10
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
21
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
28
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
34.8
MAKALE
(TESV)
18
BİLDİRİ
(TESV)
52.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 111 makalenin 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.64
Birimine ait 87 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.07
Birimine ait 110 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.62

Makaleler

Makale Adı : Kur’an İlimleri Bağlamında Erken Dönemde Nesh Algısı: Haris el-Muhasibi Örneği
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Tarihi Süreçte Ulumü’l-Kur’an Kavramının Teşekkülü
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Tefsir Faaliyetlerinde Mübhematü’l-Kur’an İlminin Yeri: Ebu Mansur el-Matüridi (ö. 333/944) Örneği
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Diyanet İlmi Dergi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Zeccac’ın (ö. 311/923) Esbab-ı Nüzul Rivayetlerine Yaklaşımı
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : İslami Araştırmalar
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Çanakkale - Lapseki Merkezinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları
Yazar Bilgisi : ŞEN KORKMAZ,TAY HEKİM
Dergi Adı : Tütk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ayetlerde Gayb Bilgisinin Şihablar ile Muhafazası Meselesi
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kur’an’da ”Tağut” Kavramı
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Mekke Toplumunda Ayetlere Yansıyan Dini İnanç Tartışmaları
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Mekke Toplumunda Sosyal Tabakalaşmanın Mekki Ayetlerdeki İzdüşümü
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Bitlis Ern Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : İslam Karşıtı Muhalefetin Teşekkülünde Sosyal Statü Etkisinin Mekki Ayetlere Yansıması
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Maverdi'nin Müteşabih Kavramına Yaklaşımı
Etkinlik Adı : Anadolu 5. Uluslararası Mardin Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.01.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.01.2021
Basım Tarihi : 20.01.2021
Bildiri Adı : Taberi'nin Esbab-ı Nüzul Rivayetlerini Tercih Metodu
Etkinlik Adı : Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.12.2020
Basım Tarihi : 30.12.2020
Bildiri Adı : Kur’an-ı Kerim’de Cümle Bağlamları ve Ayetlerin Anlaşılmasına Katkısı
Etkinlik Adı : Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 15.10.2019
Bildiri Adı : Belagat Bağlamında Kur’an-ı Kerim’de Tekit Bildiren İfadeler
Etkinlik Adı : 5. European Conference On Science Art and Culture
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.2019
Basım Tarihi : 10.10.2019
Bildiri Adı : Eyyubiler Dönemi Alimlerinden Ebu Şame el-Makdisi’nin (ö. 665/1267) İlmi Şahsiyeti ve Kur’an İlimlerine Katkısı
Etkinlik Adı : Uluslararsı Eyyubiler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.04.2019
Basım Tarihi : 02.01.2020
Bildiri Adı : Modern Dönemde Sünnetullah Kavramının Anlaşılması: Tefsiru’l-menar Örneği
Etkinlik Adı : 3. İslam ve Yorum Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2019
Basım Tarihi : 01.10.2019
Bildiri Adı : Zeccac’ın (ö. 311/923) Tefsirinde Eleştirel Dil
Etkinlik Adı : 5. European Conference On Science Art and Culture
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.2019
Basım Tarihi : 10.10.2019
Bildiri Adı : Ayetlerde Dil ve Anlam Üslubu: Ta’riz Örneği
Etkinlik Adı : Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 15.10.2019
Bildiri Adı : Mekke Döneminde Sahabe Davranışlarıın Ayetlere Yansıması
Etkinlik Adı : Kur’an ve Sahabe Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAY HEKİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.05.2015
Basım Tarihi : 01.01.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : İlahiyatta Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :Temel Alan>
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kur'an'da Mele' Kavramı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
Yayın Evi : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Vahyin Şehri Mekke ve Çevresi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Kur’an’ı Kerim’in Anlaşılmasında Belagat İlminin Rolü - Meani Örneği-
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Fecr Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Kur’an’a Göre Mekke’de Sınıfsal Yapı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Fecr Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Gece Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ebu İshak ez-Zeccac’ın ”Me’an’il Kur’an”ında Tenkid Yöntemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : İlahiyat Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAY HEKİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : el-Bakara 2/235’inci Ayeti Bağlamında Kur’an’da Ta’riz
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2002 - 2006

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez Adı:

Bütünleşik Doktora

2007 - 2013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

Tez Adı: Mekki ayetler çerçevesinde Mekke’xxde sosyal tabaka davranışları

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ