8
MAKALE
(YOKSIS)
8
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
21
ATIF
(YOKSIS)
20
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
52
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
30.3
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
64.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 25 makalenin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.25
Birimine ait 30 bildirinin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.5
Birimine ait 18 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.9

Makaleler

Makale Adı : Öğretmenlerin Eğitimde Dijitalleşme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, EFŞİN Rıdvan, AYAZ Evrim, YURDAY Erhan
Dergi Adı : International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİTLİS ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MAHSUM, MENTEŞ NURETTİN, KORKUTAN MÜMTAZ
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TÜRKİYE’NİN COVİD-19 PANDEMİ KRİZİ İLE MÜCADELE PERFORMANSI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yazar Bilgisi : DEMİRHAN YILMAZ, KORKUTAN MÜMTAZ
Dergi Adı : Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMU VE ÖNEMİ
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, KURT MEHMET EMİN
Dergi Adı : Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : SAĞLIK SEKTRÜNDE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, IŞIK ÜMİT, KURT MEHMET EMİN
Dergi Adı : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : HASTALARIN HAK VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, Işık Ümit
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : GENÇLERİN HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER: BİR ALAN UYGULAMASI
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ
Dergi Adı : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : COVID-19 SONRASI TÜRKİYE' DE OKUL SAĞLIĞININ GELECEĞİ
Yazar Bilgisi : KURT MEHMET EMİN, KORKUTAN MÜMTAZ, YETİZ PERVER
Dergi Adı : Şehir ve Medeniyet/Şehir Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : SAĞLIK HİZMETLERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Yazar Bilgisi : KARAHAN MEHMET,KORKUTAN MÜMTAZ
Dergi Adı : Journal of Academic Value Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ,YILDIZ AHMET
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : Kriz Dönemlerinde Sosyal Hizmet Alanında Uygulanan Sosyal Politikalarının Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 2. BİLSEL INTERNATIONAL AHLAT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.12.2023
Basım Tarihi : 20.12.2023
Bildiri Adı : SAĞLIK POLİTİKALARI UYGULAMALARINA YÖNELİK: ALMANYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
Etkinlik Adı : 5. ULUSLARARASI PALANDÖKEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.03.2023
Basım Tarihi : 20.03.2023
Bildiri Adı : REFAH TİPOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
Etkinlik Adı : 5. ULUSLARARASI PALANDÖKEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.03.2023
Basım Tarihi : 20.03.2023
Bildiri Adı : TÜRKİYE’DEKİ EYT SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : 1.BİLSEL ULUSLARARASI DÜNYABİLİM VE ARAŞTIRMA KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2023
Basım Tarihi : 01.07.2023
Bildiri Adı : SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI
Etkinlik Adı : 1.BİLSEL ULUSLARARASI DÜNYA BİLİM VE ARAŞTIRMA KONGRESİ- İSTANBUL
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, ÖZDEMİR NURTEN EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika>İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2023
Basım Tarihi : 01.07.2023
Bildiri Adı : SAĞLIK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN DİĞER İŞLETMELERDEN FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, BÜYÜKDERE FEYZA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Hizmet Pazarlaması
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.07.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.07.2022
Basım Tarihi : 07.09.2022
Bildiri Adı : Sezai Karakoç'ta İnsan ve İnsan Hakları
Etkinlik Adı : Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRHAN YILMAZ, ARIKAN MEHMET ŞEVKET, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.05.2022
Basım Tarihi : 26.05.2022
Bildiri Adı : Sağlık İşletmelerinde Uygulanan Pazarlama Stratejilerinin Diğer İşletmelerden Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma
Etkinlik Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, BÜYÜKDERE FEYZA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Hizmet Pazarlaması>Sağlık Kurumlarında Pazarlama,7P
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Etkinlik Adı : ISEPA’ 2019
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KURT MEHMET EMİN, MENTEŞ NURETTİN, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2019
Basım Tarihi : 12.10.2019
Bildiri Adı : SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİKLERİ ÜZERİNE OKUMA DURUMLARI VE İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININKARŞILAŞTIRILMASI
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASIGEVHER NESİBESAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KURT MEHMET EMİN, KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.05.2018
Basım Tarihi : 15.05.2018
Bildiri Adı : ÜLKEMİZDE VE DÜNYA’ DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET VE SONUÇLARI
Etkinlik Adı : 1.ULUSLARARASI GEVHER NESİBE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 2018 ŞANLIURFA KONGRE TAM METİN KİTABI GAP ZİRVESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KURT MEHMET EMİN,KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.05.2018
Basım Tarihi : 15.05.2018
Bildiri Adı : Hastane Yöneticilerinin Medikal Turizme İlişkin Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Etkinlik Adı : International Symposium on Economics, Politics and Administration
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KORKUTAN MÜMTAZ, YILDIZ AHMET
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2017
Basım Tarihi : 14.10.2017
Bildiri Adı : Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARAHAN MEHMET, KORKUTAN MÜMTAZ, yıldırımçakar özkan
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2017
Basım Tarihi : 20.05.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Farklı Boyutlarıyla Sağlık Kurumları Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ, KORKUTAN MAHSUM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK FİNANS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Covid-19 Sürecinde Çalışma Yaşamına Genel Bakış
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika
Yayın Evi : Dora Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Riskler ve Fırsatlar Bağlamında Covid-19’un Yükseköğretime Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYAL BİLİMLERDEKİ YANSIMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ, Işık Ümit
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Astana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İş ve Meslek Hastalıkları
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Meslek Hastalıkları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : İş Güvenliği Eğitimi ve Potansiyel Sağlık Çalışanları için İş Güvenliğinin Gerekliliği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KORKUTAN MÜMTAZ
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2023 -

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2016 - 2018

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin iş güvenliği algılarının değerlendirilmesi: Fırat Üniversitesi örneği

Önlisans

2014 - 2017

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Lisans

2011 - 2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2024 -

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ