9
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
15
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
39
ATIF
(YOKSIS)
11
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
164
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
6
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
55.8
MAKALE
(TESV)
7.5
BİLDİRİ
(TESV)
171
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 15 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Geç Dönem Asur Başkentlerinin Savunma Yapıları (MÖ 1000-612)
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU, YEŞİLÇAY CEBRAİL
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Asurlular’da Cenaze Ritüelleri ve Ölü Gömme Gelenekleri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Yeni Asur Krallarının Bayındırlık Faaliyetleri (Parklar-Bahçeler, Su Sistemi, Yollar ve Köprüler Örneği)
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Asur Devleti’nde Doğal Afetler ve Doğal Afet Algısı
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Arkeolojik Bulgular ve Yazılı Belgeler Işığında Eski Mezopotamya’xxda Fildişi Oymacılığına Genel Bir Bakış
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Tarih Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Arkeolojil Bulgular ve Çiviyazılı Belgeler Işığında Eski Mezopotamya’da Giyim Kültürü
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Mezopotamya Toplumlarında Büyü ve Büyücülük
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hititler Devrinde Anadolu’da Kuyumculuk
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Aile Hukukunda Kadın (MÖ.1950-1750)
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : History Studies International Journal of History
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Mezopotamya, Anadolu ve Mısır Medeniyetlerinde Güneş Kültü
Yazar Bilgisi : UNCU EBRU
Dergi Adı : History Studies International Journal Of History
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Eski Mezopotamya’da Tıp
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Dergi Adı : History Studies International Journal of History
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Demeter Kültünde Mezopotamyalı ve Anadolulu Unsurlar
Yazar Bilgisi : UNCU EBRU
Dergi Adı : History Studies International Journal Of History
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Eski Mezopotamya İnanç Sisteminin Yunanlılara Etkisi (İştar-Aphrodite Örneği)
Yazar Bilgisi : UNCU EBRU,KILIÇ YUSUF
Dergi Adı : History Studies-International Journal of History
Yayın Tarihi : 2011

Bildiriler

Bildiri Adı : Asur Kaynaklarına Göre Asur-Arami İlişkilerinin Ekonomik Boyutu
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 01.11.2018
Bildiri Adı : MÖ I. Binyılda Asur Devleti’nde Maden İşlemeciliği ve Anadolu Madenlerinin Önemi
Etkinlik Adı : XVIII. Türk Tarih Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.10.2018
Basım Tarihi : 01.10.2018
Bildiri Adı : Urartu Döneminde Bitlis’in Sosyo-Ekonomik Yapısı
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 01.12.2019
Bildiri Adı : Asur Devleti’nin Doğu Akdeniz Politikası
Etkinlik Adı : Multidisciplinary International Symposium of Mediterranean Civilizations
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.11.2016
Basım Tarihi : 01.04.2017
Bildiri Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Dokumacılıkta Kadının Rolü
Etkinlik Adı : Kültürel Miras ve Kadın
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2016
Basım Tarihi : 01.01.2017
Bildiri Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Hukuki Belgelerde Çocuk
Etkinlik Adı : Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.05.2015
Basım Tarihi : 01.03.2020

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Aras Havzası II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eski Çağ Tarihi
Yayın Evi : Kabalcı Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ağrı ve Iğdır İllerinde Uruatri-Nairi Krallıklarının Varlığı Üzerine Bir Görüş
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Mezopotamya'nın Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eski Çağ Tarihi>Eski Önasya Tarihi
Yayın Evi : Değişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeni Asur Devleti'nde Tarım Ürünlerinin Toplanması ve Nakliyesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Eski Mezopotamya'nın Kültür Tarihi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi>Eski Önasya Tarihi>Eski Anadolu Tarihi
Yayın Evi : Değişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Maden İşlemeciliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Eski Mezopotamya'da Ulaşım ve Taşımacılık
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi>Eski Önasya Tarihi
Yayın Evi : Berikan Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : ANADOLU'NUN ESKİ ÇAĞLARINDA İNANÇ OLGUSU VE YÖNETİM ANLAYIŞI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Değişim
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı Ritüel Kapları ve İşlevleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL ALANLARDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ön Asya Hukukunda Çocuk
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : BİTLİS TARİHİ (Eskiçağdan Yeniçağa)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bitlis'in Eskiçağ Tarihi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar’a Armağan
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU,YEŞİLÇAY CEBRAİL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Bilgin Kültür Sanat
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeni Babil Dönemi Savunma Sistemi Mimarisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Urartu Döneminde Bitlis’xxin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU,YEŞİLÇAY CEBRAİL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Değişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Babil Toplumunun Sahip Olduğu İnanç Sisteminin Mimari Yapılara Yansıması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Eski Mezopotamya’da Ekonomik Hayat
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Değişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu’sunda Gümüş İşlemeciliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eski Mezopotamya’da Bir Ulaşım Aracı: Gemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : TARİHTEN İZLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : Berikan Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : MÖ I. Binyılda Van Gölü Havzasında Tarımsal Faaliyetler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kadın
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : MANDACI EBRU
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Yayın Evi : TULPARS YAYINLARI
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : Ağrı-Iğdır İlleri Orta ve Son Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü, Kale, Nekropol, Yerleşim Yeri ve Çanak Çömlekleri Arkeolojik Yüzey Araştırması
Başlama Tarihi : 03.06.2022
Bitiş Tarihi : 26.08.2022
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi :
Proje Adı : BİTLİS TARİHİ
Başlama Tarihi : 19.09.2017
Bitiş Tarihi : 20.03.2021
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011 - 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİÇAĞ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: Asur Ticaret Kolonileri Çağında kadın

Yüksek Lisans

2008 - 2011

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ ÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Eski Mezopotamya ve Yunan dünyasında din ve tanrılar

Lisans

2004 - 2008

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ