24
MAKALE
(YOKSIS)
13
BİLDİRİ
(YOKSIS)
19
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
39
ATIF
(YOKSIS)
41
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
67
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
56.4
MAKALE
(TESV)
9
BİLDİRİ
(TESV)
109.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 24 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Timurlularda Yas Geleneği
Yazar Bilgisi : ŞAHBAZ MEHİBE, TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : MILLI FOLKLOR
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Timurlularda Rüşvet
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Türk Devletlerinde Tabiiyet ve Tehdidin Simgesi: Kesik Baş Gönderme Geleneği
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Timurlularda Göç ve İskan
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Timur Dönemi Hediye ve Hediyeleşme
Yazar Bilgisi : ŞAHBAZ MEHİBE,TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Timurlu Devlet Adamlarından Emir Şah Melik
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tabiiyetten Çatışmaya Akkoyunlu Timurlu İlişkileri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : İran ve Türkiye’deki Ortaöğretim İslam Tarihi Ders Kitaplarında Dört Halife Dönemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN,TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : SSCB Sonrası Türkiye Siyasasının Karabağ Mesaisi 1991-1994
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Karamanoğullarının Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri Üzerine
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : ASOS JOURNAL (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Serap Mumcu, Venedik Baylosu’nun Defterleri-The Venetian Baylo’s Registers (1589-1684), Edizioni Ca’Foscari-Digital Publishing, Venezia 2014, s.430. (ISBN: 9788897735588)
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Karamanoğullarının Anadolu'da Var olma Bağlamında Türkiye Selçuklularıyla İlişkilerinin Genel Seyri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Karamanoğullarında Veraset Sistemi ve İktidar Mücadeleleri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Karamanoğulları Tarihi ile İlgili Bir Bibliyografya Denemesi
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Emir Sadeddin Köpek's Advance and Decline
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : The Journal of Turk & Islam World Social Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Karamanlı Sarayında Bir Osmanlı Melek Hatun
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Karamanoğlu Taceddin II İbrahim Bey Döneminde 1423 1464 Karamanoğullarının Hristiyan Devletlerle İlişkilerinin Genel Seyri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Selçuklu Ailesinde İktidar Hakkından Doğan Bölünmeler
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Muhittin Kapanşahin, Ağlebiler (800-909), Yalın Yayıncılık, İstanbul 2013, 335 s., ISBN 978-605-4539-37-6
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : 2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri (30 Rebiyülevvel 1252 15 Temmuz 1836)'nin Tanıtım ve Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE,TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Büyük Selçuklu Devletinde Batıni Suikastları Ve Selçuklu Toplumunun Suikastlar Karşısındaki Tutumu
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Nuhbetü’t-Tevarih Ve’l-Ahbar’a Göre Kara Koyunlular, Akkoyunlular Ve Safeviler
Etkinlik Adı : Anadolu 3. Uuluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.12.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : Akkoyunlu Ülkesinin Yabancı Konukları: Venedik Elçileri
Etkinlik Adı : El Ruha II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.02.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.02.2018
Basım Tarihi : 15.02.2018
Bildiri Adı : Nizamü'l-Mülk ’ün Siyaset - Namesi ve Devlet - Tebaa İlişkilerine Yönelik İlkeleri
Etkinlik Adı : Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 20.04.2018
Bildiri Adı : Sahip Çıkamadığımız Bir Miras: Makber - i Hoca Nizamül - Mülk
Etkinlik Adı : Zeugma Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.09.2018
Basım Tarihi : 11.10.2018
Bildiri Adı : Savaşları Meşrulaştırma Yöntemi Olarak Dini Fetvalar: Sultan II. Murad ın Karaman Seferi Örneği
Etkinlik Adı : Zeugma Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.09.2018
Basım Tarihi : 15.10.2018
Bildiri Adı : Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu ( X. ve Xvıı. Asırlar Arası )
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris - i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 20.10.2018
Bildiri Adı : Tarihsel Süreç İçerisinde Van Gölünün İsimlendirilmesi: Nairi Denizinden Tatvan Denizine
Etkinlik Adı : Mardin 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN,ÇOBAN KARABULUT PAKİZE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.12.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : Müslüman Coğrafyacı Ve Seyyahlara Göre Gevaş Ve Çevresi (X- XVII. Asırlar Arası)
Etkinlik Adı : Mardin 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.12.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : Osmanlı Tarih Yazıcılığına Bir Tepki Olarak Karamanlı Tarih Yazıcılığı: Şikari ve Karamannamesi
Etkinlik Adı : Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.04.2017
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kösedağ Savaşı Sonrası Moğol Ermeni Münasebetleri ve Türkmen Cephesi
Etkinlik Adı : 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’nun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şurası-Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.12.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.12.2017
Basım Tarihi : 31.12.2017
Bildiri Adı : The Rise and Fall of Amir Sadeddin Köpek
Etkinlik Adı : X. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.05.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Ramazanoğullarında Veraset Sistemi ve İktidarın Belirlenmesinde Dış Güçlerin Rolü
Etkinlik Adı : Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü veMedeniyeti Sempozyumu – III Ramazanoğulları Beyliği
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2016
Basım Tarihi : 01.11.2017
Bildiri Adı : Karamanoğlu II İbrahim Bey ve Etrafındaki Dünya Hristiyan Aktörlerle Münasebetler
Etkinlik Adı : Uluslararası Orta Anadolu veAkdeniz Beylikleri Sempozyumu II Karamanoğulları
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2015
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Tarih-Kültür-Folklor-Coğrafya-İnanç Kulp / Pasur
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Kriter Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Genel Hatlarıyla Orta Zamanlarda Kulp ve Çevresi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Selçukluların Sürgün Evlatları Yabgulular
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Tarihsel ve Kültürel Bağlamda Akademik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ŞAHBAZ MEHİBE, TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : İksad Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Timurlarda Toy Geleneği ve Eğlence Kültürü
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Özgün Tarih Araştırmaları 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Halkları ve Toplulukları >Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü
Yayın Evi : İksad Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Timurlularda Atabeglik Kurumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Muş Tarihi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : İdeal Kültür Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kara Koyunlulardan Safevilere Muş
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Varto (İnsan-Mekan-Hafıza)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Ütopya Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Orta Zamanlarda Varto (Gümgüm/Gımgım) ve Çevresi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ŞAHBAZ MEHİBE, TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Timurlu Devlet Yönetimine Damga Vuran Bir Kadın: Şad Mülk Hanım
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Bitlis Tarihi, Cilt 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : M.S. VII-XI. Yüzyıllar Arası Bitlis'in Siyasi Tarihi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bitlis Tarihi, Cilt 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XV. Yüzyılda Bitlis ve Çevresi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bulanık/Kop İnsan-Coğrafya-Tarih-Kültür
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Çizgi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Genel Hatlarıyla Ortaçağ ve Sonrası Bulanık’ın Coğrafyası ve Tarihi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Orta Çağ’da Diplomasi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Orta Zaman Türk Diplomasisinin Yumuşak Gücü: Kadın Elçiler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu ( 10 ve 17. Asırlar Arası )
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, C.1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Kalkan Matbaası
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Müslüman Coğrafyacı ve Seyyahlara Göre Bitlis ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Durumu ( 10. ve 17. Asırlar Arası )
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Tanzimat’tan Günümüze Olaylar ve Kişiler Ekseninde Türk Hariciyesi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Kitabevi Yyınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Mehmed Fuad Köprülü ve Türk Hariciyesine Katkıları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kösedağ Savaşı Sonrası Moğol Ermeni Münasebetleri ve Türkmen Cephesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : XIX Yüzyılda Ahlat ın Demografik Durumu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE,DEMİRTAŞ MEHMET,TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Mirasçı Bir Beylik Karamanoğulları Hristiyan Devletlerle İlişkileri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Gece Kitaplığı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Selçuklu Devletlerinde Suikastlar
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Selenge Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Moğolların Anadolu Tahakkümüne Karşı Türkçe Yükselen Bir Ses Karamanoğlu Mehmed Bey İsyanı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
Yayın Evi : Kardeşler Ofset
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015

Projeler

Proje Adı : BİTLİS TARİHİ
Başlama Tarihi : 19.09.2017
Bitiş Tarihi : 18.09.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2006 - 2010

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2010 - 2012

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Selçuklu devletlerinde suikastlar

Doktora

2012 - 2015

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/

Tez Adı: Karamanoğulları Beyliği ve Hristiyan dünyası (Kilikya Ermeni Krallığı, Kıbrıs Latin Krallığı ve Venedik Cumhuriyeti) ile ilişkileri

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017 - 2017

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ