9
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
118
ATIF
(YOKSIS)
9
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
312
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
11
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
12
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
44.1
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
11.1
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Isolation of Nickel(II) and Lead(II) from Aqueous Solution by Sulfuric Acid Prepared Pumpkin Peel Biochar
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Analytical Letters
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Removal of ciprofloxacin from aqueous solutions by pumpkin peel biochar prepared using phosphoric acid
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Removal of Cu(II), Ni(II) and Co(II) ions from aqueous solutions by hazelnut husks carbon activated with phosphoric acid
Yazar Bilgisi : Kenan Sena, ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : DESALINATION AND WATER TREATMENT
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Green and Ecofriendly Biochar Preparation from Pumpkin Peel and Its Usage as an Adsorbent for Methylene Blue Removal from Aqueous Solutions
Yazar Bilgisi : BAL DEMET, ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Water, Air, & Soil Pollution
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kinetic and equilibrium studies on the batch removal of methylene blue from aqueous solution by using natural magnetic sand
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM
Dergi Adı : Desalination and Water Treatment
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,KÖKLÜ RABİA
Dergi Adı : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Artificial neural networks modeling for the prediction of Pb(II) adsorption
Yazar Bilgisi : KİRAZ ALPER, CANPOLAT ONUR, ERKAN ENES FURKAN, ÖZER ÇİĞDEM
Dergi Adı : International Journal of Environmental Science and Technology
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Remazol Brillant Blue R (RBBR) boyarmaddesinin düşük maliyetli bir adsorban olan sigara külü ile giderimi
Yazar Bilgisi : KÖKLÜ RABİA,ÖZER ÇİĞDEM
Dergi Adı : SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : A Combined Renewable Energy System Demonstration for Providing the Energy Need at Esentepe (Windhill) Campus in Sakarya University
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, KANBEROĞLU BAHA
Dergi Adı : Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ethical Approach to Fluoridation in Drinking Water Systems of UK and Turkey
Yazar Bilgisi : ATEŞ ASUDE,ÖZER ÇİĞDEM
Dergi Adı : Journal of Agricultural and Environmental Ethics
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Efficient removal of Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb(II) by polyamine polyurea polymer modified with 2,4-dihydroxybenzaldehyde from synthetic and real wastewaters
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Desalination and Water Treatment
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Column Solid Phase Extraction of Ni(II) and Cu(II)Using Salicylaldehyde-Modified Polyamine PolyureaResin for Their Determination by FAAS in Waters
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Atomic Spectroscopy
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Adsorptive transfer of methylene blue from aqueous solutions to hazelnut husk carbon activated with potassium carbonate
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Desalination and Water Treatment
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Enhanced Adsorption of Hexavalent Chromium Ions on Polyamine Polyurea Polymer Isotherm Kinetic Thermodynamic Studies and Batch Processing Design
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA,YILDIZ SALİH ZEKİ
Dergi Adı : Journal of Dispersion Science and Technology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Adsorption of Cd II ions onto polyamine polyurea polymer modified with pyromellitic dianhydride
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA,YILDIZ SALİH ZEKİ
Dergi Adı : Desalination and Water Treatment
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Adsorption of Cu II Ni II and Pb II ions onto polyamine polyurea polymer modified with pyromellitic dianhydride kinetic isotherm and thermodynamic studies
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : Desalination and Water Treatment
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Zn II İyonlarının Piromellitik Dianhidrit ile Modifiye Edilmiş Poliamin Poliüre Polimeri ile Adsorpsiyonu
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,Ergin Eda,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Dergi Adı : SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : A Comparison Study Of Cu II Adsorption Between TDI LFG and 4TDI LFG Polymers
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,Çakır Burcu,Altıntaş Merve
Dergi Adı : Procedia Earth and Planetary Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Project on Solid Waste Recycling Plant in Sakarya University Campus
Yazar Bilgisi : BOYSAN FÜSUN,ÖZER ÇİĞDEM,Has Muhammet,Murat Mehmet
Dergi Adı : Procedia Earth and Planetary Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Cu II Adsorption with TDI LFG Polymer from Aqueous Solutions
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,Nurcan Aksu,Türk Elif
Dergi Adı : Procedia Earth and Planetary Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Technical Note Recycling of Glass Waste An Application for the Esentepe Campus of Sakarya University
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,Şeyda Cırık
Dergi Adı : Procedia Earth and Planetary Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Biogas Production from Animal Manure
Yazar Bilgisi : BOYSAN FÜSUN,ÖZER ÇİĞDEM,Bakkaloğlu Kağan,Mustafa Tekin Börekçi
Dergi Adı : Procedia Earth and Planetary Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : The Adsorption of Dye Removal from Textile Industry Wastewater with Natural Adsorbents
Yazar Bilgisi : ATEŞ ASUDE,KÖKLÜ RABİA,ÖZER ÇİĞDEM
Dergi Adı : Journal of Selçuk University Natural and Applied Science
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Removal of Nickel from Industrial Wastewater by Using Clinoptilolite
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,ATEŞ ASUDE
Dergi Adı : Journal of Selçuk Unversty Natural and Appled Scence
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Removal of methylene blue from aqueous solutions using phosphoric acid activated carbon produced from hazelnut husks
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA,TURHAN YASEMİN
Dergi Adı : Toxicological Environmental Chemistry
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : Removal of Pb(II) and Ni(II) Ions from Aqueous Solutions Using Pumpkin Peel Biochar
Etkinlik Adı : 3rd International Environmental Chemistry Congress (EnviroChem)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Çevre Kimyası>Su ve atıksu arıtma>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.11.2021
Bildiri Adı : Van Gölü Havzası Hidrolojisi ve Göl Kirliliği
Etkinlik Adı : Van Gölü Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET CİHAN, ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Çevre Kimyası>Su ve atıksu arıtma>Yenilenebilir Enerji Kaynakları>Su Kirliliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.06.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : METHYLENE BLUE ADSORPTION ON BIOCHAR PREPARED FROM PUMPKIN SHELL
Etkinlik Adı : TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAL DEMET, ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Çevre Kimyası>Su ve atıksu arıtma>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.08.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.08.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Removal of Ni(II) and Co(II) Ions from Aqueous Solutions by Hazelnut Husks Carbon Activated with Phosphoric Acid
Etkinlik Adı : International Trace Analysis Congress (iTAC)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Kenan Sena,İMAMOĞLU MUSTAFA,ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>Çevre Kimyası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2018
Basım Tarihi : 23.06.2018
Bildiri Adı : A Bioswale Modelling Study
Etkinlik Adı : 3. ICOCEE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Ekoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 28.04.2018
Bildiri Adı : Cu(II) Adsorption Onto Hazelnut Husks Carbon Activated With Phosphoric Acid
Etkinlik Adı : 3. ICOCEE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Kenan Sena,ÖZER ÇİĞDEM,İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 26.04.2018
Bildiri Adı : Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions Onto Hazelnut Husk Carbon Activated with Potassium Carbonate
Etkinlik Adı : 4th International TURK-PAK Conference On Chemical Sciences (ITPCCS 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2017
Basım Tarihi : 28.10.2017
Bildiri Adı : Determining of Adsorption Rate of Lead-Pb(II) Ion Using Artificial Neural Networks
Etkinlik Adı : 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİRAZ ALPER, CANPOLAT ONUR, ERKAN ENES FURKAN, ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : A Sample Study For Renewable Energy Use On Esentepe (Windhill) Campus In Sakarya University
Etkinlik Adı : International journal of arts and sciences conferences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.04.2017
Basım Tarihi : 30.12.2017
Bildiri Adı : Tetraetilen Penta Amin Poliüre İle Pd II İyonlarının Sulu Çözeltilerinden Adsorpsiyonu
Etkinlik Adı : IV. ESER ANALİZ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,Sipahi Kübra,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.05.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Piromellitik Dianhidrit İle Modifiye Edilmiş Poliamin Poliürepolimeri İle Zn(II) İyonlarının Sulu Çözeltilerinden Adsorpsiyonla Giderimi
Etkinlik Adı : IV. ESER ANALİZ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,Ergin Eda,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.05.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Column Solid Phase Extraction of Ni(II) and Cu(II) Using Salicylaldehyde Modified Polyamine Polyurea Resin For Their Determination by FAAS in Waters
Etkinlik Adı : 10th Aegean Analytical Chemistry Days
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM, İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Çevre Kimyası>Su ve atıksu arıtma>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.10.2016
Basım Tarihi : 05.10.2016
Bildiri Adı : An Adsorption Study of Methylene Blue from Aqueous Solution with a Low Cost Material
Etkinlik Adı : International Conference on Engineering and Natural Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Ayaz Nur,KÖKLÜ RABİA,ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2015
Basım Tarihi : 15.05.2015
Bildiri Adı : Comparison of ion exchange and reverse osmosis in process water supplying
Etkinlik Adı : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BOYSAN FÜSUN,ÖZER ÇİĞDEM,İnci Çelik,Çiğdem Durgut
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2015
Basım Tarihi : 05.05.2015
Bildiri Adı : Removal Of Cr(VI) By Polyamıne-Polyurea Polymer
Etkinlik Adı : 9th Aegean Analytical Chemistry Days
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA,YILDIZ SALİH ZEKİ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.10.2014
Basım Tarihi : 12.12.2014
Bildiri Adı : Fındık Zurufundan Fosforik Asitle Hazırlanan Aktif Karbon ile Metilen Mavisinin Sulu Çözeltilerinden Adsorpsiyonu
Etkinlik Adı : I. Eser Analiz Çalıştayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER ÇİĞDEM,BOYSAN FÜSUN,İMAMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.04.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2010
Basım Tarihi : 25.04.2010

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SAĞLIKTA AĞIR METALLER VE ESER ELEMENTLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZER ÇİĞDEM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çevre Sağlığı (Halk Sağlığı)>Ağır Metaller
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KROM
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Sakarya’nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZER ÇİĞDEM, KÖKLÜ RABİA
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi>Ekoloji
Yayın Evi : Sakarya Üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sakarya İli Su Kaynakları ve Kalitesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Hazırlanmış Yeni Fonksiyonel Polimerlerle Bazı Ağır Metal İyonlarının Adsorbsiyonunun İncelenmesi
Başlama Tarihi : 01.07.2010
Bitiş Tarihi : 30.06.2012
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Sakarya’nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri
Başlama Tarihi : 16.06.2017
Bitiş Tarihi : 16.12.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2004 - 2007

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Endüstriyel atık sulardan kaynaklanan nikel’xxin klinoptilolit kullanımıyla giderimi

Lisans

1999 - 2003

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Doktora

2007 - 2014

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı: Yeni fonksiyonel polimerlerle Cd(II), Cu(II), Ni(II) ve Pb(II) iyonlarının adsorpsiyonunun incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010 - 2018

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ