0
MAKALE
(YOKSIS)
4
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
21
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
587
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
12
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
13
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
MAKALE
(TESV)
10.8
BİLDİRİ
(TESV)
7.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Türkiye’de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM, KOÇ BEŞİR, BARAK DOĞAN
Dergi Adı : Uludağ Arıcılık Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES VOLUME AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX IN THE TURKISH RETAIL INDUSTRY
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM, KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Enerji Tüketimi ve Enerji Fiyatları Bağlamında Türkiye’nin OECD Ülkeleri İçindeki Yeri
Yazar Bilgisi : Tatlı Halim, Koç Beşir
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yazar Bilgisi : Sığınç Hamza,KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum ve Davranışları
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Attidudes And Behaviors of Young Consumers About İnstant Coffee Consumption
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : İktisadiyat Economics Sciences
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM,KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Determining Consumers’ Preferences for Energy Drinks Consumption with Conjoint Analysis: A Cross Section Study from East Mediterranean, Turkey
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,AKPINAR METİN GÖKSEL,YılmaZ hilal
Dergi Adı : Journal of Nutrition Food Sciences
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Effects of climate change on rice production:The case of Turkey
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Dergi Adı : African Journal of Agricultural Research
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : The effects of social‐economic status of consumers on purchasing, behaving and attitude to food products
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Dergi Adı : British Food Journal
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Determination of Technical Efficiency in Second Crop Maize Growing Farms in Turkey: A Case Study for the East Mediterranean in Turkey
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL MEVLÜT,PARLAKAY OĞUZ
Dergi Adı : Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : General Situation of Beekeeping In The Eastern Anatolian Region of Turkey and ARIMA Model With the Help of Long Term Analysis
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TERİN MUSTAFA,CEYLAN MELİKE,DAĞISTAN ERDAL
Dergi Adı : Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : General Status and Long Term Trend Analysis of Sheep and Goat Husbandry in the Eastern Anatolian Region of Turkey
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Dergi Adı : Asian Journal of Agricultural Research
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Consumer‐awareness and information sources on food safety
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Dergi Adı : Nutrition Food Science
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Identifying Technical Efficiency of Dairy Cattle Management in Rural Areas through a Non Parametric Method A Case Study for the East Mediterranean in Turkey
Yazar Bilgisi : DAĞISTAN ERDAL,KOÇ BEŞİR,GÜL MEVLÜT,PARLAKAY OĞUZ,AKPINAR METİN GÖKSEL
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Determination of Organic Fish Purchase Tendency of Consumers A Case Study for Hatay Province Turkey
Yazar Bilgisi : DAĞISTAN ERDAL,DEMİRTAŞ BEKİR,AKPINAR METİN GÖKSEL,Yılmaz Yalçın,GÜL MEVLÜT,KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Determination of technical efficiency in cotton growing farms in Turkey A Case study of Cukurova region
Yazar Bilgisi : GÜL MEVLÜT,KOÇ BEŞİR,DAĞISTAN ERDAL,AKPINAR METİN GÖKSEL,PARLAKAY OĞUZ
Dergi Adı : African Journal of Agricultural Research
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Determining Household Preferences for Fish Consumption with Conjoint Analysis in Turkey
Yazar Bilgisi : AKPINAR METİN GÖKSEL,DAĞISTAN ERDAL,MAZLUM YAVUZ,GÜL MEVLÜT,KOÇ BEŞİR,Yılmaz Yalçın
Dergi Adı : ournal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : The effects of Avian Influenza on the Turkey s Poultry Sector Case of Eastern Anatolia Region
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Dergi Adı : Tarım Bilimleri Arastirma Dergisi-TABAD
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği
Yazar Bilgisi : DAĞISTAN ERDAL,KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,GÜL MEVLÜT
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Adana Kırsal Alanında Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılğı Projesi: Yüreğir S.S. Kürkçüler Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Hatay İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin ve Faktör verimliliklerinin Analizi
Yazar Bilgisi : YILMAZ İBRAHİM,DAĞISTAN ERDAL,KOÇ BEŞİR,ÖZEL REMZİYE
Dergi Adı : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2003
Makale Adı : Türkiye’de Kırsal Alan İçin Alternatif Kalkınma Önerisi Olarak Köykentler
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2002
Makale Adı : Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2001
Makale Adı : Adana İlinde Enstansif Süt Sığırcılğı Üretim Ekonomisi
Yazar Bilgisi : ŞAHİN KASIM,GÜL AYKUT,KOÇ BEŞİR,DAĞISTAN ERDAL
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2001
Makale Adı : GAP Alanında Hayvancılığın Gelişim Seyri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Dergi Adı : Üçüncü Sektör Kooperatifçilik
Yayın Tarihi : 2000
Makale Adı : Doğu Anadolu Bölgesinde Şekerpancarı Üretimi, Üretim Maliyetleri ve Üretimin Arz Duyarlılığı
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,AKÇAÖZ HANDAN
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2000
Makale Adı : Van İli Gevaş İlçesinde Seçilmiş Bir Grup Şekerpancarı Yetiştiren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Yıllık Faaliyet Sonuçları
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,YILDIRIM İBRAHİM
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 1997
Makale Adı : Van ilinde Yatırım Kolaylıkları ve Yatırım Teşvikleri
Yazar Bilgisi : KUTLAR AZİZ,ÇİFTÇİ HAKKI,KOÇ BEŞİR
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 1994

Bildiriler

Bildiri Adı : Türkiye’de Dut Tüketimini Etkileyen Faktörler: Elazığ İlinden Bir Kesit Çalışması
Etkinlik Adı : 2.INTERNATIONAL SELÇUK SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.10.2023
Bildiri Adı : BİNGÖL DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE BAĞLI İŞLETMELERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Etkinlik Adı : 2.INTERNATIONAL SELÇUK SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2023
Basım Tarihi : 28.10.2023
Bildiri Adı : İŞLENMİŞ YÖRESEL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARININ ANALİZİ: BİNGÖL SOĞUK ÇEŞME KAVURMASI ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : 100th Anniversary of the Republic Turkey International Ege Agriculture Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR, Güçden Zübeyde
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 17.12.2023
Bildiri Adı : TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK STATÜLERİNE GÖRE DONDURMA TÜKETİM TERCİHLERİ
Etkinlik Adı : 100th Anniversary of the Republic Turkey International Ege Agriculture Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR, Gökşenli Büşra
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 17.12.2023
Bildiri Adı : Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Davranışlarında Subliminal Mesaj Farkındalığı
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi -SOS-CON
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SIĞINÇ HAMZA,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2019
Basım Tarihi : 26.04.2019
Bildiri Adı : Enerji İçecekleri Tüketici Pazarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Ürünlerinin Satın Alınması Konusunda Gösterdikleri Duyarlılıklar
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi -SOS-CON
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2019
Basım Tarihi : 30.06.2019
Bildiri Adı : Enerji İçecekleri Tüketici Profili ve Tüketim Davranışları: Adana İli Örneği
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.12.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği,
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.12.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : Yemek Fabrikalarında Üretilen Yemekler İçin Müşteri Memnuniyetinin Genel Bir Değerlendirmesi
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.12.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : Tüketicilerin Hazır Su Tüketim Davranışları ve Tercihleri: Bingöl İli Örneği
Etkinlik Adı : Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 26.10.2018
Bildiri Adı : Ev Turşusu Tüketiminde Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: Bingöl İli Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 26.10.2018
Bildiri Adı : Tüketicilerin Mal Talebini Etkileyen Çevresel Ve Demografik Faktörlerin İlişkisi
Etkinlik Adı : International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.06.2018
Basım Tarihi : 31.07.2018
Bildiri Adı : Subliminal Messages’ Effects on Consumption of Food Products in Turkey: Case of Van Province
Etkinlik Adı : International Agricultural Science Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SIĞINÇ Hamza,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2018
Basım Tarihi : 30.07.2018
Bildiri Adı : Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Yemekhane Memnuniyetleri
Etkinlik Adı : International Congress on Agricultural Economics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2017
Basım Tarihi : 28.04.2017
Bildiri Adı : Bingöl İlinde Ekmek Fırınlarında Ekmek İsrafı ve Hijyen Durumu
Etkinlik Adı : International Congress on Agricultural Economics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2017
Basım Tarihi : 28.04.2017
Bildiri Adı : Bingöl İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürebilir Arıcılık Olanakları
Etkinlik Adı : 4. International Regional Development Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM,NAİMOĞLU MUSTAFA
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.09.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi,
Etkinlik Adı : V. Anadolu International Conference in Economics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 30.09.2017
Bildiri Adı : Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 30.09.2017
Bildiri Adı : Enerji Tüketimi ve Enerji Fiyatları Bağlamında Türkiye’xxnin OECD Ülkeleri İçindeki Yeri
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TATLI HALİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 30.09.2017
Bildiri Adı : Dıyarbakır İndirim Marketlerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : V. Anadolu International Conference in Economics
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 30.09.2017
Bildiri Adı : Türkiye’de Turşu Üretimi ve Dış Ticareti
Etkinlik Adı : 4. th İnternatilonal Regional Development Conference, Tunceli Turkey
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,Canlı Erhan
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.09.2017
Basım Tarihi : 31.10.2017
Bildiri Adı : Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davranışları
Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı, XII. Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.05.2016
Basım Tarihi : 10.05.2016
Bildiri Adı : Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması
Etkinlik Adı : 10. Ulusal Tarım Konrgesi, 5-7 Eyül 2012 KONYA
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL ALTUN TUTKU,GÜLEÇ HACI ALİ,BAYDAŞ ABDULVAHAP
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 01.09.2012
Bildiri Adı : Van İlinde Hazır Yemek Sektöründe Müşteri Memnuniyeti
Etkinlik Adı : 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,Altun Tutku GÜL,GÜLEÇ HACI ALİ
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 05.09.2012
Bildiri Adı : GAP Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi
Etkinlik Adı : Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,TONKAZ TAHSİN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2010
Basım Tarihi : 15.09.2010
Bildiri Adı : Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri
Etkinlik Adı : Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜLEÇ HACI ALİ,Altun Tutku Gül
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2010
Basım Tarihi : 15.09.2010
Bildiri Adı : Bingöl İlinde Organik Hayvancılık Kapsamında Keçi Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Gelişim Eğilimi
Etkinlik Adı : Bingöl Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,Noomene Rouhia
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.09.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.09.2010
Basım Tarihi : 01.01.2013
Bildiri Adı : Van İlinde Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Rolü ve Önemi
Etkinlik Adı : II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,YELTEKİN FERHAT,GÜLEÇ HACI ALİ,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2009
Basım Tarihi : 20.05.2009
Bildiri Adı : Van İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürülebilir Arıcılık Olanakları
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.11.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2008
Basım Tarihi : 24.11.2008
Bildiri Adı : Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri ve Bu Ürünlerden Satın Alma Düzeyleri
Etkinlik Adı : VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi : 15.06.2008
Bildiri Adı : Tüketicilerin Gıdalar Yoluyla Geçebilecek Hastalıklardan Korunma Uygulamaları ile Gıdaların Güvenilirliği Konusundaki Görüşleri
Etkinlik Adı : Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.05.2008
Basım Tarihi : 15.05.2008
Bildiri Adı : Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilgi Kayankaları ve Bilgil Düzeyleri,
Etkinlik Adı : Türkiye 10. Gıda Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.05.2008
Basım Tarihi : 15.05.2008
Bildiri Adı : Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satınalma Tutum Ve Davranışları Üzerine Etkisi
Etkinlik Adı : VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi,
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi : 15.06.2008
Bildiri Adı : Gıda Ürünlerinin Satınalma Davranışları Konusunda Tüketici Yaklaşımları: Van İli Örneği
Etkinlik Adı : Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : CEYLAN MELİKE,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.10.2008
Basım Tarihi : 01.10.2008
Bildiri Adı : Tüketicilerin Gıdaların Üretimi, Dağıtımı Ve Satış Sürecini Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirme Tutum Ve Davranışları,
Etkinlik Adı : Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.10.2008
Basım Tarihi : 01.10.2008
Bildiri Adı : Türkiye de Gıda Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlama ve Tutundurma Faaliyeti Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 2nd International Future -Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,CEYLAN MELİKE
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.03.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.03.2008
Basım Tarihi : 15.03.2008
Bildiri Adı : Consumer Expectations and Tendency for Food Retailing in Turkey: The Case of Supermarket
Etkinlik Adı : 8th. International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AKPINAR METİN GÖKSEL,GÜL MEVLÜT,DAĞISTAN ERDAL,AKÇAÖZ HANDAN,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2008
Basım Tarihi : 01.04.2008
Bildiri Adı : Dünyada ve Türkiye de Enerji İçecekleri Pazarı
Etkinlik Adı : The Third Business and Economy International Workshop
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,IŞIK Hilal,AKPINAR METİN GÖKSEL
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2008
Basım Tarihi : 01.05.2008
Bildiri Adı : Consumer Knowledge, Attitudes and Behaviour for A Food Safety: A Case Study in Adana Province
Etkinlik Adı : International Workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of Agricultural Products
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2007
Basım Tarihi : 01.10.2007
Bildiri Adı : Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması
Etkinlik Adı : Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.09.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.09.2006
Basım Tarihi : 01.09.2006
Bildiri Adı : Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları: Adana İli Örneği
Etkinlik Adı : Türkiye 9. Gıda Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2006
Basım Tarihi : 15.05.2006
Bildiri Adı : Türkiye de Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentlerde Kırsal Toplumun Yaşam Kalitesi
Etkinlik Adı : I. International Home Economics Congrees
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.03.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.03.2006
Basım Tarihi : 15.03.2006
Bildiri Adı : Kırsal Kalkınmada Köykent Modeli: Özalp-Dorutay Köykent Projesi Uygulaması
Etkinlik Adı : I. Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.05.2005
Basım Tarihi : 01.10.2005
Bildiri Adı : Türkiye'de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı ve Bazı Ülkelerde Uygulanan Benzeri Modeller, Türkiye vı. Tarım Ekonomisi Kongresi
Etkinlik Adı : Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR, GÜL AYKUT
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.09.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.08.2004
Bildiri Adı : The Existing Situation of The Fishery Products, Opportunities for Development And Production Related Problems In the Inland Waters of Cukurova Region In Turkey
Etkinlik Adı : On Seminar Prospects for the Mediterranean Agri-food Systems in an International Context.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,MUTLU ÇAMOĞLU SEVAL
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.08.2002
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2002
Basım Tarihi : 30.08.2002
Bildiri Adı : Van İli Gevaş İlçesinde Şeker Pancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi
Etkinlik Adı : Doğu Anadolu Tarım Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇ BEŞİR,YILDIRIM İBRAHİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.1998
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.09.1998
Basım Tarihi : 01.09.1998
Bildiri Adı : Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Hayvancılığa Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi
Etkinlik Adı : Hayvancılık 96, Ulusal Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIRIM İBRAHİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.09.1996
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.09.1996
Basım Tarihi : 01.09.1996
Bildiri Adı : Doğu Anadolu Bölgesi Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi
Etkinlik Adı : Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIRIM İBRAHİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.1996
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.09.1996
Basım Tarihi : 20.03.1996
Bildiri Adı : Doğu Anadolu Bölgesi Hayvancılığına Ziraat Bankasınca Verilen Tarımsal Kredilerin Genel Bir Değerlendirmesi
Etkinlik Adı : ürkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIRIM İBRAHİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.1995
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.1995
Basım Tarihi : 15.09.1995
Bildiri Adı : Doğu Anadolu Hayvancılığının Gelişme Seyri ve Geliştirilmesi Olanakları
Etkinlik Adı : Türkiye I.Tarım Ekonomisi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIRIM İBRAHİM,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.09.1994
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.1994
Basım Tarihi : 20.08.1994

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Türkiye’de ve Dünya’da Sosyo-Demografik, Ekonomik ve Kültürel boyutları ile Tarımsal Pazarlama
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : İksad Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de Ambalajlı Su Tüketiminde Etkili Olan Faktörler: Bingöl İli Örneği
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarım ve Gıda Ürünleri Tüketimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇ BEŞİR, Çiçek ARLI Canan
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : iksad
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de Tüketicilerin Dondurma Tüketim, Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinden Bir Kesit Çalışması
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Tüketici Tercihi ve Ekmek İsrafı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : VERGİ HİLAL, KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : TATLI HALİM, KOÇ BEŞİR, BARAK DOĞAN, POLAT MÜSLÜM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Environment and Sustainability
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Tatlı Halim, Koç Beşir
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Yayın Evi : Peter Lang
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Relationship between Environmental and Socio-Demographic Factors that Affect Consumers’ Demand for Goods
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Ramazan Ayı ve Gıda Tüketimi İlişkisi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : VAROL ARZU,KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : EKMEK TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇ BEŞİR
Alan Bilgisi :Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü-TEPGE YAYIN NO:196, ISNBN:976-975-407-336-2
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2011
Kitap Adı : Türkiye’de Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentler ve Köykentlerde Tarımsal İşletmelerin Sosyal ve Ekonomik Analizi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT
Alan Bilgisi :Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Yayın Evi : Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TEPGE
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2006

Projeler

Proje Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyol ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl’deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı
Başlama Tarihi : 06.02.2019
Bitiş Tarihi : 26.05.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Enerji içecekleri tüketici pazarının analizi: Adana ili uygulaması
Başlama Tarihi : 14.05.2006
Bitiş Tarihi : 20.10.2008
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Kutlar A Koç B Çiftçi H 1994 Van İlinin Ekonomik Analizi Yuzuncu Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : DAĞISTAN E MAZLUM Y GÜL M KOÇ B AKPINAR M G 2008 Hatay İl Merkezinde Organik Balık Tüketimi Tüketici Talepleri ve Tüketici Profilinin Belirlenmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Gül A, Koç B, Akpınar M G, Işık H. 2005 Türkiye de Enerji İçecekleri Tüketici Pazarının Analizi Adana İli Uygulaması ZF2005BAP10
Başlama Tarihi : 14.05.2005
Bitiş Tarihi : 20.10.2008
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Gül A Koç B 2002 Türkiye de Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentler ve Köykentlerde Tarımsal İşletmelerin Sosyal ve Ekonomik Analizi Ç Ü Bilimsel Araştırmalar Birimi
Başlama Tarihi : 26.08.2002
Bitiş Tarihi : 11.02.2005
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Gül A Şahin K Koç B Dağıstan E 2000 Adana İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ç Ü Araştırma Fonu
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Yılmaz İ Ören N Dağıstan E Koç B Özel R 2001 Hatay İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ç Ü Araştırma Fonu
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Koç B 1998 Van İli Gevaş İlçesinde Şekerpancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi T C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi : Yönetici
Proje Adı : KOÇ B CEYLAN M ERKAN C 2008 Van İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi ve Geliştirilmesi Olanakları 2008 ZF B076
Başlama Tarihi : 03.04.2008
Bitiş Tarihi : 03.04.2009
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : Bilimsel Etkinlik/Ekonomi Finans Konferanslar Serisi
Etkinlik Yeri : EKONOMİ-FİNANS-İKTİSADİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
Şehir : BİNGÖL
Etkinlik Düzenleyenler : Bilal BAĞIŞ, Beşir KOÇ, Halim TATLI, Mecra Eser, Serkan Ayhan, Ali İrfan ÖZEREN, Salih ŞİMŞEK
Etkinlik Türü : WORKSHOP /Workshop /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.12.2016
Etkinlik Dili : Türkçe

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1991 - 1992

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Doktora

1999 - 2005

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye’xxde kırsal kalkınma modeli olarak köykentler ve köykentlerde tarımsal işletmelerin sosyal ve ekonomik analizi

Yüksek Lisans

1995 - 1997

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Van İli Gevaş İlçesi’xxnde seçilmiş bazı şeker pancarı işletmelerinin ekonomik analizi

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOÇENT

2020 -

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2012 -

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2009 - 2012

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005 - 2009

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1997 - 2005

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1993 - 1997

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ