34
MAKALE
(YOKSIS)
52
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
5
PROJE
(YOKSIS)
142
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
60.3
MAKALE
(TESV)
31.5
BİLDİRİ
(TESV)
33
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 34 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 52 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Antioxidant Effects of Some Phosphazene Derivatives in Saccharomyces cerevisiae L. Cell Culture Oxidative Stress Model
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, Erdoğdu Ayşe, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, ASLAN FATİH, ÖZTÜRK ALİ İHSAN, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSU Journal of Agriculture and Nature
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Aromatik Halkalı Bazı Fosfazenlerin Saccharomyces cerevisiae L. Kültüründe Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, Erdoğdu Ayşe, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of Pistacia terebinthus L. Subsp. palaestina and Rhus coriaria L. Plants on Some Biochemical Parameters of Brain Tissue of Sprague-Dawley Rats in Experimental Breast Cancer Model
Yazar Bilgisi : Erdem Erişir Figen, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, Yılmaz Ökkeş, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Dergi Adı : KSU J. Agric Nat
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Influences of Pistacia terebinthus l. and Rhus coriaria L. fruits extracts on the levels of some biochemical parameters in liver tissue of experimental breast cancer rats.
Yazar Bilgisi : Erdem Erişir Figen, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, TUZCU ZEYNEP
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Siklofosfazen Türevlerinin Maya Kültür Ortamlarında Malondialdehit, Glutatyon ve Total Protein Miktarları Üzerine Etkileri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN AYŞE DİLEK, Beşer Derya, ÖZTÜRK ALİ İHSAN, ASLAN FATİH, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The relationship between nitric oxide and cadmium toxicity in wheat(Triticum aestivum L.) seedlings
Yazar Bilgisi : Canakci Gulengul Songul,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Okutan Tuba
Dergi Adı : BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Biochemical constituents and antioxidant activities of some mushrooms from Turkey: Agaricus spp., Pleurotus spp., Morchella esculenta and Terfezia boudieri
Yazar Bilgisi : AKYÜZ MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GÖKÇE ZEHRA,KIRBAĞ SEVDA,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Istanbul Journal of Pharmacy
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Influences of Physalis peruviana L. and Lupinus albus L. on the levels of some biochemical parameters in brain and muscle tissues of type II diabetic rats
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ERMAN FAZİLET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Influences of Physalis peruviana L. and Lupinus albus L.fruits extracts on the levels of some biochemical parametersin brain and muscle tissues of type II diabetic rats
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ERMAN FAZİLET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Effects of Physalis peruviana and Lupinus albus on malondialdehyde, glutathione, cholesterol, vitamins and fatty acid levels in kidney and liver tissues of diabetic rats
Yazar Bilgisi : ERMAN FAZİLET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Mutki (Bitlis-Türkiye) Ballarının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : The Effects of Different Vitis vinifera Extracts Against Oxidative Stress Induced in Saccharomyces cerevisiae with Fenton Reagent
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Asian Journal of Botany
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Bazı Schiff Bazlarının Saccharomyces cerevisiae BY4741 Kültür Ortamlarında Biyokimyasal Parametreler üzerine Etkileri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Bozhan Nesrin
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Effects of Physalis peruviana and Lupinus albus on malondialdehyde, glutathione, cholesterol, vitamins and fatty acid levels in kidney and liver tissues of diabetic rats
Yazar Bilgisi : ERMAN FAZİLET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : The Effects of Different Vitis vinifera Extracts Against Oxidative Stress Induced in Saccharomyces cerevisiae with Fenton Reagent
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Asian Journal of Botany
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : EFFECT OF CADMIUM ON SOME BIOCHEMICALMECHANISM IN THE SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Yazar Bilgisi : ÇANAKCI SONGÜL,YILDIZ TUĞBA,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Dergi Adı : Fresenius Environmental Bulletin
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Heavy Metals (Chromium, Copper, Lead, and Aluminum) on Some Biochemical Parameters in Saccharomyces cerevisiae Culture Medium
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,Erdem Figen,Sarıgul Halise
Dergi Adı : Fresenius Enviromental Bulletin
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Influences of Physalis peruviana L. and Lupinus albus L. extracts on The Levels of Some Biochemical Parameters in Ertyhrocytes and Serum of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
Yazar Bilgisi : ERMAN FAZİLET,Kaya Tubay,YILMAZ ÖKKEŞ,ERMAN ORHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Dergi Adı : Fresenius Enviromental Bulletin
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Effect of Cadmium on Some Biochemical Mechanism in The Saccharomyces cerevisiae
Yazar Bilgisi : Canakci Gulengul Songul,Yıldız Tugba,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Dergi Adı : Fresenius Enviromental Bulletin
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Antioxidant Properties Characterization of Nutrients and Phytochemistry of Seven Medicinal Plants
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Chemistry of Natural Compounds
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Biochemical analysis of some honey varieties of Ardahan region
Yazar Bilgisi : ÇOBAN ÇİĞDEM,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Mellifera
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Biochemical alterations in kidney of infant and adult male rats due to exposure to neonicotinoid insectices imidacloprid and clothianidin
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,BAL RAMAZAN,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Toxicology Research
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Different Prunus armeniaca extracts against oxidative stress induced in yeast cell with fenton reagent
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O, Kirecci OA, Demir E
Dergi Adı : International Journal of Food Science and Nurition Engineering
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Consequences of thev combined tocopherol ascorbic acid and lipoic acid on the glutathione cholesterol and fatty acid composition in muscle and liver of diabetic rats
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Ersan Y, Ozsahin AD, Ozturk AIi Ozkan Y
Dergi Adı : Iranian Journal of Basic Medical Science
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : The effect of some biochemical parameters in brain tissue of rats pine oil streptozotocin with experimental diabetes rats
Yazar Bilgisi : Demir E, Yılmaz O, Ozsahin AD
Dergi Adı : International Journal of Diabetea Research
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Assessment of imidacloprid toxicity on reproductive organ system of adult male rats
Yazar Bilgisi : Bal R, Turk G, Tuzcu M, Yılmaz O, Kuloglu T, Gundogdu R, Gur S, Agca A, Ulas M, Cambay Z, Tuzcu Z, Nazıroglu M, Gencoglu H, Guvenc M, Ozsahin AD, Kocaman N, Aslan A, Etem E
Dergi Adı : Jornal of Environmental Science and Health B
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Investigating Inhibitory Effects of Punica granatum Fruit Extracts on Lipid Peroxidation in the Fenton Reagent Evironment
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Kirecci OA, Yılmaz O, Erden Y, Bircan B, Karaboga Z
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The Fruit Extract of Three Strawberry Cultivars Prevents Lipid Peroxidation and Protects the Unsaturated Fatty Acids in the Fenton Reagent Environment
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Gokce Z, Yılmaz O, Kirecci OA
Dergi Adı : International Journal of Food Science and Nutrition
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Some palnts extracts taht prevent lipid peroxidation and protect the unsaturated fatty acids in the fenton reagent environment
Yazar Bilgisi : Kirecci OA, Gokce Z, Ozsahin AD, Yılmaz O, Balcı G
Dergi Adı : Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Oksidatif strese maruz kalan ratların eritrositlerinde lipid peroksidasyonu oluşumu üzerine meyve fenolik bileşiklerinin koruyucu rolü
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O, Tuzcu M
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Fruit Sugar Flavonoid and Phytosterol Contents of Apricot Fruits Prunus armeniaca L cv Kabaasi and Antioxidant Effects in the Free Radicals Environment
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Radical Scavenging Activity of the Pistacia terebinthus in Fenton Reagent Environment and its Protective Effects on the Unsaturated Fatty Acids
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Ozsahin AD, Bircan B, Yavuz E, Karaboga Z
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Radical Scavenging Activities of Some Vitis vinifera Varieties Grown in Malatya Turkey and Their Preventive Effects on the Formation Lipid Peroxidation in Unsaturated Fatty Acids Mediated
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O, Tuzcu M, Kirecci OA Guvenc M
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Prunus armeniaca L cv Hacıhaliloglu Fruits Extracts Prevent Lipid Peroxidation and Protect the Unsaturated Fatty Acids in the Fenton Reagent Environment
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : The Effects of Different Sugar Sources on Fatty Acid Biosynthesis in the Saccharomyces cerevisiae Cell Culture
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Guvenc M, Yılmaz O, Aslan A, Tuzcu M
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Contributionof Vitamin C and Lipoic Acid and Their Combination on the Products Level of Desaturase enzymes in the Lung and Muscle Tissues of Poorly Controlled Experimental Diabetic rats
Yazar Bilgisi : Guvenc M, Yılmaz O, Tuzcu M, Ozsahin AD
Dergi Adı : Research Journal of Biological Sciences
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Study on Cellulase Production by a Bacillus sp C6
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Kıran O
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Escherichia coli nin beta laktam grubu antibiyotiklere karşı direnç kazanmasının araştırılması
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Dıgrak M, Kıran O
Dergi Adı : KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi
Yayın Tarihi : 2005

Bildiriler

Bildiri Adı : Fe3O4 ile CuO Nanopartiküllerinin Saccharomyces cerevisiae’da Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Özperk Meryem, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.11.2022
Bildiri Adı : INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL EFFECTS OF NANO-ZINC OXIDE (ZNO) IN YEAST CULTURE MEDIUM
Etkinlik Adı : 8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Demirkol Yusuf, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.06.2022
Bildiri Adı : Determination of nutritional values of some honey cultivars produced in Bitlis-Mutki
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2020
Basım Tarihi : 24.04.2020
Bildiri Adı : effect of the neonicotinoid insecticides imidacloprid and clothianidin on some biochemical mechanisn in the S. cerevisiae
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2020
Basım Tarihi : 24.04.2020
Bildiri Adı : The Effects of Schiff Bases on Malondialdehyde and Glutathione Levels inSaccharomyces cerevisiae Cultural Environments
Etkinlik Adı : International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Beşer Derya,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZTÜRK ALİ İHSAN,ASLAN FATİH
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : THE EFFECT OF IMIDACLOPRID PESTICIDE ON FATTY ACID LEVELS IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE CULTURAL ENVIRONMENTS
Etkinlik Adı : Umteb III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Kanbay Safet
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 12.09.2018
Bildiri Adı : EFFECT OF THE INSECTİCİDE CLOTHİANİDİN ON ANTİOXİDANT ENZYMES IN SACCHAROMYCES CEREVİSİAE
Etkinlik Adı : Umteb III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Kanbay Safet
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 12.09.2018
Bildiri Adı : EFFECT OF THE NEONICOTINOID IMIDACLOPRID ON ANTIOXIDANT ENZYMES IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,TAMAN Onur
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : THE EFFECTS OF INSECTISIDE CLOTHIANIDIN ON FATTY ACID LEVELS IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE CULTURAL ENVIRONMENTS
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Taman Onur
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : Effect of The Insecticide Clothianidin on Some Biochemical Parameters in Saccharomyces cerevisiae
Etkinlik Adı : International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Kanbay Safet,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : INFLUENCES OF PHYSALIS PERUVIANA L. AND LUPINUS ALBUSL. EXTRACTS ON THE LEVELS OF SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN ERYTHROCYTES AND SERUM OFSTREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC MALE RATS
Etkinlik Adı : I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,Kaya Tubay,ERMAN ORHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 12.06.2017
Bildiri Adı : PROTECTIVE EFFECT OF PHYSALIS PERUVIANA L.(GOLDENBERRY) AND LUPINUS ALBUS (LUPIN) ON LIPIDPEROXIDATION AND BIOCHEMICAL ALTERATIONS OF BRAINTISSUE IN DIABETIC RATS
Etkinlik Adı : I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,Kaya Tubay,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 12.06.2017
Bildiri Adı : The Effects of Some Schiff Bases on Fatty Acid Levels in Saccharomyces cerevisiae Cultural Environments
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Beser Derya,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZTÜRK ALİ İHSAN,ASLAN FATİH
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 28.11.2017
Bildiri Adı : Effect of The Insectice Imidacloprid on Some Biochemical Parameters in Saccharomyces cerevisiae
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Kanbay Safet,YILMAZ ÖKKEŞ,Erdem Figen
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 28.11.2017
Bildiri Adı : Türkiye’xxde Tüketilen Bazı Özel Mantar Türlerinin (Pleurotus spp., Agaricus ssp., Morchella sp. ve Terfezia boudieri) Antioksidan Aktiviteleri
Etkinlik Adı : International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AKYÜZ MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : The Effects of Different Heavy Metals Mn Mg Cd Fe on Antioxidant Enzymes in S cerevisiae
Etkinlik Adı : International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,SARIGÜL HALİSE,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2016
Basım Tarihi : 19.05.2016
Bildiri Adı : The Effect of Heavy Metals on Some Biocehemical Parameters in S cerevisiae
Etkinlik Adı : International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,Erdem Figen,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2016
Basım Tarihi : 19.05.2016
Bildiri Adı : Farklı Ağır Metallerin Cr Cu Pb Al Saccharomyces cerevisiae Mayasında Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri
Etkinlik Adı : Ulusal Biyoloji KOngresi
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,Sarıgül Halise,Erdem Figen,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2016
Basım Tarihi : 09.09.2016
Bildiri Adı : Ülkemizde Bazı Yenen Mantar Türlerinin Pleurotus spp Agaricus spp Morchella sp ve T boudieri Biyokimyasal Içerikleri
Etkinlik Adı : Kromatografi Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : AKYÜZ MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,Gökçe Zehra,KIRBAĞ SEVDA,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.08.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.09.2016
Basım Tarihi : 02.09.2016
Bildiri Adı : Research of biochemical content of Goji berry fruit
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : The effect of different biochemical parameters of some honey varieties in Bitlis region in culture of yeast
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,YILDIZ TUĞBA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Determination of contents fatty acids lipophilic vitamin phytosterol and flavonoid in Golden berry fruit
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÖKÇE ZEHRA,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,CAF FATMA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Antioxidant capacity of some varieties of Bitlis region
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,DEMİR ERSİN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Biochemical analysis of some honey varieties of Ardahan region
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Sözlü Bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOBAN ÇİĞDEM,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Biochemical analysis of some honey varieties in Ardahan region in culture of S cerevisiae
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÇOBAN ÇİĞDEM,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Streptozotosin ile deneysel olarak diabet oluşturulan ratlarda çam yağının böbrek dokusundaki bazı iyokimyasal parametrelere etkisi
Etkinlik Adı : 25. Ulusal Biyokimya Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Demir E, Özşahin AD, Yılmaz Ö
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.09.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Teucrium polium ve Kidney stone ekstraklarının in vitro ortam oluşturulan lipid peroksidasyonu üzerine ve serbest radikallere karşı koruyucu etkisi
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O, Demir E, Gokce Z, Kirecci OA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Castanea sativa ve Cuscuta bitki ekstraklarının lipid peroksidasyonu üzerine koruyucu etkisinin araştırılması
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Yılmaz O, Kirecci OA, Gokce Z, Demir E
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Teucrium polium ve Fumaria nın bazı biyokimyasal içeriklerinin belirlenmesi
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Gokce Z, Ozsahin AD, Yılmaz O, Demir E, Kirecci OA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Galium aparine ve Dracunculus vulgaris Bitki Örneklerinin Yağ Asiti Lipofilik Vitamin ve Fitosterol İçeriklerinin Belirlenmesi 3 7 Eylül İzmir TÜRKİYE
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Demir E, Gokce Z, Yılmaz O, Kirecci OA, Ozsahin AD
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fumaria Galium aparine ve Dracunculus vulgaris bitki ekstraklarının fenton reaktifi bulunan ortamda antioksidan etkilerinin araştırılması
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Kirecci OA, Yılmaz O, Gokce Z, Ozsahin AD, Demir E
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Castanea sativa Cuscuta ve Kidney stone bitki örneklerinin yağ asidi ve bazı lipofilik vitamin içeriklerinin belirlenmesi
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Kirecci OA, Demir E, Ozsahin AD, Gokce Z
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Oksidatif strese maruz kalan ratların serumundaki bazı biyokimyasal parametreler üzerine kayısı ve üzüm ektraklarının etkisi
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,GENÇOĞLU HASAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GÜVENÇ MEHMET,Aslan Abdullah,TUZCU MEHMET,TUZCU ZEYNEP
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 25.06.2010
Bildiri Adı : Prunus armeniaca L cv hacihaliloglu fruits extract prevent lipid peroxidation and protect the unsaturated fatty acids in the fenton reagent enviroment
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,TUZCU MEHMET,Erden Yavuz
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hidroksil radikali ve fenolik bileşiklerin rat karaciğer dokusundaki bazı biyomoleküller üzerine etkileri
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,TUZCU MEHMET,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU ZEYNEP,GENÇOĞLU HASAN,AĞCA CAN ALİ,Demir Ersin
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Prunus armeniaca L cv Kabaaşı meyve ekstraktının H2O2 ve Fe iyonu içeren ortamda maya hücresinde yağ asidi ve stero biyosentezi üzerine etkisinin araştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÜVENÇ MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Eritrositlerde LPO oluşumu ve GSH düzeyi üzerine kayısı ve üzüm polifenolik bileşiklerin etkisi
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,GÜVENÇ MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ASLAN ABDULLAH,TUZCU ZEYNEP,TUZCU MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Food contents of Prunus armeniaca L cv Kabaasi fruits extracts and their effect on the lipid peroxidation in the fenton reagent enviroment
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,Gökçe Zehra,ERECEVİT PINAR,Bircan Burak
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Pistacia terebinthus L ekstraklarının soya ile mısırözü yağının bulunduğu in vitro ortamda LPO oluşumuna karşı antioksidan etkisinin araştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ERDEN YAVUZ,YILMAZ ÖKKEŞ,BİRCAN BURAK,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,TUZCU MEHMET,KARABOĞA ZEYNEP
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : In vitro şartlarda oluşturulan lipid peroksidasyonu üzerine Laurus nobilis Malva sylvestris Aarum italicum ekstraklarının antioksidan etkisinin araştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,Balcı Gülcan,Gökçe Zehra,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : The effects of different grape juices on the fatty acid biosynthesis and activities of responsible enzymes in the Saccharomyces cerevisiae cell culture
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÜVENÇ MEHMET,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ASLAN ABDULLAH,TUZCU MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Bazı meyve ekstraktlarının Citrus limonum Pyrus communis Saccharomyces cerevisiae ve S boulardii gelişimine olan etkileri ve fitokimyasal içeriği
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Erecevit P, Onganer AN, Kırbag S, Yılmaz O, Ozsahin AD
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Antioxidant properties in vitro environment of five Vitis vinifera L varieties grown in Malatya
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Ozsahin AD, Kirecci, Guvenc M, Onganer AN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hidrojen peroksit ve Fe iyonu varlığında beyin dokusundaki bazı biyomoleküllere kayısı ve üzüm ekstraktlarının etkisi
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Ozsahin AD, Aslan A, Yılmaz O, Baydaş Z, Gencooğlu H, Erden Y, Tuzcu M
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fenton reaktifi içeren gelişme ortamında Prunus armeniaca L cv Hacihaliloğlu meyvesinin Saccharomyces cerevisiae nin lipid sentezi üzerine etkisinin araştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Ozsahin AD, Kirecci OA, Aslan A, Demir E
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Punica granatum L meyve ekstraktının in vitro ortamda oluşturulan lipid peroksidasyonu ve DPPH serbest radikaline karşı antioksidan etksinin araştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Bircan B, Yılmaz O, Erden Y, Ozsahin AD, Karaboga Z
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fenton reaktifi verilen ratların böbrek dokusunda bazı biyokimyasal parametreler üzerine kayısı ve üzüm ekstraktlarının etkisi
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Özşahin AD, Yılmaz Ö, Bağdaş Z, Güvenç M, Gençoğlu H, Göver Ç, Tuzcu M
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Antioxidant capacity of the strawberry fruits in the fenton reagent environment and their protective effects on the unsaturated fatty acids
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Yılmaz O, Gokce Z, Ozsahin AD, Gover C
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hordeum sp arpa nın bazı probiyotik mayalarda yağ asidi ve vitamin sentezi üzerine etkisi
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Erecevit P, Onganer AN, Kırbag S, Yılmaz O, Ozsahin AD
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Allium ampeloprasum un pırasa minimal besiyeri ortamında gelişen bazi probiyotik bakteri türleri üzerine etkileri
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Onganer AN, Erecevit P, Kırbag S, Yılmaz O, Ozsahin AD
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Lactobacillus sp nin Asparagus officinalis kuşkonmaz ile ekstrakte edilmiş kültürlerinin fitokimyasal olarak karşılaştırılması
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Onganer AN, Erecevit P, Kırbag S, Yılmaz O, Ozsahin AD
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Maya hücre kültüründe fenton reaktifi ile oluşturulan oksidatif strese karşı farklı üzüm ekstraklarının etkileri
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Özşahin AD, Yılmaz Ö, Ağca A, Kirecci OA, Baydaş Z, Yürekli F, Tuzcu M
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Saccharomyces cerevisiae hücre kültüründe farklı şeker kaynaklarının yağ asidi biyosentezine etkisi
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÜVENÇ MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,ERECEVİT PINAR
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Bazı antioksidanlarla desteklenen kontrolsüz diabetik ratların pankreas dokusunda tokoferol kolesterol ve bazı yağ asitlerinin değişimi
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÜVENÇ MEHMET,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GENÇOĞLU HASAN,BAHŞİ MUAMMER
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Adıyaman yöresinde toplanan Ficus carica türüne ait meyvelerin yağ asidi ve bazı lipofilik vitaminlerinin analizi
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GÜVENÇ MEHMET,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,AĞCA CAN ALİ,DAYANGAÇ ALPASLAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Resveratrol lipoik asit ve vitamin C verilen kotrolsüz diabetik ratların karaciğer dokusundaki yağ asitleri vitamin E ve kolesterol düzeyindeki değişmeler
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : GÜVENÇ MEHMET,TUZCU MEHMET,BAHŞİ MUAMMER,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,DAYANGAÇ ALPASLAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : pH düzeyi ve pepton konsatrasyonlarının Trichoderma reesi RU nun sellülaz üretimi üzerine etkisi
Etkinlik Adı : 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : KIRAN ÖZLEM,ÇÖMLEKÇİOĞLU UĞUR,DIĞRAK METİN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sağlıkta Ağır Metaller ve Eser Elementler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Yayın Evi : İksad
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Demir
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Trendler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Nanoteknoloji ve Nanopariküller
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Fen ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Yayın Evi : Duvar Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Fosfazenler ve Kullanım Alanları
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İrisin ve Asprosin Peptitlerinin Obezite ile İlişkisi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Theory and Research in Health Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Yayın Evi : Gece Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Current Aproach to Cholesterol
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar cilt II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Yayın Evi : Gece Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kanser ve Onkogenler
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020

Projeler

Proje Adı : Saccharomyces cerevisiae L. Hücre Kültürü Oksidatif Stres Modelinde Bazı Fosfozen Türevlerinin Antioksidan Etkileri
Başlama Tarihi : 02.07.2018
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bazı Schiff Bazlarının Saccharomyces cerevisiae Kültür Ortamlarında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
Başlama Tarihi : 12.08.2016
Bitiş Tarihi : 13.09.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Neonikotinoid İmidacloprid ve Clothianidin Grubu Pestisitlerin Saccharomyces cerevisiae Kültür Ortamlarında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
Başlama Tarihi : 01.03.2016
Bitiş Tarihi : 01.04.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Çevre Kirlenmesinde Etkili Olan Ağır Metallerin Kadmiyum Krom ve Kurşun Farklı Maya Kültür Ortamlarında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 26.12.2013
Bitiş Tarihi : 17.03.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitlis Yöresinde Üretilen Bazı Bal Çeşitlerinin Biyokimyasal Analizi ile Saccarharomyces cerevisiae ve Candida albicans Kültürlerinde Besinsel Değerlerinin Saptanması
Başlama Tarihi : 26.12.2013
Bitiş Tarihi : 25.09.2014
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yönetici
Proje Adı : Malatya Yöresine Ait Bazı Üzüm ve Kayısı Çeşitlerinin Fitokimyasal İçeriklerine Bağlı Olarak Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 15.06.2008
Bitiş Tarihi : 15.07.2010
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Kahramanmaraş İli Kağıt Fabrikaları Çevresinden İzolasyonu Yapılan Bacillus sp Suşlarından Elde Edilen Selülaz Enziminin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojide Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 15.02.2005
Bitiş Tarihi : 15.03.2006
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006 - 2010

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Malatya yöresine ait bazı üzüm ve kayısı çeşitlerinin fitokimyasal içeriklerine bağlı olarak antioksidan aktivitelerinin araştırılması

Yüksek Lisans

2003 - 2006

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Kahramanmaraş ili kağıt fabrikaları çevresinden izolasyonu yapılan Bacillus sp. suşlarından elde edilen selülaz enziminin karakterizasyonu ve biyoteknolojide kullanılabilirliğinin araştırılması

Lisans

1999 - 2003

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

PROFESÖR

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2015 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2010 - 2015

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ