10
MAKALE
(YOKSIS)
11
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
52.8
MAKALE
(TESV)
21.6
BİLDİRİ
(TESV)
90
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, KAYA HAKAN
Dergi Adı : JOURNAL OF INNOVATIONS IN ECONOMY
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : WAYS TO IMPROVE THE PROCESSES OF IMPLEMENTING INNOVATIVE PROJECTS AND DETERMINING THEIR ECONOMIC EFFICIENCY
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, KAYA HAKAN
Dergi Adı : The Journal of Economic Research & Business Administration.
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : POPULATION DEPENDENCY AND INFLATION: A STUDY OF HIGH- AND UPPER-MIDDLE-INCOME COUNTRIES
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : The Journal of Economic Research & Business Administration
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : POPULATION DEPENDENCY AND INFLATION: A STUDY OF HIGH AND UPPER-MIDDLE INCOME COUNTRIES
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : The Journal of Economic Research & Business Administration. №1 (143). 2023
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Outsourcing Performance Evaluation and Development of Strategic Objectives for Enhancing the Competitiveness of Entrepreneurial Entities
Yazar Bilgisi : Mırzaliyev Boraş, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Karagandinskomu Tehniceshkie Universitetu 70 Let Trudı Universiteteta No:2 - 2023
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe Türk Devletleri Teşkilatı: Küresel Ekonomik-Siyasal Potansiyeli ve Teşkilatın Geleceğine Dair Öngörüler
Yazar Bilgisi : ÇINAR YUSUF, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : A PANEL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH AND EXPORTS BY DEVELOPING COUNTRIES
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : THE BULLETIN THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Abai Kazakh National Pedagogical University
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Methods Of Managing And Improving Investments In The Funding Pension System Of The Republic Of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : SAKEN Abdibekov, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (RAHVA)
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Assessing The Effectiveness of Credit Operations in Commercial Banks
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, SAKEN Abdibekov, Kabulov Adilet
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi (AİD) Journal of Academic Projection (JAP)
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Role of foreign investments in the development of the national economy of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Statistika esep jane audit Almatı, Almatinskaya akademiya ekonomiki i statistiki 2017, no: 67, S: (66-72).
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Attract and rational usage of Turkish investments in markets of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Almatı Ekonomika İntitütü, 2017, No:4 (44), S: 101-111).
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Economic priorities of investment policy in Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Agrarlık Narık Problemeları 2017, Almatı no:4, S: 15-19
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Evaluation of Influence of Direct Foreign Investments on Economic Growth of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : Journal of Applied Economic Sciences
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Attract and effective usage of Turkish direct investments in the markets of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : AVRASYA ULUSLARARASI ARASTIRMALAR DERGISI
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modernization of Real sector-A basis of competiveness of high -tech economy
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : K.İ. Satpaev Atındagı Kazak Ulttık Tehnikalık Universitetinin Habarşı jurnalı Almatı, 2014, No: 102, S: 416-419).
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : On the issue of the Investment Policy of the Republic of Kazakhstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : K.İ. Satpaev Atındagı Kazak Ulttık Tehnikalık Universitetinin Habarşı jurnalı 2014, no: 105, S: 422-426.
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : The Prospects of the Manufacturing Sector Energy Security Modernization are Based on Renewable Energy Sources of South Kazakhstan Region
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : World Applied Sciences Journal 29 (7): 918-925, 2014
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Determination of Brand Awareness in Kazakhstan and Kyrgyzstan
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, ÇAKIR MUSA
Dergi Adı : World Applied Sciences Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and Communication): 221-224, 2013
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ülkelerin türk dünyasındaki rolü
Etkinlik Adı : QLOBAL ÇAĞIRIŞLAR VƏ TÜRK DÜNYASI I Beynəlxalq elmi konfransın tezislər toplusu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Azerbaycan,Türkiye Ekonomik İlişkiler Türk Devletleri Teşkilatı,Türk Devletleri Teşkilatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2023
Basım Tarihi : 01.05.2023
Bildiri Adı : HAYDAR ALİYEV’İN TÜRK DÜNYASINDAKI ROLÜ VE HAYDAR ALİYEV DÖNEMİ AZERBAYCAN EKONOMİSİ
Etkinlik Adı : International conference on HEYDAR ALIYEV AND TURKIC WORLD 12 May, 2023
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Türk Dünyası, Azerbaycan Ekonomisi, Büyüme, Kalkınma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 17.05.2023
Bildiri Adı : Determinants of foreign direct investments: an investigation on on selected OECD countries
Etkinlik Adı : ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ВЫЗОВЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, Материалы Международного научно-практического форума, посвященного 30-летию университета «Туран»
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Foreign Direct Investments, OECD, Economic, Social, Political Globalization, Panel Cointegration, Panel Causality.
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.03.2023
Bildiri Adı : SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL EUROASIA CONGRESS ON ACIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS - IX
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, Kanapiyanova Kamshat
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Ekonomi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.02.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.02.2022
Basım Tarihi : 22.02.2022
Bildiri Adı : THE İMPACT OF SOCİAL ENTREPRENEURSHİP ON ECONOMİC GROWTH AND COMPARATİVE ANALYSİS OF FOREİGN MODELS OF SOCİAL ENTREPRENEURSHİP AND THEİR APPLİCATİON İN KAZAKHSTAN
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL MANAGEMENT and SOCIAL SCIENSES CONFERENCE 9
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Kanapiyanova Kamshat, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Ekonomi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2022
Basım Tarihi : 24.04.2022
Bildiri Adı : SOCIO-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KAZAKHSTAN
Etkinlik Adı : Materials Of The İnternational Scientific-Practical Conference "Actual Problems Of Development Economy Of Kazakhstan At The Present Stage. - Almaty: Academy "Kainar", 2022. - April 14
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, Saparbayev A.D.
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>EKONOMİ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2022
Basım Tarihi : 21.04.2022
Bildiri Adı : DEVELOPMENT AND FINANCING OF HIGHER EDUCATION AS HUMAN CAPITAL IMPROVEMENT INDICATOR IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Etkinlik Adı : ASES SOCIAL SCIENCES CONGRESS MAY 27-29, 2022, Diyarbakır, Türkiye
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>makro iktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2022
Basım Tarihi : 15.06.2022
Bildiri Adı : ORTA ASYA ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR EKONOMİK BÜYÜME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ
Etkinlik Adı : 2nd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS DECEMBER 3-4, 2022 / BİTLİS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ZAKİROVA Dilnara, KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Orta Asya, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Büyüme, Enerji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2022
Basım Tarihi : 05.12.2022
Bildiri Adı : THE EFFECT OF OIL PRICES ON INFLATION: THE CASE OF KAZAKHSTAN
Etkinlik Adı : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. 1. INTERNATIONEL SOCIAL SCIENSE CONGRESS (ICSS-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ZAKİROVA Dilnara, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>petrol fiyatları enflasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Scientific bases of attraction of foreign investments of the Republic of Kazakhstan
Etkinlik Adı : Perspektivi razvitiya ekonomiki i texnologiya i obrazavaniya Almatı Kaynar Universiteti 16 Aprel 2021
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>İstihdam
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2021
Basım Tarihi : 21.04.2021
Bildiri Adı : The impact of the digital economy on accounting
Etkinlik Adı : 1 st International Rahva Tecnical And Social Researches Congress 4-5 December
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.12.2021
Bildiri Adı : Importance of foreign capital investment for Kazakhstan
Etkinlik Adı : Türkistan türik aleminin astanası kurmetine halkaralık konferantsia Türkistan, 2017.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Sermaye Piyasaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2017
Basım Tarihi : 04.05.2021
Bildiri Adı : Attracting Turkish investments to the economy of Kazakhstan and countries of independent states
Etkinlik Adı : 17. Mejdunarodnaya nauçnaya pratiçeskaya konferanstsiya Moskva, 2017.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.12.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.01.2018
Bildiri Adı : The Role of Turkish Direct Investments for the Economy of the Post-Soviet Countries
Etkinlik Adı : Al Farabi Atındagı Kazak Ulttık Universiteti Evrazyalık ekonomikalık integratsiya bolaşagı Almatı, 2015.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.11.2015
Bildiri Adı : Prospects for Modernization of the Real Sector of the Economy
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY, 12-14 JUNE ALMATY14 ALMATI
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>İstihdam
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.06.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.06.2014
Basım Tarihi : 19.06.2014
Bildiri Adı : The main directions of effective use of foreign investment in the economy of Kazakhstan
Etkinlik Adı : Gılım-Bılım Jane öndiris Kazakstan 2050 strategiyası jetekşi faktırları, Karagandı,2014.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2021
Basım Tarihi : 25.02.2014
Bildiri Adı : Formation of the investment climate of the Republic of Kazakhstan
Etkinlik Adı : Ukrayna Bolgaria Evropeyskaya Soyuz, Sovremenno syotinne i perspektivi Varno-Herson, 2014.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.07.2014
Basım Tarihi : 15.07.2014

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : ORGANIZATION OF TURKIC STATES POLITICS, ECONOMICS, CULTURAL COLLABORATIONS AND 2040 VISION
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : THE EFFECT OF AGRICULTURE, MANUFACTURING INDUSTRY AND SERVICE SECTORS ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : The Role of Turkish İnvestments in The Economy of Kazakhstan
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ, Mırzaliyev Boraş
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Yabancı Yatırımlar Türkiye-Kazakistan
Yayın Evi : Kazakistan Almatı Kazak Üniversitesi
Yayın Dili : Kazakça
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Ekonomik Büyüme ve Verimlilik Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Ekonomik Büyüme
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Kalkınma: Rusya Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : ASYA’DA DEVLET VE ASKERİ DARBELER Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Değişim
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Asya ekonomi siyaset
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ASYA DEVLET EKONOMİLERİ VE ELİT YARATMA SÜRECİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE ENFLASYON OLGUSU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasnyon,ekonomik kriz,çözüm önerileri
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİN KÜRESEL EKONOMİYE VE ENFLASYONA YANSIMALARI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski: Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro>İstihdam
Yayın Evi : Gazi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Küreselleşme, Finansal Yatırımlar ve Finansal Yatırım Manipülasyonları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : 1 st International Rahva Tecnical And Social Researches Congress Kitabı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : ....
Yayın Dili : Rusça
Bölüm Adı : The impact of the digital economy on accounting
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Covid-19 Sonrası Dünyada Ekonomi, Radikalleşme ve Terör
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>İstihdam
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid-19’un Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Etkileri ve Gelir Eşitsizliği-Yoksulluk
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE DİJİTALLEŞME
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>EKONOMİ DİJİTALLEŞME,iKTİSAT
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : YENİLENEN EKONOMİ: DİJİTAL EKONOMİ VE BOYUTLARI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Eğitim ve Sosyal Yönleriyle Değişim Çağı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans>Büyüme>Sermaye Piyasaları
Yayın Evi : Astana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeni İktisadi Yaklaşımların Uluslararası Yatırımlara Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2005 - 2010

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Doktora

2013 - 2018

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ/EKONOMİ

Tez Adı: EKONOMİDE YABANCI YATIRIMLARIN ÇEKİLMESİ BU YÖNTEM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ(KAZAKİSTAN-TÜRKİYE KAYNAKLARI TEMELİNDE)

Yüksek Lisans

2010 - 2012

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ekonomik ilişkiler ve bunun içerisinde inşaat alanı

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ