7
MAKALE
(YOKSIS)
0
BİLDİRİ
(YOKSIS)
5
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
45
ATIF
(YOKSIS)
14
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
352
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
27.6
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
57
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1356 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.79
Birimine ait 909 bildirinin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.58
Birimine ait 364 kitap 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.43

Makaleler

Makale Adı : Culture of Silence: Scrutinising The UN’s “Zero Tolerence” Approach to Sexual Exploitation and Abuse in Peace Keeping Operations
Yazar Bilgisi : ORHUN ORHAN, PALABIYIK ADEM, SAVAŞ ALİ RIZA
Dergi Adı : imgelem
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Alevilik Üzerine Bir Saha Çalışması: Muş İli Varto Örneği
Yazar Bilgisi : SAVAŞ ALİ RIZA, PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : İçtimaiyat
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Magazin mi Gelenek mi Hakikat mi:Karar Mekanizmasında Kadın ve Erkek Diyalektiği
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Tezkire
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,kuşan dilan,soydan ayşe
Dergi Adı : içtimaiyat
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Örselenmiş Gençlik
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : TEOLOJİK VE SİYASİ BİR MEYDAN OKUMAOLARAK İSLAM VE YORUMU
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Muhafazakar Düşünce Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ahmet Davutoğlu Döneminde Türk Dış Politikasına Bir Bakış
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : KENTLEŞME VE ÇEVRE SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA MURRAY BOOKCHİN’İN TEZLERİ VEDİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ1 ÜZERİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : PARÇALANMIŞ İMAN SENDROMU NUN SOSYO POLİTİK AÇIDAN YANLIŞYORUMLANMASININ GÜNCEL ÖRNEĞİ DEAŞ AD DAWLAH AL ISLAMIYAH FIL IRAQ WAASH SHAM
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Ululararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : ORTADOĞU HAREKETLERİ DEVRİMLERİ VE MARKSİSTYAKLAŞIMLARIN GELECEĞİ
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Modern Dünyanın Kimsesizleri: Mülteciler
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Diyanet
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : SANAYİ SONRASI KURAMIN EVRİMİ BORİS FRANKEL1 VE FABİUSÇU KURAM
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : HAK İŞ ULUSLARARASI EMEK VE TOPLUM DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Muhafazakarlıktan Medeniyet’e:Cemil Meriç
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,KESKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Muhafazakar Düşünce
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Karl Popper Söyleminde Diyalektik Nedir Sorunsalı Üzerine Bir deneme
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,DAĞ UMUT
Dergi Adı : Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Toplumsal Cinsiyete Sosyolojik Bir Yaklaşım Ortadoğu nun Halleri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : DOĞU BATI
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Medeniyetler Çatışması mı Medeniyetler İttifakı mı?
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Köprü Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Üniversite Gençliğinin Toplumsal ve Siyasal Sorunlara Bakışı Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,KOÇ YUNUS
Dergi Adı : ESOSDER
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Dostoyevski’de Suç ve Ceza Üzerine Sosyolojik Bir Deneme
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Hece Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : EPİSTEMİK CEMAAT BİR BİLİMSOSYOLOJİSİ DENEMESİ KİTABIÜZERİNE BİR DERKENAR
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Muhafazakar Düşünce
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : İki Dİl Yada Dil Oyunları
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Umran
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Demokratik açılımı Said Nursi İle Okumak
Yazar Bilgisi : KOÇ YUNUS,PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Köprü Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”,“Sermaye” ve “Alan” Üzerine
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Liberal Düşünce Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Demokratik açılım Üzerine Düşünceler
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Yerel Siyaset Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Theodor W Adorno da Şen Sanatın Sosyolojisi Üzerine
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Akademik Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Modernlik ve Örtünmenin Halleri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Birikim
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Edebiyat Hegemonya ve Siyasal İşlevsellik
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Medeniyet Çatışmasının Temellendirilmesinde Söylemlerin Farklılaşması Üzerine
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Bilim ve Ütorpya Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : T W Adorno ya Göre Balzac ı Okumak
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : ÖZNE
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Raskolnikov ve Bazaron Karşılatırımı Üzerine Sosyo-Edebi Bir Deneme
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Edebiyat ve Eleştiri
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu Üzerine Sosyolojik Bir Deneme
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Dergi Adı : Koridor Dergisi
Yayın Tarihi : 2007

Bildiriler

Bildiri Adı : 15 Temmuz Darbe Grişimi Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Politik Değerlendirmeleri: Muş alparslan Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve TürkiyeSempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : Zaman ve Yorum Tartışmaları Bağlamında İki Kutsal MetinKarşılaştırması: Kur’an-ı Kerim ve Avesta Üzerine Sosyolojik Bir
Etkinlik Adı : Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.05.2017
Basım Tarihi : 20.10.2017
Bildiri Adı : Darbeden Demokrasi FETÖ’den Direnişe: 15 Temmuz Gecesinde Halkı Sokağa Çağıran Sürecin Sosyo-Politik İnşası
Etkinlik Adı : Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2017
Basım Tarihi : 28.11.2017
Bildiri Adı : Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezanformasyonu ve Kayıp Nesil
Etkinlik Adı : Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.03.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.03.2017
Basım Tarihi : 08.07.2017
Bildiri Adı : Referandum Sonuçları ve Kalkınma İlişkisi: Muş İli Örneği
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.09.2017
Basım Tarihi : 21.11.2017
Bildiri Adı : 15 Temmuz Darbe Girişiminde Liderlik ve Milli Duruş Örneği Olarak, Recep TayyipERDOĞAN Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.12.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.12.2016
Basım Tarihi : 31.12.2016
Bildiri Adı : HDP’nin Belediyecilik Anlayışına Karşı Yerelden Küresele Bir Esnaf Modeli Olarak Ahilik
Etkinlik Adı : Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Müzakere Sürecinde Başkanlık Sistemi Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Sosyo Politik Değerlendirmeleri Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,KOÇ YUNUS,azizoğlu nupel
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.03.2016
Basım Tarihi : 20.05.2016
Bildiri Adı : MEDENIYET İNŞASINDA İTTIFAKINDADIYARBAKIR ÜZERINDEN YENIBIR YOL ARAYIŞI
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI DİYARBAKIR SEMPZOYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2016
Basım Tarihi : 20.10.2017
Bildiri Adı : KENTLEŞME VE ÇEVRE SOSYOLOJIBAĞLAMINDA MURRAY BOOKCHIN INTEZLERI VE DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIRBELEDIYESI ÜZERINE ELEŞTIRELYAKLAŞIMLAR
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI DİYARBAKIR SEMPZOYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2016
Basım Tarihi : 20.10.2017
Bildiri Adı : ÜNIVERSİTE GENÇLIĞİNİNBÖLGESEL KALKINMA DEMOKRATIKLEŞME VE ÇÖZÜM SÜRECINE BAKIŞI MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : 3. ULUSALARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM,KOÇ KAZIM,KOÇ YUNUS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2015
Basım Tarihi : 20.12.2015
Bildiri Adı : Kürtlerin Devletsiz Uluslaşma Sürecinde ve Toplumsal Barışın Sağlanmasında BDP’nin Rolü ve BDP’xxyi Anlamak
Etkinlik Adı : Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kürt Siyasi Hareketinde YeniBir Tartışma HDP yiJön Kürt KavramıÜzerindenOkumak
Etkinlik Adı : 14. ULUSAL SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ YUNUS,PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.11.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kürtlerin Devletsiz UluslaşmaSürecinde ve Toplumsal Barışın Sağlanmasında HDP nin Rolü
Etkinlik Adı : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİTOPLUMSAL BARIŞIN SAĞLANMASI VE SONRASI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türkiye nin 2023 e Doğru Medeniyet Vizyonuna Sosyolojik Bir Bakış Kürt Türkİttifakı nın Medeniyet İnşası Açısından Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : TSV 2023/MEDENİYET İNŞASI TÜRKİYE VİZYONU ULUSLARARASI KONGRESİ, “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.11.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : 2023 Hedefine Doğru Bölgesel Kalkınma SürecindeTürkiye ve Kürtler
Etkinlik Adı : ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 28.12.2016
Bildiri Adı : Bir Sosyal Hareketin Anatomisi PKK ve Kürt Sorunu Üzerine Sosyolojik Bir Analiz
Etkinlik Adı : II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu: Yönetim-Ticaret-Siyaset
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.10.2012
Basım Tarihi : 20.02.2013
Bildiri Adı : Sosyal Bilimler Açısından Sorgulanan Sosyoloji Farklı Bir Sosyolojik Tahayyül Mümkün Mü
Etkinlik Adı : Cultural Studies Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.05.2011
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Life under Forced Migration and Poverty Refugess in the World and Turkey
Etkinlik Adı : International Conference On Eurasian Economies
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ YUNUS,PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.08.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.08.2011
Basım Tarihi : 30.12.2011
Bildiri Adı : The Renewed Turkish Foreign Policy In The Context Of New Intrernational Politics Of Post Crisis Period And Ahmed Davudoglu
Etkinlik Adı : Turgut Ozal International Conference On Economics and Politics -1: Global Crises and Economic Governance
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.04.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.04.2010
Basım Tarihi : 20.04.2010
Bildiri Adı : Hayırseverlik ve Sadakanın Oluşturduğu Bir Yaşam Dilencilik ve Dilencilik Kültürü
Etkinlik Adı : Kocaeli Üniversitesi 8. Uluslararası Felsefe Sempozyumu-“Dayanışma”
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2010
Basım Tarihi : 25.05.2011
Bildiri Adı : Sivil Toplum Kavramına Farklı Yaklaşımlar Klasik Modern Güncel ve Postmodern Söylemler
Etkinlik Adı : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi VII. Uluslararası STK’lar Kongresi,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2010
Basım Tarihi : 20.05.2011

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Diyarbakır Anneleri’nden Kürt Sosyolojisi’ne
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Siyaset Sosyolojisi>Din Sosyolojisi>Sosyal Hareketler
Yayın Evi : Akademik Kitaplar
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkiye’de Tek Partili Yıllar (1923-1950): Bir Dönem Panoraması
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Siyaset Sosyolojisi>Din Sosyolojisi>Sosyal Hareketler
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 1923-50 Arası Türkiye’de Gündelik Hayat Üzerine Sosyolojik İz Düşümler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Dünden Bugüne SOSYOLOJİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Siyaset Sosyolojisi>Din Sosyolojisi>Sosyal Hareketler
Yayın Evi : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : AFET Sosyolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Çizgi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İnsan Kaynaklı Afetler Üzerine Sosyolojik Bir Tahayyül
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Bitlis: Kültür, Kent, Toplum
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kürtler Sol ve Sekülerleşme
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Filistin Meselesi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Tezkire
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Halkların Demokratik Partisi ve Kürt Siyasal Hareketi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2017
Kitap Adı : Birinci dünya Savaşını Anlamak Uluslararası İlişkiler Teorisi Çerçevesinden Analizler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇ YUNUS,PALABIYIK ADEM,TOPLUK GÖKHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Milenyum Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Bir Mikro Milliyetçilik Örneği: Jönkürtler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : TÜRKİYE DE SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM KAMPANYALARI ARAFTAKİ SEÇİMLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇ YUNUS,PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : VADİ YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Cemaatten Partiye Şiddetten Siyasete: 2015 Seçimlerinde Hür Dava Partisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015
Kitap Adı : Kent Sosyolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : PALABIYIK ADEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Hece Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muş: Bir Kentsel Mekan Okuması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2012

Projeler

Proje Adı : Filistin Meselesi: Türkiye’de Siyasi Partilerin Yaklaşımları
Başlama Tarihi : 15.03.2016
Bitiş Tarihi : 30.12.2017
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2007 - 2010

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Sosyolojik bir olgu olarak yoksulluk ve dilencilik: Van ili örneği

Doktora

2010 - 2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Barış ve Demokrasi Partisi (Devletsiz uluslaşmanın inşa sürecindeki etkisi)

Lisans

2003 - 2007

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ