7
MAKALE
(YOKSIS)
2
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
8
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
25
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
39
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Bilinmeyen Eski Bir Türk Atasözleri Derlemesi
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Sermet Muhtar Alus’un Onikiler Adlı Romanında Argo Söz Varlığı
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Edebi Eleştiri
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Mesnevisinde Türkçe Organ Adları ile Kurulmuş Deyimler
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Anadolu Ağızlarında Kişi Betimlemeleri ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme: Bitlis Merkez Ağzı Örneği
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : İçtimaiyat
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Mevlit: Cevheri’nin Mevlud-ı Sultanü’l-Enbiya’sı
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Turkis Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Nidai’nin Tenbihname Adlı Eserinde İsim ve Fiil Çekimi
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Aslı Erdoğan’ın Hedefsiz Yolculuğunun Durakları
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Tarih ve Gelecek Dergisi (Journal of History and Future)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Hasan Ali Toptaş ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı ÜzerineStilistik Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT,ÇİFTÇİ FETHULLAH
Dergi Adı : Turkish- Studies-International Periodical for the Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Mehmet Rauf'un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın
Yazar Bilgisi : ŞENGÜL MEHMET BAKIR,PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : TİDSAD
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Hülya Aslan Erol, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, Ankara, TDK Yayını, 2008, XXIII+ 824 s.
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Derleme Sözlüğü nde Ayakkabı ve Ayakkabıcılıkla İlgili Sözvarlığı
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Mehmet Onal, The Story Of The Longest Century I A Theoretical Approach To NewTurkish Literature I, Akcag Publications, Ankara-2005, 306 p.
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Journal of Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Aslı Erdoğan ın Anlatılarında Ontolojik sorunlar
Yazar Bilgisi : ÖZGER MEHMET,PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Yalçın Çelik S Dilek 2005 Yeni Tarihselcilik Kuramıve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları Ankara Akçağ
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Dergi Adı : Bilig
Yayın Tarihi : 2010

Bildiriler

Bildiri Adı : Nejla TİYENŞAN EKER’in Bitlis Merkez Ağzıyla Yazdığı Şiirler Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : VIII. Uluslararası Vangölü Havzası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Ağız Edebiyatı, Nejla Tiyenşan Eker, Bitlis Ağzı, Şiir
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 23.06.2021
Bildiri Adı : Divan Şairlerinin İmaj Dünyasında Yer Edinmiş Bazı Deyimler Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Divan şiiri, imaj,deyimler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2019
Basım Tarihi : 16.10.2019
Bildiri Adı : Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji Alanındaki Faaliyetleri
Etkinlik Adı : 3 rd İnternational Conference on Language and Literature
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.11.2014
Basım Tarihi : 10.12.2014
Bildiri Adı : Namık Kemal'in Tiyatro Hakkındaki Görüşleri
Etkinlik Adı : Doğumunun 170. yılında Namık Kemal Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PARLAKPINAR MURAT
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2010
Basım Tarihi : 22.10.2010

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Yeni Türk Dili Kuram Örnek Uygulama
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PARLAKPINAR MURAT
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Yeni Türk Dili, Sözcük Türleri
Yayın Evi : Akçağ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sözcük Türleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012 - 2017

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/

Tez Adı: Nidâî: Tenbîhnâme (Dil incelemesi, tenkitli metin, dizin)

Yüksek Lisans

2009 - 2012

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

Tez Adı: Aslı Erdoğan'ın öykü ve romanlarının psikanalitik yöntemle incelenmesi

Lisans

1998 - 2002

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2002 - 2004

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2017 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ