7
MAKALE
(YOKSIS)
19
BİLDİRİ
(YOKSIS)
9
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
3
ATIF
(YOKSIS)
14
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
16
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
2
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
30
MAKALE
(TESV)
32.4
BİLDİRİ
(TESV)
67.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : The Importance of The 2023 Presidential Elections for Turkish Politics
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : DÜNYADAN ÖRNEKLERLE BELEDİYE WEB SAYFA KULLANIMININ DİJİTAL YÖNETİŞİM EKSENİNDE ANALİZİ
Yazar Bilgisi : İLHAN KÜBRA, ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’de Taşra Teşkilatıyla Yerel Yönetimler Arasındaki Güç Dengesi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : İLHAN KÜBRA, ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : An Overall Assessment on the Development of Democratic Culture in Turkey within the Framework of Political Culture
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL, HAMURCU ALİ
Dergi Adı : Turkish Studies-Economy
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL,HAMURCU ALİ
Dergi Adı : ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği
Yazar Bilgisi : HAMURCU ALİ,ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Temsili Demokrasinin Krizi ve Bir İleri Demokrasi Talebi Olarak Gezi Parkı Eylemleri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Dijitalleşmenin Siyasal Katılıma Etkisi
Etkinlik Adı : V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘22
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 31.10.2022
Bildiri Adı : EGEMENLİK KAVRAMINA İKİ FARKLI BAKIŞ: İBN HALDUN VE JEAN BODİN
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL, İLHAN KÜBRA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.09.2022
Bildiri Adı : EGEMENLİK KAVRAMINA İKİ FARKLI BAKIŞ: İBN HALDUN VE JEAN BODİN
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL, İLHAN KÜBRA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 26.10.2022
Bildiri Adı : GÜNEYDOĞU SORUNUNUN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Etkinlik Adı : tam metin bildiri
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : HAMURCU ALİ, ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.12.2021
Bildiri Adı : Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Pandemi Süreci ve Politika Yapımı
Etkinlik Adı : Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (İSEPA' 21)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL, COŞKUN MEHMET BURHANETTİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2021
Basım Tarihi : 24.12.2021
Bildiri Adı : Terör ve Göç İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL, HAMURCU ALİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.10.2021
Basım Tarihi : 06.12.2021
Bildiri Adı : Güneydoğu Sorununun Nedenleri Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : HAMURCU ALİ, ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.10.2021
Basım Tarihi : 06.12.2021
Bildiri Adı : Yeni Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü: 2020 Sonrası Dönem İçin Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2021
Basım Tarihi : 20.10.2021
Bildiri Adı : Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye'nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : HAMURCU ALİ, ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.05.2019
Bildiri Adı : Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL,HAMURCU ALİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 27.04.2019
Bildiri Adı : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Kuvvetler Ayrılığına Etkileri: Siyasi İstikrar Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.10.2019
Bildiri Adı : Lider Odaklı Siyasetin Siyasi Partilerin İşlevlerine Etkisi
Etkinlik Adı : 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.10.2019
Bildiri Adı : Türkiye’deki Toplumsal Değişim ve Siyasal Katılım: 24 Haziran Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu ”Türkiye’de Toplum, Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları”
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2018
Basım Tarihi : 28.12.2018
Bildiri Adı : Türkiye’de Darbe Dönemleri ve Yaşanan Krizler
Etkinlik Adı : I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2018
Basım Tarihi : 26.10.2018
Bildiri Adı : Siyasal Kültür ve Demokrasi İlişkisi Bağlamında Türkiye
Etkinlik Adı : I. Uluslararsı İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.03.2018
Basım Tarihi : 01.04.2018
Bildiri Adı : Medya ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.03.2018
Basım Tarihi : 01.04.2018
Bildiri Adı : Küreselleşme, Bireysel Toplum ve Kişiselleşen Siyaset
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL,ARPACI IŞIL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 30.05.2017
Bildiri Adı : Liberal Devlette Adalet Usuli Adalet Mi Sosyal Adalet Mi
Etkinlik Adı : Uludağ Üniversitesi IV. Uluslararası Felsefe Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2016
Basım Tarihi : 20.12.2016
Bildiri Adı : Hükümet Sistemi Olarak Başkanlık Sisteminin Türkiye de Uygulanabilirliği Üzerine
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL,SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.10.2016
Basım Tarihi : 10.12.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Organization Of Turkıc States Politics Economics Cultural Collaborations and 2040 Vision
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Dış Politikası
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Importance Of The Organization Of Turkic States For Turkish Foreign Policy
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Afganistan Tarih, Sosyokültürel Yapı, Ekonomi ve Dış Politika
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Afganistan'da Siyasal Yapı ve Siyasal Hayat: Siyasi Kültür Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Serüven Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid-19 Sonrası Dönemde Yeni Toplumsal Hareketler
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Siyasal Bağlamda Dijitalleşme ve Göç Çalışmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Sonçağ Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijitalleşme Sürecinde Siyasal Katılım
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Siyaset Bilimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Psikolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyaset Psikolojisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Siyaset Bilimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Bilimi Metodolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Demokrasi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Siyaset Bilimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Bilimi Metodolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyasal Katılma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de İktidar-Sivil Toplum İlişkisinin Gelişimi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye'de Siyasetin Kişiselleşmesi ve Recep Tayyip Erdoğan
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Siyaset Psikolojisi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Proje Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK'22)
Başlama Tarihi : 13.06.2022
Bitiş Tarihi : 12.12.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012 - 2021

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: TÜRKİYE'DE SİYASETİN KİŞİSELLEŞMESİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖRNEĞİ

Yüksek Lisans

2009 - 2012

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasalarında Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Yapılan Düzenlemeler

Lisans

2002 - 2006

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013 - 2022

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2013

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ