceof ram testis
Yazar Bilgisi : ÜLKER H, YILMAZ A, KARAKUŞ F, YÖRÜK M, BUDAĞ C, de AVILA DM, REEVES JJ
Dergi Adı : Reprod. Dom. Anim.
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri HR Ü Zir Fakt Derg 12 2 79 84
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, KARACA S
Dergi Adı : HR.Ü.Zir. Fakt. Derg.
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : OMÜ Zir. Fakt. Derg.,
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : The application of overdispersion and generalized estimating equations in repeated categorical data related to the sexual behaviours traits of farm animals
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA A, YILMAZ A
Dergi Adı : Journal of Applied Sciences
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme davranış özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA ABDULLAH,YILMAZ AYHAN,KAKİ BARIŞ
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması
Yazar Bilgisi : YEŞİLOVA A, YILMAZ A, KAKİ B
Dergi Adı : YYÜ Tar. Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi 12 3 277 284
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg.
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, CENGİZ F
Dergi Adı : YYÜ Tar. Bil. Derg.,
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Effect of frequent ejaculation on live weight and sperm characteristics in Norduz lambs
Yazar Bilgisi : BİNGÖL M, YILMAZ A, KUM D, CENGİZ F
Dergi Adı : J. Appl. Anim. Res.
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : The effects of docking on fattening performance and carcass characteristics in fat tailed Norduz male lambs
Yazar Bilgisi : BİNGÖL M, AYGÜN T, GÖKDAL Ö, YILMAZ A
Dergi Adı : Small Rumin. Res.
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Feedlot performance and carcass characteristics of Norduz male kids
Yazar Bilgisi : DAŞKIRAN I, BİNGÖL M, KOR A, DEMİR AO, YILMAZ A, KARACA S
Dergi Adı : J. Anim. Vet. Advances
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Merada Otlayan ve Meraya İlave Edilen Kesif Yemle Beslenen Karakaş ve Norduz Kuzularının Besi Gücü Özellikleri
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN,BAKICI YUNUS
Dergi Adı : YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Some Factors Affecting Milk Production and Postpartum Body Weight of Fat tailed Norduz Ewes in Turkey
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,AYGÜN TURGUT,GÖKDAL ÖZDAL,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Journal Of Applied Animal Research
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Some factors affecting milk production and post partum body weight offat tailed Norduz ewes in Turkey
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,AYGÜN TURGUT,GÖKDAL ÖZDAL,YILMAZ AYHAN
Dergi Adı : Journal of Applied Animal Research
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, CENGİZ F
Dergi Adı : YYÜ Fen Bil. Enst. Derg.
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Some factors affecting milk production and post partum body weight of fat tailed ewes in Turkey
Yazar Bilgisi : BİNGÖL M, AYGÜN T, GÖKDAL Ö, YILMAZ A
Dergi Adı : J. Appl. Anim. Res.
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Effects of Different Feeding Levels During Mating Period on the Reproductive Performance of Norduz Ewes and Growth and Survival Rate of Their Lambs
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,KURBAL ÖMER FARUK,AYGÜN TURGUT,ERDOĞAN SİBEL,BAKICI YUNUS,YILMAZ AYHAN,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : Journal of Biological Sciences
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of different feeding levels during mating period on the reproductive performance of Norduz ewes and growth and survival rate of their lambs
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT, KURBAL ÖMER FARUK, AYGÜN TURGUT, ERDOĞAN SİBEL, BAKICI YUNUS, YILMAZ AYHAN, ÜLKER HASAN
Dergi Adı : Journal of Biological Sciences
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of Supplementary Feeding Levels During Mating Period on Reproductive Performance of Karakaş Ewes
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,KURBAL ÖMER FARUK,AYGÜN TURGUT,ERDOĞAN SİBEL,BAKICI YUNUS,YILMAZ AYHAN,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : J. Anim. And Vet. Advances
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of Different Feeding Levels During Mating Period on the Reproductive Performance of Norduz Ewes and Growth and Survival Rate of Their Lambs
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,KURBAL ÖMER FARUK,AYGÜN TURGUT,ERDOĞAN SİBEL,Bakıcı Yunus,YILMAZ AYHAN,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : J. Biol. Sci.
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of different feeding levels during mating period on the reproductive performance of Norduz ewes and growth and survival rate of their lambs
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,KURBAL ÖMER FARUK,AYGÜN TURGUT,ERDOĞAN SİBEL,BAKICI YUNUS,YILMAZ AYHAN,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : J. Biological Sciences
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of Supplementary Feeding Levels During Mating Period on Reproductive Performance of Karakaş Ewes
Yazar Bilgisi : DEMİREL MURAT,KURBAL ÖMER FARUK,AYGÜN TURGUT,ERDOĞAN SİBEL,BAKICI YUNUS,YILMAZ AYHAN,ÜLKER HASAN
Dergi Adı : J. Anim. Vet. Advances
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of supplementary feeding levels during mating on the reproductive performance of Norduz ewes and growth and survival rate of their lambs
Yazar Bilgisi : DEMİREL M, KURBAL ÖM, AYGÜN T, ERDOĞAN S, BAKICI Y, YILMAZ A, ULKER H
Dergi Adı : J. Biol. Sci., 4 (3): 283-287.
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive performance of Karakaş ewes
Yazar Bilgisi : DEMİREL M, KURBAL Ö M, AYGÜN T, ERDOĞAN S, BAKICI Y, YILMAZ A, ULKER H
Dergi Adı : J. Anim. And Vet. Advances
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması
Yazar Bilgisi : AYGÜN T, YILMAZ A
Dergi Adı : YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.
Yayın Tarihi : 2003
Makale Adı : Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri Türk J Vet Anim Sci
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, AYGÜN T
Dergi Adı : Türk J vet Anim Sci.
Yayın Tarihi : 2003
Makale Adı : Norduz Erkek kuzularında bazı testis özellikleri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, AYGÜN TURGUT
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2002
Makale Adı : Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri
Yazar Bilgisi : YILMAZ A, AYGÜN T
Dergi Adı : YYÜ Zir. Fak. Derg.
Yayın Tarihi : 2002

Bildiriler

Bildiri Adı : Chronic problems of agricultural production in Turkey (1923-present): the need to take a historical perspective
Etkinlik Adı : III International and XII National Animal Science Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 27.11.2021
Bildiri Adı : Determination of Milk Protein Polymorphism in Norduz and KarakaşSheep Breeds using PCR-RFLP Technique
Etkinlik Adı : IGAC-2019 1st International Göbeklitepe Agriculture Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN,Kiraz Selahattin,KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ KADİR,YEŞİLOVA ABDULLAH,KONCAGÜL SEYRANİ,AYGÜN TURGUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2019
Basım Tarihi : 10.12.2019
Bildiri Adı : Anadolu Mandalarında Laktasyon Süt Verimini Etkileyen Faktörlerin Regresyon Ağaçlar Yöntemi ile Analizi
Etkinlik Adı : ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : MİKAİL NAZİRE,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 02.08.2019
Bildiri Adı : Determination of Milk Protein Polymorphism in Norduz and Karakaş Sheep Breeds using PCR-RFLP Technique
Etkinlik Adı : I. INTERNATIONAL GOBEKLITEPE AGRICULTURE CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN, KİRAZ SELAHADDİN, KARACA SERHAT, YILMAZ AYHAN, KARAKUŞ KADİR, YEŞİLOVA ABDULLAH, KONCAGÜL SEYRANİ, AYGÜN TURGUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Biyometri ve Genetik>Molekuler Genetik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2019
Basım Tarihi : 20.11.2019
Bildiri Adı : Holştayn Melezi Süt Sığırlarında Döl Verimi Problemlerinden Kaynaklanan Ekonomik Kayıplar
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,ERKMEN Ramazan
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Evaluation of Temperature-Humidity Index Values on Dairy Cattle in Siirt Conditions
Etkinlik Adı : International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,BAKIR GALİP
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.05.2017
Basım Tarihi : 18.09.2017
Bildiri Adı : Investigation of Genetic Structure in Van catsusing microstaellite markers
Etkinlik Adı : EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN,KONCAGÜL SEYRANİ,KARAKUŞ KADİR,OKUT HAYRETTİN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,ÖZKAN CUMALİ,AYGÜN TURGUT,YEŞİLOVA ABDULLAH,KAYA ABDULLAH,TAŞPINAR MEHMET
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.05.2017
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite markers
Etkinlik Adı : European Biological Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOYUN HASAN,KONCAGÜL SEYRANİ,KARAKUŞ KADİR,OKUT HAYRETTİN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,ÖZKAN CUMALİ,AYGÜN TURGUT,YEŞİLOVA ABDULLAH,KAYA ABDULLAH,TAŞPINAR MEHMET
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.05.2017
Basım Tarihi : 25.05.2017
Bildiri Adı : Çiftlik Hayvanlarında Düşük Maliyetli Sıcaklık Stresi Ölçüm Cihazı Üretimi
Etkinlik Adı : V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİBAR MUSTAFA,ÜLKER HAKAN,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Bazı Eşeysel Davranış Verilerinde Aşırı Yayılımın GLMM le Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.09.2015
Basım Tarihi : 03.09.2015
Bildiri Adı : Bazı Eşeysel Davranış Verilerinde Aşırı Yayılımın GLMM le İncelenmesi
Etkinlik Adı : 9.Ulusal Zootekni Bilim kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SER GAZEL,KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.09.2015
Basım Tarihi : 05.09.2015
Bildiri Adı : The Milk Production and Characteristics of Milk Quality in Anatolian Water Buffaloes Reared in Bitlis City of Turkey
Etkinlik Adı : 8. Asian Bufallo Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,OCAK ELVAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Norduz Koçlarında Aşım Davranışı ve Döl Verim Özelliklerine Etkisi
Etkinlik Adı : 8. Ulusal Zootekni Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2013
Basım Tarihi : 07.09.2013
Bildiri Adı : Norduz Koçlarında Aşım Davranışı ve Döl Verim Özelliklerine Etkisi
Etkinlik Adı : 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2013
Basım Tarihi : 07.09.2013
Bildiri Adı : Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL Ovalbumin LHRH 7 proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği
Etkinlik Adı : 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,HAKAN BÜNYAMİN,STORMO KEITH,CENGİZ FIRAT,ÜLKER HASAN
Alan Bilgisi : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2013
Basım Tarihi : 05.09.2013
Bildiri Adı : Entansif ve ekstansif koşullarda besiye alınan norduz erkek toklularında kesim karkas özellikleri et kalitesi ve yağ asidi kompozisyonu
Etkinlik Adı : 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA SERHAT,YILMAZ AYHAN,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,CAVİDOĞLU İSA
Alan Bilgisi : Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.09.2011
Basım Tarihi : 16.09.2011
Bildiri Adı : Norduz Keçilerinde Bazı Tanımlayıcı Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri
Etkinlik Adı : 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET,GÖKDAL ÖZDAL,AYGÜN TURGUT,YILMAZ AYHAN,Daşkıran İrfan
Alan Bilgisi : Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.09.2011
Basım Tarihi : 14.09.2011
Bildiri Adı : Norduz Keçisi Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Sütten Kesim Ağırlığı Üzerine Analık Davranışı Puanının (MBS) Etkisi
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, KARACA SERHAT, BİNGÖL MEHMET, KOR AŞKIN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.09.2011
Bildiri Adı : Ekstansif ve Entansif Koşullarda Besiye Alınan Norduz Erkek Toklularında Kesim-Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Yağ Asidi Kompozisyonu
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, BİNGÖL MEHMET, KOR AŞKIN, KARACA SERHAT, CAVİDOĞLU İSA
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.09.2022
Bildiri Adı : Norduz Keçilerinde Bazı Tanımlayıcı Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BİNGÖL MEHMET, GÖKDAL ÖZDAL, AYGÜN TURGUT, YILMAZ AYHAN, DAŞKIRAN İRFAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 14.09.2011
Bildiri Adı : Norduz ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : Ulusal Keçicilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARAKUŞ FERDA,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,TUNCER SELÇUK SEÇKİN,YILMAZ AYHAN,CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2010
Basım Tarihi : 03.08.2010
Bildiri Adı : Norduz ve kıl keçilerinde kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi
Etkinlik Adı : Ulusal Keçicilik Kongresi
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : KARAKUŞ FERDA,KOR AŞKIN,BİNGÖL MEHMET,TUNCER SELÇUK SEÇKİN,YILMAZ AYHAN,CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2010
Basım Tarihi : 24.06.2010
Bildiri Adı : Norduz ve Kıl Keçilerinden Elde Edile Üst ve Alt Kıllarda Bazı Fiziksel Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar
Etkinlik Adı : Ulusal Keçicilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARAKUŞ FERDA, BİNGÖL MEHMET, KOR AŞKIN, TUNCER SELÇUK SEÇKİN, YILMAZ AYHAN, CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bilim Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2010
Basım Tarihi : 26.06.2010
Bildiri Adı : Norduz ve Kıl Keçilerinde Elde Edilen Üst ve Alt Kıllarda Bazı Fiziksel Özellikler Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar
Etkinlik Adı : Ulusal Keçicilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARAKUŞ FERDA,BİNGÖL MEHMET,KOR AŞKIN,TUNCER SELÇUK SEÇKİN,YILMAZ AYHAN,CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2010
Basım Tarihi : 03.08.2010
Bildiri Adı : Koçlarında Cinsel Davranış Özellikleri ve Yaşa Göre Değişimi
Etkinlik Adı : V. Ulusal Zootekni Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YEŞİLOVA ABDULLAH
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2007
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi
Etkinlik Adı : 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YEŞİLOVA ABDULLAH
Alan Bilgisi : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2007
Basım Tarihi : 05.09.2007
Bildiri Adı : Norduz Erkek Kuzularında Spermatolojik Özelliklerin Yaşa Göre Değişimi
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.09.2007
Bildiri Adı : Ruminantlarda Besleme Davranısı ve Degerlendirme Prensipleri
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, KARACA SERHAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.09.2007
Bildiri Adı : Koçlarda Cinsel Davranış Özellikleri ve YaŞa Göre Değişimi
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, CENGİZ FIRAT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.09.2007
Bildiri Adı : Analık Davranısının Genetik Temeli ve Yavrularının Yasama Gücüyle İlişkisi
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.09.2007
Bildiri Adı : The Effects of Immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids
Etkinlik Adı : J. Anim. Sci
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,KÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ AYHAN,DM de Avila,Reeves JJ
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.05.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2006
Basım Tarihi : 11.06.2006
Bildiri Adı : The Some Approaches For the Future of the Ecological Livestock Farming
Etkinlik Adı : The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : AYGÜN TURGUT,ZER CELAL,YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.09.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : The effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein ovalbumin LHRH 7 on development histologic and ultrasonographic appearance of ram lamb testis
Etkinlik Adı : 8. International Symposium ‘Modern Trends in Livestock Production Belgrade, Serbia and Montenegro
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÜLKER HASAN,YILMAZ AYHAN,KARAKUŞ FERDA,YÖRÜK MECİT,BUDAĞ CEMAL,de Avila David M,Reeves Jerry J
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2005
Basım Tarihi : 08.10.2005
Bildiri Adı : Koçlarda Üreme Davranışı
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ AYHAN, CENGİZ FIRAT, KARAKUŞ FERDA
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.09.2005
Bildiri Adı : Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı
Etkinlik Adı : IV. UlusalZootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYGÜN TURGUT,KARAKUŞ FERDA,YILMAZ AYHAN,GÖKDAL ÖZDAL,ÜLKER HASAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2004
Basım Tarihi : 03.09.2004
Bildiri Adı : Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı
Etkinlik Adı : IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYGÜN TURGUT,KARAKUŞ FERDA,YILMAZ AYHAN,GÖKDAL ÖZDAL,ÜLKER HASAN
Alan Bilgisi : Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2004
Basım Tarihi : 01.09.2004
Bildiri Adı : Norduz Keçisi Yetişltiriciliği ve Bazı Tanımlayıcı Vücut Ölçüleri
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DAŞKIRAN İRFAN, YILMAZ AYHAN, DEMİR AYŞE ÖZGE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.09.2004
Bildiri Adı : Gen Mühendisliği ve Ekolojik Tarım Gelişmeleir Kapsamında Tarımsal Üretim
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ZER CELAL, AYGÜN TURGUT, YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.09.2003
Bildiri Adı : Norduz Erkek Oğlakların Bazı Testis Özellikleirnin Gelişim
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYGÜN TURGUT, YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni>Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2002
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.09.2002

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sosyal, Kültürel ve İktisadi Yönleriyle Göçebelik (Koçeri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YILMAZ AYHAN, AKTUĞ SEMİH SERKANT
Alan Bilgisi :Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Zootekni
Yayın Evi : Çizgi kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İnsan, Hayvan ve Dağ: Ekolojik ve Ekonomik Bir Yaşamın (Koçeri) Kaybolmaya Yüz Tutan İzleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YILMAZ AYHAN
Alan Bilgisi :Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : iksad publishing house
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE TARIMSAL ÜRETİMİNİN KRONİK SORUNLARI (1839- 1923): BİR TARİHSEL PERSPEKTİF ALMA İHTİYACI-I
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021

Projeler

Proje Adı : Farklı Besi Uygulamasının Manda Etinden Üretilen Sucuk ve Marine Etin Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisi
Başlama Tarihi : 04.01.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Danışman
Proje Adı : Siirt İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Projesi
Başlama Tarihi : 13.04.2021
Bitiş Tarihi : 05.08.2022
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Uzman
Proje Adı : Siirt İlinde Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetlerine Yer Veren İşletmelerin Ekonomik Analizi
Başlama Tarihi : 15.05.2015
Bitiş Tarihi : 09.05.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitlis İli Anadolu Mandası İşletmelerinin Genel Yapısal Özellikleri Üzerine Bir araştırma
Başlama Tarihi : 30.12.2016
Bitiş Tarihi : 30.12.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Gebeliğin son döneminde Norduz koyunlarının farklı düzeylerde organik selenyum ile beslenmesinin progeny selenyum transferi üzerine etkisi
Başlama Tarihi : 01.07.2011
Bitiş Tarihi : 01.07.2014
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Koç Katım Öncesi ve Sırasında Farklı Düzeylerde Beslemenin Karakaş ve Norduz Koyunlarında Döl Verimi Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücüne Etkisi
Başlama Tarihi : 01.06.2001
Bitiş Tarihi : 22.08.2002
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

1998 - 2001

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Norduz erkek kuzularında bazı testis özellikleri

Doktora

2002 - 2006

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/

Tez Adı: Norduz erkek kuzularında bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi

Lisans

1994 - 1998

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

PROFESÖR

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

PROFESÖR

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

PROFESÖR

2018 - 2023

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2014 - 2018

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ /

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2009 - 2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2000 - 2007

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ