18
MAKALE
(YOKSIS)
8
BİLDİRİ
(YOKSIS)
15
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
51
ATIF
(YOKSIS)
25
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
137
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
5
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
78
MAKALE
(TESV)
4.5
BİLDİRİ
(TESV)
196.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 15 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Die Welt -2017- Özelinde Suriyeli Mülteciler Meselesi ve Almanya
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : İçtimaiyat
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ‘Die Welt’ Yazarlarının Kaleminden (2007-2020) Almanya’da Alevilik ve Aleviler
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM, BOSTANCI MUSTAFA
Dergi Adı : Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Österreichische Monatsschrift für den Orient'te Fırat Demiryolları Projesi'ne Dair Malumat
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Briand-Kellogg Paktı Etrafında Dünyada Barışı Tesis Etme Çabaları ve Türkiye
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Reichspost Gazetesi Penceresinden Çanakkale Cephesi Haber ve Yorumları: 18 Mart Öncesi Gelişmeler
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Londra Basın Ataşeliği Raporları Işığında İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiliz Siyasetinde Bir Gündem Olarak SSCB
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Bağdat Paktı’na Etkisi Bakımından 1958 Irak Askeri Darbesi
Yazar Bilgisi : BOSTANCI MUSTAFA,KARACA ERDEM
Dergi Adı : Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Akşam ve Vakit Gazeteleri Haberciliğinde İspanya’da II. Cumhuriyetin İlanı Meselesi (14 Nisan 1931)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : 15 Temmuz Darbe Girişimi: Deutsche Welle (DW)’nin Darbeye Dair Haberciliği ve Değerlendirmeleri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Birinci Dünya Savaşı nda Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neue Freie Presse’de (Viyana) Takdimi
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : 1919’da Bakü: İngiltere-Sovyet Rusya Hakimiyet Mücadelesi
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Dergi Karadeniz
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak Nahçıvan Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye nin Tutumu (Ekim 1987-Aralık 1991)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Gazi Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : 1914 Seçimleri Sürecinde İttihat ve Terakki Partisi’nin Ermenilerle Uzlaşma Çabalarının Osmanlı Basınına Yansıması
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Türk Yurdu Neşriyatı Özelinde Ermeni Cemaati ve Islahat Meselesi
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Yeni Türkiye
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Türk Basınında Alman Askeri Islahat Heyeti Meselesi (1913-1914)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Gazi Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Osmanlı Devleti’nde Birinci Dünya Savaşı Öncesi Şimendiferler (Demiryolları) Meselesi (1913 – 1914)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : OTAM
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Hüseyin Cahit Yalçın’ın Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913-1914)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Gazi Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Ahmet Ağaoğlu’nun Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913 1914)
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Dergi Adı : Gazi Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2010

Bildiriler

Bildiri Adı : “Das interessante Blatt” Özelinde Resimlerle Gazi Mustafa Kemal Paşa (1920-1938)
Etkinlik Adı : 10. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.11.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Der Spiegel Dergisinde 1960 Darbesi Üzerine Bir Değerlendirme: "menderes, Die Alt-Türken"
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM, ÖZALPER MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 26.12.2021
Bildiri Adı : Lozan Antlaşması'nın TBMM'de Görüşülmesi ve Kabul
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇELİKER İLHAN, KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 26.12.2021
Bildiri Adı : I. Dünya Savaşı: Bitlis-Muş Hattı Çatışmalarının Viyana Basınına (Deutsches Volksblatt ve Neuigkeits Welt Blatt) Yansımaları
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 25.10.2018
Bildiri Adı : Osterreichische Monatsschrift für Orient’te Fırat Demiryolları Projesine Dair Malumat
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.04.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Reichspost Gazetesi Penceresinden Çanakkale Cephesi Haber ve Yorumları: 18 Mart Öncesi Gelişmeler
Etkinlik Adı : Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi)
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Çanakkale Muharebeleri’ne Işık Tutan Bir Kaynak Olarak Türk Yurdu Dergisi
Etkinlik Adı : 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2015
Basım Tarihi : 04.12.2017
Bildiri Adı : Yakup Şen ile TMT Görevi Üzerine Mülakat _(Türetilmiş bildiri)
Etkinlik Adı : Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri II. Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2011
Basım Tarihi : 01.04.2014

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Bir İşgalci Olarak TBMM’DE İTALYA ALGISI (23 Nisan 1920 – 11 Ekim 1922)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KARACA ERDEM, ÇELİKER İLHAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Berikan
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : TURGUT ÖZAL’IN TÜRKİYE’Sİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZALPER MEHMET, KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Balkanları Hatırlamak
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : TURGUT ÖZAL’IN TÜRKİYE’Sİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM, ÖZALPER MEHMET
Alan Bilgisi :Temel Alan>
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Avrupa ve Avrupa Birliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : TÜRK DÜNYASI YOLUNDA BİR ÖMÜR PROF. DR. MEHMET ŞAHİNGÖZ’E ARMAĞAN
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOSTANCI MUSTAFA, KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Berikan
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İRAN-IRAK SAVAŞINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SON ERMENİ ISLAHATI PROJESİ / SÜRECİ (1912-1914)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Dış Politikası
Yayın Evi : Berikan
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : BİTLİS TARİHİ (Yeniçağdan Modern Döneme), Cilt: 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : EFE AKADEMİ YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Milli Mücadele, Atatürk ve İnönü Döneminde Bitlis
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : YUNANİSTAN’DA SİYASAL KAOS (1935-1936)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : BERİKAN
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : CUMHURİYETİN TEŞEKKÜLÜ SÜRECİNDE BİTLİS VİLAYETİ / KAZASI 1919-1950
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : ”Tarih Yolunda Bir Ömür” Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk - Rus (Sovyet) İlişkilerinde Bir Aşama Olarak Litvinov Protokolü / Paktı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis (I. Cilt)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Bitlis Eren Üni. Yayınları / Kalkan Matbaacılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : I. Dünya Savaşı: Bitlis-Muş Hattı Çatışmalarının Viyana Basınına (Deutsches Volksblatt ve Neugikeits Welt Blatt) Yansımaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : SSCB SONRASI TÜRKİYE SİYASASININ KARABAĞ MESAİSİ 1991-1994
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 1930’da T.C. Başvekaleti: Takibe Uğramış Dış Basın Haberlerinin Muhtevası
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : T.C. Hariciye Nezareti Siyasi İstihbarat Servisi Raporlarında Mançurya Meselesi (1932-1933)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : 100. Yılında Çanakkale Savaşları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çanakkale Muharebesi'ne Işık Tutan Bir Kaynak Olarak Türk Yurdu Dergisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : 100. Yılında Balkan Harbi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARACA ERDEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yayın Evi : Türk Yurdu Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Osmanlı’ya Büyük Tuzak: Batıda Rumeli, Doğuda Vilayat-ı Şarkiye
Basım Türü : Basılı
YIL : 2015

Projeler

Proje Adı : Bitlis Tarihi
Başlama Tarihi : 19.09.2017
Bitiş Tarihi : 08.02.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2003 - 2005

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Türk basınına göre Birinci Dünya Savaşı arifesinde Şarki Anadolu meselesi

Doktora

2005 - 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: Türk basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’xxnin kuruluş süreci ve Türkiye’xxnin Kıbrıs politikası (1975 ? 1983)

Lisans

1988 - 1992

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2010 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ