1
MAKALE
(YOKSIS)
14
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
13
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
6
MAKALE
(TESV)
10.2
BİLDİRİ
(TESV)
73.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 14 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : POPULATION DEPENDENCY AND INFLATION: A STUDY OF HIGH AND UPPER-MIDDLE INCOME COUNTRIES
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Dergi Adı : The Journal of Economic Research & Business Administration. №1 (143). 2023
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ GÜVENİLİRLİK SORUNU: VAR ANALİZ
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN,OKTAR SUAT
Dergi Adı : Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ TASARRUF İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, KETE HALİL, AYDIN MEHMET SADIK
Dergi Adı : Akademik Bakış Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Çevre Sorunları ile Mücadelede Maliye Politikaları
Yazar Bilgisi : KETE HALİL,AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN
Dergi Adı : Journal of Life Economics
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Yükseköğretim Hizmetlerinin Özellikleri ve Türkiye’de Yükseköğretim Hizmetlerinin Görünümü
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,KETE HALİL
Dergi Adı : Journal of Awareness (JOA)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Maastricht Kriterleri, Parasal Birlik ve Türkiye
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN,AYDIN MEHMET SADIK,SEZER ONUR
Dergi Adı : journal of awerness
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMADAKİ ROLÜ
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,SEZER ONUR
Dergi Adı : The Journal of Academic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Dünya Yükseköğreti̇m Sıralama Si̇stemleri̇ ve Türk Yükseköğreti̇m Kurumlarının Bu Si̇stemler İçeri̇si̇ndeki̇ Yeri̇
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN
Dergi Adı : The Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ülkelerin türk dünyasındaki rolü
Etkinlik Adı : QLOBAL ÇAĞIRIŞLAR VƏ TÜRK DÜNYASI I Beynəlxalq elmi konfransın tezislər toplusu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UZUN YILMAZ ULVİ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Azerbaycan,Türkiye Ekonomik İlişkiler Türk Devletleri Teşkilatı,Türk Devletleri Teşkilatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2023
Basım Tarihi : 01.05.2023
Bildiri Adı : Haydar Aliyev’den günümüze Azerbaycan’da beşeri sermaye ve inovasyonun gelişimi
Etkinlik Adı : Azerbaycan University,International conference on HEYDAR ALIYEV AND TURKIC WORLD
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Beşeri Sermaye, inovasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2023
Basım Tarihi : 30.05.2023
Bildiri Adı : OKUN KANUNU: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Etkinlik Adı : 5. INTERNATIONAL GÖBEKLİTEPE SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>İstihdam
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.05.2023
Basım Tarihi : 30.05.2023
Bildiri Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SAVUNMA HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VII
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2023
Basım Tarihi : 30.05.2023
Bildiri Adı : Is A Sectoral Black Stock Occuring? An Assessment On Taxi Shipping Applications ‘’
Etkinlik Adı : 6.INTERNATIONALGÖBEKLİTEPESCIENTIFICSTUDIESCONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2023
Basım Tarihi : 09.08.2023
Bildiri Adı : Relationship Between Law And Economics: An Evaluation Of The Types Of Contracts In The Turkish Law Of Obligations In Terms Of Inflation
Etkinlik Adı : 6.INTERNATIONALGÖBEKLİTEPE SCIENTIFICSTUDIES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.07.2023
Basım Tarihi : 09.08.2023
Bildiri Adı : Mutluluk ve Gelir İlişkisi: Bitlis İli Örneği
Etkinlik Adı : Anadolu 12th International Conference On Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALMA SAVAŞ DİLEK, KAYA HAKAN, SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.06.2023
Bildiri Adı : Determinants of foreign direct investments: an investigation on on selected OECD countries
Etkinlik Adı : ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ВЫЗОВЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, Материалы Международного научно-практического форума, посвященного 30-летию университета «Туран»
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Foreign Direct Investments, OECD, Economic, Social, Political Globalization, Panel Cointegration, Panel Causality.
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.03.2023
Bildiri Adı : ORTA ASYA ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR EKONOMİK BÜYÜME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ
Etkinlik Adı : 2nd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS DECEMBER 3-4, 2022 / BİTLİS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ZAKİROVA Dilnara, KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Orta Asya, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Büyüme, Enerji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2022
Basım Tarihi : 05.12.2022
Bildiri Adı : Harberger-Laursen-Metzler Etkisi: Türkiye Örneği
Etkinlik Adı : ISPEC 6th International Conference on Social Sciences&Humanities
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.05.2021
Basım Tarihi : 23.05.2021
Bildiri Adı : Mundell-Tobin Etkisi Çerçevesinde “Kırılgan Beşli” İçin Enflasyon Büyüme İlişkisinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 5. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2021
Basım Tarihi : 23.05.2021
Bildiri Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ BELİRLEYİCİLERİ
Etkinlik Adı : 1st INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 20.12.2021
Bildiri Adı : TÜRK CEZA KANUNUNDA TANIMLI SUÇLAR İLE BU SUÇLARIN İKTİSADİ ETKİLERİ: İKTİSADİ BOYUTUYLA “SUÇ VE CEZA” İLİŞKİSİ
Etkinlik Adı : Selçuk 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURGUTER YAVUZ, KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>İstihdam>Kayıtdışı Ekonomi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.07.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.07.2021
Basım Tarihi : 10.08.2021
Bildiri Adı : Yeni Sanayileşen Ülkelerde İnovasyon, Arge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme
Etkinlik Adı : 1st International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 20.12.2021
Bildiri Adı : Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme: Sermaye Birikimi Üzerinden Bir İnceleme
Etkinlik Adı : 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN,KETE HALİL,AYDIN MEHMET SADIK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Kamu Ekonomisi>Maliye Kuramı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2017
Basım Tarihi : 30.06.2017
Bildiri Adı : Yoksulluğun Azaltılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri
Etkinlik Adı : 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KETE HALİL,AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Kamu Ekonomisi>Maliye Kuramı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2017
Basım Tarihi : 28.06.2017
Bildiri Adı : Küresel Çevre Endeksleri ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Etkinlik Adı : 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KETE HALİL,KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Kamu Maliyesi>Kamu Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2017
Basım Tarihi : 28.06.2017
Bildiri Adı : Adalet Hizmetlerinin Ekonomik Niteliği ve Etkin Sunumu
Etkinlik Adı : 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,KETE HALİL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Kamu Ekonomisi>Mali İktisat> Tam Kamusal Mal ve Hizmetler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2017
Basım Tarihi : 23.06.2017
Bildiri Adı : Maastricht Kriterleri, Parasal Birlik ve Türkiye
Etkinlik Adı : Uluslararası Rating Academy Kongresi Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayıi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN,AYDIN MEHMET SADIK,SEZER ONUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KAMU HARCAMA POLİTİKALARI
Etkinlik Adı : Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,SEZER ONUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KAMU HARCAMA POLİTİKALARI
Etkinlik Adı : Uluslararası Rating Academy Kongresi Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,SEZER ONUR,KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Dünya Yükseköğretim Sıralama Sistemleri ve Türk Yükseköğretim Kurumlarının Bu Sistemler İçerisindekiYeri
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2017
Basım Tarihi : 13.05.2017
Bildiri Adı : Neoliberalleşme Sürecinde Türkiye’de Cari Açık Yoksulluk İlişkisi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA HAKAN,AYDIN MEHMET SADIK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2017
Basım Tarihi : 13.05.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : ORGANIZATION OF TURKIC STATES: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN, UZUN YILMAZ ULVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : THE EFFECT OF AGRICULTURE, MANUFACTURING INDUSTRY AND SERVICE SECTORS ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : PROF. DR SUAT OKTAR’A ARMAĞAN-DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Efil Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Clean Energy Investments for Zero Emission Projects An Analysis on How to Reduce the Carbon Footprint
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Springer (Indexing in Scopus)
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Impact of Economic Growth on Carbon Emission
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Circular Economy and the Energy Market:Achieving Sustainable Economic Development Through Energy Policy
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Springer (Indexing in Scopus)
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Renewable Energy Investments and Unemployment Problem
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Dora
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : FISHER ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : EKONOMİK BÜYÜME VE VERİMLİLİK POLİTİKALARI:İşletmeler,Finansal Kurumlar, Farklı Alanlar Tüm Boyutlarıyla Güncel Yaklaşımlar ve Durum Analizleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Güncel Multidisipliner Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Orion Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ.
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE ENFLASYON OLGUSU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon
Yayın Evi : Ekin Basım Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL FİYATI VE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ: COVİD-19 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : ASYA’DA DEVLET VE ASKERİ DARBELER Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Değişim
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ASYA’DA DIŞ DEVLETLERE EKONOMİK VE ASKERİ BAĞIMLILIK
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Covid-19 Sonrası Dünyada Ekonomi, Radikalleşme ve Terör
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAYA HAKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Büyüme>İstihdam>Covid-19,PANDEMİ EKONOMİSİ,TERÖR ,RADİKALİZM
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVİD 19'UN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Balkan Eğitim Araştırmaları 2017
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,KETE HALİL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Kamu Ekonomisi>Mali İktisat>Kamu Maliyesi
Yayın Evi : Trakya Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Seçilmiş Balkan Üniversitelerinde Finansman Probleminin Çözümüne Yönelik Arayışlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Proje Adı : Mutluluk ve Gelir İlişkisi : Bitlis İli Örneği
Başlama Tarihi : 01.01.2022
Bitiş Tarihi : 12.07.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Önlisans

2022 -

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Post-Doktora

2022 - 2023

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Tez Adı:

Lisans

2020 -

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Doktora

2014 - 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TEORİSİ (DR)/

Tez Adı: Para politikasının dinamik zaman tutarsızlığı ve sosyal refah üzerine etkisi

Yüksek Lisans

2011 - 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Çin kapitalist gelişme modelinin tarihsel evreleri

Lisans

2004 - 2009

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2014 - 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT TEORİSİ (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2011

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ