7
MAKALE
(YOKSIS)
20
BİLDİRİ
(YOKSIS)
9
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
15
ATIF
(YOKSIS)
13
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
106
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
36.3
MAKALE
(TESV)
30
BİLDİRİ
(TESV)
43.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 20 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : YAŞAR KEMAL’İN DAĞIN ÖTE YÜZÜ ROMAN DİZİSİNDE YAŞAMA TUTUNMA ÇABASININ MARKSİST ELEŞTİRİ KURAMI BAĞLAMINDA TAHLİLİ
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Bingol Universitesi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : A.J. Cronin’in Şahika (Citadel) Romanında Salgın Hastalıklar
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bir Salgın Romanı Olarak Kolera Günlerinde Aşk. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Tragic Collapse of A Musician with Syphilis in Doctor Faustus
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : AKRA
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Turgay Nar’ın Oyunlarında Ütopik Mekanlar ve Sıradışı Mimari
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Bir Distopya Örneği Olarak Körlük Romanına Sosyo – Psikolojik Bir Yaklaşım
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Ders Kitaplarındaki Metinler İle Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili
Yazar Bilgisi : SUPHANDAĞI İSMAİL,ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Electronic Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : COVID-19 Bağlamında Veba Romanında Bir Paradoks Olarak Yaşam Sancısı
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Konuşma Eğitimi ve Retorik Sanatının İletişimdeki Önemi Üzerine (On The Importance of Speakıng Training and Rhetoric Art in Communication)
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : IJLA (International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Orta Doğu’nun Aykırı Şairi Nizar Kabbani’de Politik Söylem
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Criticism Towards Surveillance Society and Power in Turgay Nar’xxs Theatre Plays
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : International Journal of Language Academy IJLA
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Modern Orientations in Teaching Turkish as a Foreign Language: Example of Mostar
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Haldun Taner’in Günün Adamı Adlı Oyununda İktidar-Aydın İlişkisi
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,AYDIN İLAYDA
Dergi Adı : International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : “George Orwell’in Eserlerinde Gözetim Toplumu ve İktidar Eleştirisi”
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,AYDIN İLAYDA
Dergi Adı : International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Hermenötik Felsefe Bağlamında Turgay Nar’ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana) Oyunu’xxnda Zaman ve Mekan Kırılması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Turgay Nar’ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana) Oyununda Vahdet-i Vücud Düşüncesi
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Sabahattin Kudret Aksal’ın Kahvede Şenlik Var Eserinde Cinsiyet Çatışması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH, ASLAN EMİNE
Dergi Adı : Istraživanja
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türk Romanında Cinsel Şiddet ve Boyutları
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : The Journal of Acedemic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Arketipsel Eleştiri Bağlamında Turgay Nar ın Gizler Çarşısı Oyunu Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic),
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Bir Kara Mizah Örneği Sermet Çağanın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Journal of Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : KÜLTÜREL BİR SEMBOLÜN KALKINMA UNSURU OLARAK SUNULMASI MALAZGİRT
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : International Journal of Language Academy
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Educatory factors in stories and fairy tales of Cahit Zarifoglu
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK RUKİYE
Dergi Adı : Journal of Scientific Research and Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Türk Romanında Kimlik Bunalımı
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK RUKİYE
Dergi Adı : İnternational Journal of Languages' Education and Teaching
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Turgay Nar ın Çöplük Oyunu Üzerine Görsel İmajlar Yoluyla Bir Okuma
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : The Journal of Acedemic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara nın Türk Romanına Yansıması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : The Journal of Acedemic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : EDUCATION PHENOMENON IN CHILDRENS BOOKS
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK RUKİYE
Dergi Adı : International Journal of Languages’xx Education
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Türkçede Yeni İmkan Arayışları Ekseninde İlhan Berk te Dil Sapmaları
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara nın Türk Romanına Yansıması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : JASSS (İnternational Journal of Social Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Türk Romanında Kimlik Bunalımı
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Turgay Nar ın Çöplük Oyunu Üzerine Görsel İmajlar Yoluyla Bir Okuma
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Dergi Adı : JASSS (İnternational Journal of Social Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Çocuk İmgesinin Cahit Zarifoğlu Ve Paul Eluard’ın Şiirlerinde Kullanımı
Yazar Bilgisi : SUPHANDAĞI İSMAİL,ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Çocuk İmgesinin Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard ın Şiirlerinde Kullanımı
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic),
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Polisiye Roman Temsilcisi Ümit Deniz’İn Romanlarında Cinayet Kurgusu
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,SUPHANDAĞI İSMAİL,ABUKAN MEMET
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Polisiye Roman Temsilcisi Ümit Deniz’in Romanlarında Cinayet Kurgusu,
Yazar Bilgisi : SUPHANDAĞI İSMAİL,ULUTAŞ NURULLAH,ABUKAN MEMET
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Türk Şiirinde Kullanılan Türkçeye Yönelik Metaforlar
Yazar Bilgisi : SUPHANDAĞI İSMAİL, ULUTAŞ NURULLAH, KOLAÇ EMİNE
Dergi Adı : Akademik Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Roman Temsilcisi Ümit Deniz in Romanlarında Cinayet Kurgusu
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,SÜPHANDAĞI İSMAİL,ABUKAN MEHMET
Dergi Adı : Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Ders Kitaplarındaki Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,İSMAİL SÜPHANDAĞI
Dergi Adı : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Türk Şiirinde Türkçeye Yönelik Metaforlar
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Akademik Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemal in Eserlerinde Yeni İnsan Tipi
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : (The Journal of Academic Social Science Studies), İnternational Journal of Social Science
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : İlhan Berk in Şiirlerinde İstanbul Teması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Peyami Safa nın Roman Karakterlerinin Psikolojik Çıkmazları Newwsa e Journal Of New World Sciences Academy Humanities
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Asaf Halet in Şiirlerinde Çocuk Masal ve Tekerleme
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Asaf Halet in Şiirlerinde Tasavvufi Tema
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : İntihar Olgusunun Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Romanlarına Yansıması
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2006

Bildiriler

Bildiri Adı : The Effect of Posıtıvısm in The Novel Of Huseyın Cahıt Yalçın’s In Imagıne (Hayal İçinde)Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayal İçinde Romanında Pozitivizm Etkisi
Etkinlik Adı : Avrasya 8th International Conference on Social Sciences, July 14-16, 2023, Tbilisi/ Georgia
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AKSOY Bahar Çeçen, ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 15.08.2023
Bildiri Adı : Yaşar Kemal's Agas of Akçasaz (Akçasazın Agaları) In The Novel Serıes Feodal Culture and The Struggle For Power”, “(Yaşar Kemal’in Akçasazın Ağaları Roman Serisinde Feodal Kültür ve İktidar Mücadelesi )
Etkinlik Adı : Avrasya 8th International Conference on Social Sciences, July 14-16, 2023, Tbilisi/ Georgia
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.07.2023
Basım Tarihi : 15.08.2023
Bildiri Adı : Osmanlı Eğlence Hayatının Ahmet Rasim’in “Şehir Mektupları” Eserindeki Görünümleri (1897-1899)
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYBER Bilge Işık, ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Hüseyin Rahmi Gürpınar’ In Gulyabani Romanında Pozitivist Unsurlar
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AKSOY Bahar Çeçen, ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Fatma Gürel’in 36 Baharı Adlı Romanında Milliyetçilik Duygusu”, Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu,
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ATASOY Seçil, ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Erken Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 15.06.2023
Bildiri Adı : Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü Roman Dizisinde Yaşama Tutunma Çabasının Marksist Eleştiri Kuramı Bağlamında Tahlili
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 15.06.2023
Bildiri Adı : Henrik İbsen’in Hayaletler (Hortlaklar) Adlı Oyununda Bir Babanın Günahını Taşıyan Çocuğun Trajik Sonu
Etkinlik Adı : Bitlis Eren Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : A.J. Cronin‟in Şahika (Citadel) Romanında Salgın Hastalıklar
Etkinlik Adı : Bitlis Eren Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : Epidemic and Violence in Novels
Etkinlik Adı : 3. International Interdisciplinary Violence Conference,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 14.04.2022
Bildiri Adı : Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Ling Ma ve Erin Bowman’ın Salgın Romanları Üzerine Bir Analiz
Etkinlik Adı : İnternational Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Turkish Republic of Northern Cyprus,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2022
Basım Tarihi : 30.04.2022
Bildiri Adı : Plague Epıdemıc In The Novel Of Ölüm Hükmü (Ölüm Hükmü Romanında Veba Salgını
Etkinlik Adı : V. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.01.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.01.2022
Basım Tarihi : 03.10.2022
Bildiri Adı : Ivan Turgenyev’in Arefe Romanında İnsani Duyarlılık (Human Sensitivity in Ivan Turgenyev's Novel Arafa
Etkinlik Adı : V. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.01.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.01.2022
Basım Tarihi : 18.10.2022
Bildiri Adı : Veba Geceleri Romanında Aşk, İktidar ve Salgın
Etkinlik Adı : İnternational Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Turkish Republic of Northern Cyprus
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2022
Basım Tarihi : 25.03.2022
Bildiri Adı : “In Onur Gürleyen's Illness Novel Epidemic and Distopia
Etkinlik Adı : INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi / Incsos 8th Internatıonal Congress On Socıal Scıences,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Violence in Stephen King's Mahşer (The Stand) Novel
Etkinlik Adı : 3. International Interdisciplinary Violence Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.03.2022
Bildiri Adı : Bosna Hersek’te Yunus Emre Enstitüsü Organizasyonuyla Türkçe Öğretim Yöntemleri
Etkinlik Adı : Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu Tiran
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türk Romanında Mevlid’e Dair İzler
Etkinlik Adı : Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneği Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Necip Fazıl’ı Bohem Hayatından Kurtarıp İslamcı Bir İdeoloğa Dönüştüren Mürşid: Abdülhakim Arvasi
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis ve Yöresi Manevi Mimarlar Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : “Türk ve Sudan Milli Marşlarının Milli Duyuş ve Düşünüş Bakımından Karşılaştırılması”,
Etkinlik Adı : Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 27.03.2021
Bildiri Adı : Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nde Didaskalinin Dramatik Etkisi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.08.2020
Basım Tarihi : 01.09.2020
Bildiri Adı : Venedik’te Ölüm Romanında Salgın, Ask ve Ölüme Teslimiyet
Etkinlik Adı : II. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : Venedik’te Ölüm Romanında Salgın, Aşk ve Ölüme Teslimiyet”
Etkinlik Adı : II. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : “Yüzlerdeki Bilmeceler”: Fotoğrafın Edebi ve Ebedi Etkisi Üzerine”,
Etkinlik Adı : II. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : COVID-19 Bağlamında Veba Romanında Bir Paradoks Olarak Yaşam Sancısı
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.07.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.07.2020
Basım Tarihi : 01.10.2020
Bildiri Adı : Büyülü Dağ Romanında Ölümün Kıyısında Yaşama Tutunma Felsefesi
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.07.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.07.2020
Basım Tarihi : 01.10.2020
Bildiri Adı : Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nde Didaskalinin Dramatik Etkisi
Etkinlik Adı : 4. International Mardin Artuklu Conference on Scientific Researches,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH, YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.08.2020
Basım Tarihi : 01.09.2020
Bildiri Adı : Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş
Etkinlik Adı : Ankara III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.10.2020
Basım Tarihi : 15.10.2020
Bildiri Adı : Tragic Collapse of a Musician with Syphilis in Doctor Faustus
Etkinlik Adı : International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends – VII
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 31.12.2020
Bildiri Adı : The Spanish Flu As A Threat in Hüseyin Rahmi Gürpınar’s Novel Hakka Sığındık
Etkinlik Adı : International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends – VII
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2020
Basım Tarihi : 31.12.2020
Bildiri Adı : Fotoğrafın Anlattığı Hikaye: Edebiyat-Fotoğraf İlişkisi Üzerine
Etkinlik Adı : II. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ,ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.08.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : Retorik Sanatı
Etkinlik Adı : Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2019
Basım Tarihi : 01.10.2020
Bildiri Adı : “Boşnakça Yazılmış Bazı Eserlerde Geçen Türk Diline Ait Sözcüklerin Analizi ve Balkanlar’xxda Türkçe”
Etkinlik Adı : XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : “Bir Konuşma Sanatı Olarak Retorik”
Etkinlik Adı : UTAS (Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.08.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : “Ütopik Mekanlar ve Sıradışı Mimarinin Tiyatromuza Yansımaları”,
Etkinlik Adı : UTAS (Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : “Feminist Eleştiri Kuramı Bağlamında Nizar Kabbani’nin Şiirlerinde Kadın”,
Etkinlik Adı : Uluslararası Ortadoğu Multidisipliner Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : “Tanzimat Sonrası Türk Modernleşmesinde Pozitivistlerin Dine Yönelik Eleştirileri”,
Etkinlik Adı : Uluslararası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Divane Derviş (Yunus Emre) Oyununda İslam Sonrası Şamanist İzler
Etkinlik Adı : Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (IKSAD),
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : Muş’ta Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaşadıkları Sorunlar
Etkinlik Adı : SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM VE EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZENSOY AHMET UTKU,ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Celal Sılay’ın Şiirlerinde Din Olgusu
Etkinlik Adı : 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.11.2018
Basım Tarihi : 17.12.2018
Bildiri Adı : Celal Sılay’ın Şiirlerinde Şüphe Olgusu
Etkinlik Adı : 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.11.2018
Basım Tarihi : 17.12.2018
Bildiri Adı : Turgay Nar’ın Oyunlarında Siradışı / Aykırı Cinsellik
Etkinlik Adı : Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (IKSAD),
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : Bosna’da Çıkan Vatan Gazetesindeki Türkçe Şiirler Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : -Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,KEKLİK MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2017
Basım Tarihi : 14.05.2017
Bildiri Adı : Bosna’da Çıkan Vatan Gazetesindeki Türkçe Şiirler Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlarda Yeri ve Önemi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,KEKLİK MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2017
Basım Tarihi : 10.05.2017
Bildiri Adı : Perception of the Mysticism in Turgay Nar’s Play Titled Can Ateşinden Kanatlar (Mevlana)
Etkinlik Adı : Third Sarajevo International Conference Irregular Migration towards EU and Balkan Countries
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : Şehrazat’ın Oyunu Adlı Eserde Zorba İktidara Karşı Bir Kadın Sanatçı
Etkinlik Adı : Mediterenean International Conference on Social Science by UDG
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2017
Basım Tarihi : 15.05.2017
Bildiri Adı : Criticism Towards Surveillance Society and Power in Turgay Nar’xxs Theatre Plays
Etkinlik Adı : 8th Internationa Conference on Languages, Social Sciences, Education and Interdisiplinary Studies (ICLSSE-17)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.12.2017
Basım Tarihi : 04.12.2017
Bildiri Adı : Dede Korkut Hikayelerinden Çağdaş Türk Tiyatrosuna Tepegöz Motifi
Etkinlik Adı : IKSAD (Kiev Üniversitesi Dimitri Yavoronitski I. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.08.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.08.2017
Basım Tarihi : 11.08.2017
Bildiri Adı : Modern Orientations in Teaching Turkish as a Foreign Language: Example of Mostar
Etkinlik Adı : Mostar International Conference on Education (MICE2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 12.05.2017
Bildiri Adı : Political Criticism in Turgay Nar s Play Titled Gizler Çarşısı Market of Secrets
Etkinlik Adı : ICEHM and ERPUB International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2016
Basım Tarihi : 26.04.2016
Bildiri Adı : Gender Conflict in Sabahattin Kudret Aksal s Literary Work Titled Kahvede Şenlik Var
Etkinlik Adı : International Conference on Language, Literature and Culture in Education 2016 (LLCE-2016)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2016
Basım Tarihi : 10.07.2016
Bildiri Adı : Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Didaktik YAklaşım ve Amacın Doğru Belirlenmesi
Etkinlik Adı : I. Uluslararası BAlkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.05.2016
Basım Tarihi : 03.05.2016
Bildiri Adı : Turgay Nar ın Gizler Çarşısı Oyununu Jung un Arketip Kuramına Göre İnceleme
Etkinlik Adı : XIV. Internional Congress of Social Science in Turkish World (XIV: Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.08.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.08.2016
Basım Tarihi : 21.08.2016
Bildiri Adı : Kültürel Bir Sembolün Kalkınma Sembolü Olarak Sunulması Malazgirt Presentation of A Cultural Symbol Manzikert as A Development Factor
Etkinlik Adı : UNIDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Muş Alparslan Üniversitesi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 27.09.2016
Bildiri Adı : Gender Conflict in Sabahattin Kudret Aksal s Literary Work Titled Kahvede Şenlik Var
Etkinlik Adı : rd International Conference on Language, Literature and Culture in Education 2016 (LLCE-2016)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.07.2016
Basım Tarihi : 15.09.2016
Bildiri Adı : ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU
Etkinlik Adı : Uluslar Arası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK RUKİYE
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Educatıon Phenomenon In Chıldren s Books Çocuk Kitaplarında Eğitim Olgusu
Etkinlik Adı : UDES 2015 (Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK RUKİYE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2015
Basım Tarihi : 15.06.2015
Bildiri Adı : Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara nın Türk Romanına Yansıması
Etkinlik Adı : 3.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2015
Basım Tarihi : 21.08.2015
Bildiri Adı : Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara nın Türk Romanına Yansıması
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Şehir Tarihi Yazarlar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2015
Basım Tarihi : 10.08.2015
Bildiri Adı : Türk Romanında Kimlik Bunalımı
Etkinlik Adı : 21. Yüzyılın Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,ULU EMİNE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması
Etkinlik Adı : Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.10.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi
Etkinlik Adı : Değişen Dünya'da Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Medrese – Tekke Çatışmaları Ekseninde Rind ve Zahid Tipleri
Etkinlik Adı : MŞÜ Yayınları
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SUPHANDAĞI İSMAİL,ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2012
Basım Tarihi : 30.05.2013
Bildiri Adı : “Fiction of Murder in the Novels of Ümit Deniz Representative of Crime Fiction”
Etkinlik Adı : Mimar Sinan Fine Arts University Auditorium, İstanbul.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH,SUPHANDAĞI İSMAİL,ABUKAN MEMET
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2012
Basım Tarihi : 01.10.2012
Bildiri Adı : Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Ders Saatlerinin Azlığı ve Karşılaşılan Diğer Sorunlar
Etkinlik Adı : Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı I: Türkçe Eğitimi Ders Programı Öneriler
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.05.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 04.01.2011
Bildiri Adı : Modernleşme Eşiğinde Namık Kemal in Eserlerinde Kadının Sosyal Statüsü
Etkinlik Adı : Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.02.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Egzistansiyalist Felsefe Açısından Cahit Sıtkı Tarancı nın Şiirlerinde Aşk Olgusu
Etkinlik Adı : Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Ümit Deniz in Romanlarında Bir Kurgu Sanatı Olarak Cinayet
Etkinlik Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Felsefi Bir Gerekçeyle Ölümü Estetize Etme Sanatı Roman ve İntihar
Etkinlik Adı : Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Global Warming The Crisis of Global Climate and the Notion of İmmigration and Multi Culturalism
Etkinlik Adı : Participatory Local Welfare, Citizenship and Third Sector Organizations
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard ın Şiirlerinde Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türk Şiirinde Kullanılan Türkçe ye Yönelik Metaforlar
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türkçede Yeni İmkan Arayışları Ekseninde İlhan Berk te Dil Sapmaları
Etkinlik Adı : VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Medrese Tekke Çatışmaları Ekseninde Rind ve Zahid Tipleri
Etkinlik Adı : Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : YAZININ GÖLGESİNDE BİR ASIR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : ÖTÜKEN YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : VEFATININ 600. YILINDA SÜLEYMAN ÇELEBI VE MEVLID KÜLTÜRÜ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Türkiye Bilimler Akademisi (Turkish Academy of Sciences) TÜBA YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRK ROMANINDA MEVLID’E DAIR IZLER
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : SALGIN VE EDEBİYAT
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : NOBEL AKADEMİ YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Rahim Tarım Armağanı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : EMİN YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Beyaz Kale Romanını Veba Salgını Üzerinden Okuma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkiye’de Tek Partili Yıllar (1923-1950),
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : 100 Ülke 100 İstiklal Marşı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Kesit Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye ve Sudan Milli Marşları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bilim ve Kültür Aynasında İntihar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>İntihar
Yayın Evi : Nobel Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRK ROMANINDA İNTİHAR: “Delice Vahşet”
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : ULUSLARARASI BİTLİS VE YÖRESİ MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI International Symposium of Spiritual Architects of Bitlis and Its Region
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Necip Fazıl Kısakürek
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Necip Fazıl’ı Bohem Hayatından Kurtarıp İslamcı Bir İdeoloğa Dönüştüren Mürşid: Abdülhakim Arvasi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Edebiyatta Jest ve Mimik
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH,YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Kitabevi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesinde Metin Dışı Sözlerin Oyuna Katkısı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Edebiyatta Jest ve Mimik
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ,ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Kitabevi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yüzlerdeki Bilmeceler: Fotoğrafın Edebi ve Ebedi Etkisi Üzerine
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Namık Kemal Hayatı – Düşünceleri – Eserleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Modernleşme Eşiğinde Namık Kemal’in Eserlerinde Kadının Sosyal Statüsü”,
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : EDEBİYATTA JEST VE MİMİK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DOĞAN SABRİYE HANDAN, Tan Filiz, DEVECİ ÜMRAL, YAPICI BÜŞRA, AKGÖL AHMET, ARI RAMAZAN, AÇIKGÖZ NAMIK, KAPLAN FAHRİ, YILDIZ DİLBER, KURNAZ CEMAL, YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ, ULUTAŞ NURULLAH, PİLTEN UFUK ŞAHRU, İLKER AYŞE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı >Edebiyat,Jest, Mimik,Şiir,Dilbilimi,Yeni edebiyat
Yayın Evi : Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Jest/Tavır Nedir?
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Türkçe Eğitimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH,IŞIK AYDIN RUKİYE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Anı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Konuşma Eğitimi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : TURGAY NAR TİYATROSU
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Yayın Evi : Trakya Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Didaktik Yaklaşımve Amacın Doğru Belirlenmesi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2016
Kitap Adı : Roman ve Hukuk
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Akçağ Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2012
Kitap Adı : İntihar ve Roman
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Akçağ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2011
Kitap Adı : Hicran Buğusu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Sakız Ağacı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2010
Kitap Adı : Adımlarım Eylül Yüklü
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ULUTAŞ NURULLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Etik Ajans
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2000

Projeler

Proje Adı : SALGIN ROMANLARININ CORONA VİRUS BAĞLAMINDA ANALİZ EDİLMESİ
Başlama Tarihi : 07.10.2021
Bitiş Tarihi : 06.06.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Muş, Bingöl ve Bitlis’te Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Eğitimi
Başlama Tarihi : 01.09.2021
Bitiş Tarihi : 30.06.2022
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Proje Koordinatörü
Proje Adı : BİR MASAL DA SEN ANLAT PROJESİ
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi :

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : Şiir Dinletisi
Etkinlik Yeri : Beylikdüzü Belediyesi / İstanbul
Şehir : İstanbul
Etkinlik Düzenleyenler : Beylikdüzü Belediyesi / İstanbul
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.10.2008
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Bursa Liseler Arası Tiyatro Yarışması
Etkinlik Yeri : Bursa
Şehir :
Etkinlik Düzenleyenler : Nurullah ULUTAŞ
Etkinlik Türü : TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.05.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2008
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Gölü Akşamları Şiir Dinletisi
Etkinlik Yeri : Van
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Van Belediye Başkanlığı
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.10.2005
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : I. Çelebibağı Eylül Akşamları Şiir Dinletisi
Etkinlik Yeri : Çelebibağı - Erciş / Van
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Çelebibağı Belediyesi
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2005
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Öğretmenden Öğretmene Şiir Dinletisi
Etkinlik Yeri : Gebze / Kocaeli
Şehir : Kocaeli
Etkinlik Düzenleyenler : Eğitim Bir - Sen Gebze Şubesi
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.01.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.01.2005
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Üstad Necip Fazıl 100 Yaşında
Etkinlik Yeri : Gebze
Şehir : Kocaeli
Etkinlik Düzenleyenler : Gebze Belediye Başkanlığı
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.05.2004
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : I. Beyazıt Şiir Akşamları
Etkinlik Yeri : İstanbul
Şehir : İstanbul
Etkinlik Düzenleyenler : Eminönü Belediyesi
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.09.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.09.2004
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Gölü Yakamozları Şiir Dinletisi
Etkinlik Yeri : Van
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.03.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.03.2004
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Geleneksel II. Eskihisar Şiir Günleri
Etkinlik Yeri : Gebze / Kocaeli
Şehir : Kocaeli
Etkinlik Düzenleyenler : Gebze Belediye Başkanlığı
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.05.2003
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Gölü Şiir Günleri
Etkinlik Yeri : Van
Şehir :
Etkinlik Düzenleyenler : Van Belediyesi
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.1998
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.06.1998
Etkinlik Dili : Türkçe

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2002 - 2007

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

Tez Adı: Türk romanında intihar (1872-1960)

Yüksek Lisans

1997 - 2000

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Celal Sılay`ın hayatı sanatı eserleri

Lisans

1993 -

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Doktora

2004 - 2006

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/

Tez Adı: Türk romanında intihar (1872-1960)

Lisans

1994 - 1997

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2015 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ /

YARDIMCI DOÇENT

2009 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

2020 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DOÇENT

2019 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ