13
MAKALE
(YOKSIS)
8
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
7
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
32.4
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
120
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 111 makalenin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.64
Birimine ait 87 bildirinin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.07
Birimine ait 110 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.62

Makaleler

Makale Adı : Muhammed Muhammed el-Medeni’ye Göre İslam Mezheplerinin İttifak ve İhtilafında Kat’iyyat ve Zanniyyatın Rolü
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN, AYRAN ŞÜKRÜ
Dergi Adı : Turkish Studies-Comparative Religious Studies
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Amel ve İtikat Mezhepleri Hakkında, (Yazar: Ahmet Acar), İstanbul: Şaka Matbaası, 1948.
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi (TOBİDER)
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Ebu İshak İbrahim Ettafeyyiş ve “el-Fark Beyne’l-İbaziyye ve’l-Havaric” Adlı Eseri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN,DOĞRUSÖZLÜ ZEKERİYA
Dergi Adı : Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Cumhuriyet Öncesi Tasavvuf Muhtevalı Dergilerden Ceride-i Sufiyye’de Fırka-i Naciye ve Fırak-ı Dalle İle İlgili Yazılar
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Sünni ve Şii İslam: Modern Çatışmanın Tarihsel Bağlamı (Çeviri)
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İran ve Türkiye’deki Ortaöğretim İslam Tarihi Ders Kitaplarında Dört Halife Dönemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : TAŞKIRAN HASAN,TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Ebu’l-Beka el-Kefevi’nin Tuhfetü’ş-Şahan’ında İslam Akaidi
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Catalogue of the Arabic Manuscripts in The Library of The School of Oriental and African Studies, (Yazar: Adem Gacek), School of Oriental and African Studies, University of London, 1981.
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi (Bider)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru (Yazarlar: Mehmet Ümit, Adem Arıkan ve Osman Aydınlı), İstanbul: Beyan Yayınları, 2019.
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi (Bider)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Şia’da Usuliliğin Doğuşu ve Şeyh Müfid, (Yazar: Halil İbrahim BULUT), Ankara: Araştırma Yayınları, 2013.
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Dergi Adı : e-makalat Mezhep Araştırmaları
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Şüyuhu’l-Ezher’den Şeyh Mustafa Abdürrazık’ın (ö. 1947) Eserlerinde Vahiy Olgusu
Etkinlik Adı : Uluslararası Sempozyum: Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu (17-18 Mart 2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.03.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 17.03.2022
Bildiri Adı : Sünni-Şii Müfredatın Birlikte Uygulama Modeli: Aligarh İlahiyat Fakültesi
Etkinlik Adı : İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Ali el-Fahri’nin “Telhisü’l-beyan fi zikri fıraki ehli’l-edyan” Adlı Eseri ve İslam Mezhepleri Tarihindeki Yeri
Etkinlik Adı : Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2020
Basım Tarihi : 13.12.2020
Bildiri Adı : Takribü’l-Mezahib Kavramı, Temel İlke ve Esasları
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi “Kavramlar ve Kuramlar”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri>Kelam
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.09.2020
Basım Tarihi : 18.09.2020
Bildiri Adı : Muhammed Ebu Zehra Ve Ayetullah Ali Hamaney’in Eserlerinden Hareketle “Vahdetü’l-İslamiyye” Kavramı ve İşlevi
Etkinlik Adı : Karadeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.04.2020
Basım Tarihi : 15.05.2020
Bildiri Adı : Şeyh Ahmed Kuftaru Ve Takribü’l-Mezahib Düşüncesine Katkıları
Etkinlik Adı : Anadolu Kongreleri 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.12.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : Allahşükür Paşazade Ve Takribü’l-Mezahib Düşüncesine Katkıları
Etkinlik Adı : Anadolu Kongreleri 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.12.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : İdris-i Bitlisi Üzerine Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmalar
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2018
Basım Tarihi : 20.10.2018

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Vahyi Anlama Yolunda III VAHİY VE GELENEK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Yayın Evi : Siyer Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Şüyuhu’l-Ezher’den Şeyh Mustafa Abdürrazık’ın Eserlerinde Vahiy Olgusu
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Risaletü'l-İslam Dergisi'nde Fıkıh Yazıları
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : AYRAN ŞÜKRÜ, TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri>Kelam
Yayın Evi : Iksad Publising House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Sinan Paşa’ya Nispet Edilen İslam Akaidi ve Mezhepleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN, ASLAN ALİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Yayın Evi : Sır ve Hikmet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Daru't-Takrib'ten Günümüze Takribü'l-Mezahib Düşüncesi Faaliyet Haritası
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Yayın Evi : Sır ve Hikmet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İslam Düşüncesinde Takribü'l-Mezahib (Kavram-Tarihçe ve Mısır Dönemi)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Yayın Evi : Sır ve Hikmet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Risaletü’l-İslam Dergisi’nde Mezhep Yazıları
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN,AYRAN ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Bilim Alanı>İslam Mezhepleri>Kelam
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kavramlar ve Kuramlar-Din Bilimleri-
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Takribü’l-Mezahib Kavramı: Temel İlke ve Esasları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : İlahiyat Alanında Teori ve Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Şeyh Muhammed Taki el-Kummi’nin Hatıralarında Takribü’l-Mezahib Düşüncesinin Tarihi Seyri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : İslam Mezhepleri ve Kelamı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BULUT HALİL İBRAHİM,GEMİCİ NURETTİN,TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TARİK RAMAZAN
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İdris-i Bitlisi Üzerine Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmalar
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : ”Genç Bilaller” Ezan Okuma Bölge Yarışması
Etkinlik Yeri : Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehir : Bitlis
Etkinlik Düzenleyenler : Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Etkinlik Türü : SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.03.2019
Etkinlik Dili : Türkçe

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2013 - 2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez Adı: İslam düşüncesinde mezhepleri yakınlaştırma girişimleri (Takribü’xxl-Mezahib: Mısır örneği)

Yüksek Lisans

2009 - 2012

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Tekirdağ yöresi Alevi-Bektaşi kültürü: Kılavuzlu köyü örneği

Lisans

2004 - 2008

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ /

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2014 - 2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2013

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2013

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ