25
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
107
ATIF
(YOKSIS)
26
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
235
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
8
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
8
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
108.6
MAKALE
(TESV)
4.4
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 25 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Synthesis, Characterization, and Quantum Chemical Calculations of 1-[3-Methyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclobutyl]- 2-{[4-(aryl/alkyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]- sulfanyl} ethanone Derivatives
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN,GELİŞKEN VELİYEDDİN
Dergi Adı : Russian Journal of Organic Chemistry,
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Chemical and physical analysis of synthesized coumarin compounds: Investigating responses to gamma and neutron radiations
Yazar Bilgisi : YAVUZKANAT NURAY,ŞAHMARAN TURAN,SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Radiation Physics and Chemistry
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : A novel coumarin-triazole-thiophene hybrid: synthesis, characterization, ADMET prediction, molecular docking and molecular dynamics studies with a series of SARS-CoV-2 proteins
Yazar Bilgisi : OMAR REBAZ ANWAR, KOPARIR PELİN, SARAÇ KAMURAN, KOPARIR METİN, SAFİN DAMİR
Dergi Adı : JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Quantum Chemical and Biological Properties of Coumarin Derivative Compound
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN, KOPARIR PELİN, Çetin Burcu
Dergi Adı : Journal of Physical Chemistry and Functional Materials
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Synthesis, Characterization and Computational Analysis of Thiophene-2,5-Diylbis((3-Mesityl-3-Methylcyclobutyl)Methanone)
Yazar Bilgisi : KOPARIR PELİN, OMAR REBAZ ANWAR, SARAÇ KAMURAN, OMAR AHMED LANA, KARATEPE ARZU, TAŞKIN TOK TUĞBA, SAFİN DAMİR
Dergi Adı : Informa UK Limited
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bioremoval of fast green FCF dye from aqueous solution using cranberry kernel (Cornus mas L.) as a lignocellulosic biowaste: equilibrium, kinetics, and mechanism
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN, HASDEMİR ZEYNEP MİNE
Dergi Adı : InformaInternational Journal of Environmental Analytical Chemistry UK Limited
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Synthesis, Molecular Characterization, Biological and Computational Studies of New Molecule Contain 1,2,4-Triazole, and Coumarin Bearing 6,8-Dimethyl
Yazar Bilgisi : KOPARIR PELİN, SARAÇ KAMURAN, OMAR REBAZ ANWAR
Dergi Adı : Biointerface Research in Applied Chemistry
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Synthesis and Theoretical Characterization of 4-(p-tollyl)-5-(thiophen-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione Using Experimental and Quantum Chemical Calculations.
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ADME predictions and molecular docking study of some compounds and drugs as potential inhibitors of COVID-19 main protease: A virtual study as comparison of computational results
Yazar Bilgisi : USLU HARUN, KOPARIR PELİN, SARAÇ KAMURAN, KARATEPE ARZU
Dergi Adı : Medicine Science | International Medical Journal
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Spectroscopic characterization and structural insights of 4-Coumarinyl-4-nitrobenzoate using vibrational and quantum chemical calculations
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Experimental and Theoretical Investigations Regarding the Thione\u2013Thiol Tautomerism in 4-Benzyl-5-(thiophene-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN, ÖREK CAHİT, KOPARIR PELİN
Dergi Adı : Russian Journal of Organic Chemistry
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Synthesis, Experimental and Theoretical Characterizationof 4-(((4-Ethyl-5-(Thiophene-2-yl)-4H-1,2,4-Triazol-3-yl)Thio)Methyl)-6-Methoxycoumarin
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Russian Journal of Physical Chemistry B,
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Synthesis, Spectroscopic Properties,Quantum Chemical Calculations, and Biological Activitiesof 2-{[5-(2-Fluorophenyl)-4-(4-methylphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-[3-methyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-cyclobutyl]ethan-1-one
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Synthesis of Ribose - Oleic Acid Esters in the Presence- and Absence of iCandida antarctica/i Lipase B
Yazar Bilgisi : ÇETİNKAYA SERAP,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,BAŞOĞLU FAİKA,SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Journal of Oleo Science
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Synthesis, characterization and biological activities evaluation of novel sulfanyl derivatives
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN,orek cahit,koparir metin
Dergi Adı : Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : D-Glucose-fatty Acid Ester Synthesis with or without a Biocatalyst in the Same Organic Media
Yazar Bilgisi : ÇETİNKAYA SERAP,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,BAŞOĞLU FAİKA,SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Journal of Oleo Science
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Benzoat esteri içeren kumarin yapılı bileşiğin deneysel ve kuantumkimyasal hesaplamarı
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN,ÇETİNKAYA SERAP
Dergi Adı : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Synthesis, structure, cytotoxic and antioxidant properties of 6-ethoxy-4-methylcoumarin
Yazar Bilgisi : ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,orek cahit,PARLAK AKİF EVREN,SARAÇ KAMURAN,TÜRKEZ HASAN,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM
Dergi Adı : JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : SYNTHESIS, STRUCTURE INVESTIGATION, SPECTRAL PROPERTIES AND IN VITRO ANTIOXIDANT EVALUATION OF NEW 1-(3-METHYL-3-MESITYL)-CYCLOBUTYL-2-(5-THIOPHEN-4-ETHYL-2H-[1,2,4]TRIAZOL-3-YLSULFANYL)-ETHANONE
Yazar Bilgisi : orek cahit,SARAÇ KAMURAN,PARLAK AKİF EVREN,koparir pelin,TÜRKOĞLU SEMRA,koparir metin
Dergi Adı : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMİRAN
Dergi Adı : Anadolu University Journal of Science and Technology B - Theoritical Sciences
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Synthesis and in vitro antioxidant evaluation of new bis aminoalkyl phosphinic acid derivatives
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMİRAN,OREK CAHİT,ÇETİN AHMET,DAŞTAN TANER,KOPARİR PELİN,DURNA DAŞTAN SEVGİ,KOPARİR METİN
Dergi Adı : Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Molecular structure, spectroscopic properties and quantum chemical calculations of 8-t-buthyl-4-methyl-2H-chromen-2-one
Yazar Bilgisi : KOPARİR PELİN,SARAÇ KAMİRAN,OREK CAHİT,KOPARİR METİN
Dergi Adı : Journal of Molecular Structure
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Molecular structure vibration properties and quantum chemical calculations of 4 chloromethyl 7 methoxycoumarin and 4 chloromethyl 7 methyl coumarin
Yazar Bilgisi : AKMAN FERİDE,SARAÇ KAMİRAN
Dergi Adı : Natural Science and Discovery
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Sübstitüe 4-Metilkumarinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Synthesis, Structure Investigation, Spectral Characteristics and Biological Activities of 4-benzyl-3-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione
Yazar Bilgisi : KOPARİR METİN,OREK CAHİT,ALAYUNT NACİ ÖMER,PARLAK AKİF EVREN,KOPARİR PELİN,SARAÇ KAMİRAN, DURNA DASTAN SEVGİ,ÇETİN KAYA NEVİN
Dergi Adı : Communications in Computational Chemistry
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Synthesis, experimental, theoretical characterization and biological activities of 4-ethyl-5-(2-hydroxyphenyl)-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione
Yazar Bilgisi : KOPARİR METİN,OREK CAHİT,KOPARİR PELİN,SARAÇ KAMİRAN
Dergi Adı : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : 6-Phenyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b][1,3,4]thiadiazole: Synthesis, experimental, theoretical characterization and biological activities
Yazar Bilgisi : CANSIZ AHMET,ÇETİN AHMET,OREK CAHİT,KARATEPE MUSTAFA,SARAÇ KAMİRAN,KUŞ ALPER,KOPARİR PELİN
Dergi Adı : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : DMSO and tert-butanol is able to esterify monosaccharides and fatty acids
Etkinlik Adı : 1ST INTERNATIONAL CONGRESSOF MEDICAL SCIENCES ANDBIOTECHNOLOGY
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇETİNKAYA SERAP,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,BAŞOĞLU FAİKA,SARAÇ KAMURAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2019
Basım Tarihi : 18.10.2019
Bildiri Adı : 4-FENİL-5-(2-TİYENİL)- 2,4-DİHİDRO-3H-1,2,4-TRİAZOL-3-TİYON BILEŞIĞININ MEME KANSERİ MCF-7 HÜCREHATTINDA POTANSİYEL ANTIKANSERAKTIVITESININ BELIRLENMESI
Etkinlik Adı : 5th International Sympossium on Multidisciplinary Studies (ISMS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAK AKİF EVREN,koparir pelin,İRFAN TİMUR,SARAÇ KAMURAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2018
Basım Tarihi : 31.12.2018
Bildiri Adı : Quantum Chemical Investigation of Intramolecular Thione-Thiol Tautomerism of 5-(2-Fluorophenyl)-4-Phenyl-4h-1,2,4-Triazole-3-Thiol
Etkinlik Adı : International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SARAÇ KAMURAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2018
Basım Tarihi : 21.06.2018
Bildiri Adı : Density Functional Calculations of the Electronic Structure of New Bis α-Aminoalkylphosphinic Acid Derivative
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL WORKSHOP ONMATHEMATICAL METHODSIN ENGINEERING
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAK AKİF EVREN,SARAÇ KAMURAN,ALAYUNT NACİ ÖMER,koparir pelin,ÇINAR SERAP,orek cahit,koparir metin
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 27.05.2017
Bildiri Adı : IN VITRO ANTIOXIDANT EVALUATION of 5,5’-butane-1,4-diylbis{4-allyl-2- [(dipropylamino)methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Etkinlik Adı : 2nd International Science Symposium“Science Festival (ISS2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAYUNT NACİ ÖMER,KARATEPE MUSTAFA,PARLAK AKİF EVREN,ULAŞ MUSTAFA,TÜRKOĞLU SEMRA,koparir pelin,SARAÇ KAMURAN,orek cahit,koparir metin
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2017
Basım Tarihi : 05.10.2017
Bildiri Adı : 4-Chloromethyl-6, 7-dimethylcoumarin Synthesis and Quantum ChemicalCalculations
Etkinlik Adı : 8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS-2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : koparir pelin,PARLAK AKİF EVREN,SARAÇ KAMURAN,ALAYUNT NACİ ÖMER,orek cahit,koparir metin
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 20.11.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Proje Adı : Transfer RNA-yağ asidi esterlerinin sentezi ve biyolojik aktif molekül potansiyellerinin patojen Acanthamoeba ve Trichomonas türleri üzerinde denenmesi
Başlama Tarihi : 24.07.2019
Bitiş Tarihi : 23.03.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Kimya Laboratuvarının Altyapısının Güçlendirilmesi
Başlama Tarihi : 28.02.2023
Bitiş Tarihi : 27.02.2024
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : SÜBSTİTÜE 4-METİLKUMARİNLER VE 4-KUMARİNİL BENZOAT ESTERLERİNİN SENTEZİ
Başlama Tarihi : 25.09.2012
Bitiş Tarihi : 25.09.2014
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Tiyazol Halkalı Tiyosemikarbazit Türevi Yeni Schiff Bazlarının Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu
Başlama Tarihi : 18.09.2001
Bitiş Tarihi : 18.03.2003
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1996 - 2000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Doktora

2009 - 2014

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

Tez Adı: Sübstitüe 4-metilkumarinler ve 4-kumarinil benzoat esterlerinin sentezi

Yüksek Lisans

2000 - 2003

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ANALİTİK KİMYA (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Tiyazol halkalı tiyosemikarbazit türevi yeni schiff bazlarının elde edilişi ve bazı birinci sıra geçiş metalleriyle verdikleri komplekslerin sentezi ve karakterizasyonu

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

DOÇENT

2014 - 2015

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ