6
MAKALE
(YOKSIS)
4
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
23
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
20.4
MAKALE
(TESV)
2.4
BİLDİRİ
(TESV)
52.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : DİJİTAL VATANDAŞLIK VE SİBER ZORBALIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL KEREM, KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM
Dergi Adı : Beden Eğitim Spor Sağlık ve Efor Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Dijital Vatandaşlık ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Düzenleyici Etkisi
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM, KAPTANGİL KEREM
Dergi Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara da Özel Bir Hastane Örneği1 (The Role of Personality Traits of Subordinates on Leader Member Exchange Quality: Example of a Private Hospital in Ankara)
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL İREM
Dergi Adı : Journal of Business Research - Turk
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Eğitim Alan Öğrencilerin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : POLATCAN İSMAİL, KAPTANGİL İREM
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve BeşFaktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, KAPTANGİL İREM
Dergi Adı : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Yabancı İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Yazınında Bilgi Yönetimi Kavramının İçerik Analizi ile İncelenmesi
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL İREM,KAPTANGİL KEREM
Dergi Adı : Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : DİJİTAL VATANDAŞLIK VE SİBER ZORBALIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
Etkinlik Adı : IV. International Academic Studies Congress Change & Shaping The Future
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL KEREM, KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Yönetim Psikolojisi>Örgütsel Davranış>Dijital vatandaşlık, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2022
Basım Tarihi : 02.12.2022
Bildiri Adı : ÖRGÜTSEL YAŞAMIN KAYIP PARÇALARI: SPİRİTÜEL ARAYIŞLAR
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Yönetim Psikolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.06.2022
Basım Tarihi : 11.09.2022
Bildiri Adı : Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Sağlık Kurumu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : I. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi 22-24 Ekim 2020
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>İş ve Örgüt Sosyolojisi>Örgütsel Davranış>Yönetim Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.11.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.11.2020
Basım Tarihi : 25.10.2020
Bildiri Adı : Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanım Amacının Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 12.11.2017
Bildiri Adı : Sporda Toplam Kalite Yönetimi
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI SPOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ÇALIŞTAYI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.12.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.12.2011
Basım Tarihi : 15.12.2011

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Yönetim Psikolojisi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Spor Yöneticileri ve Sporcularda Toksik Davranışlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Spor Bilimleri Araştırmaları Farklı Yaklaşımlar ve Pratikler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Yönetim Psikolojisi
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Spiritüel Yaklaşımlarla Spor
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Contemporary Issues in Social Science
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>Örgütsel Davranış>İş ve Örgüt Sosyolojisi
Yayın Evi : Emerald Publishing Limited
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Covid-19 Pandemic: Reflections on Organizational Life and Employee Psychology
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Y Kuşağı Ekseninde Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sinizm (Türkiye ve Kanada)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2002 - 2006

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Doktora

2010 - 2017

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: Y Kuşağı Liderlerin Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi: Türkiye ve Kanada Örneği

Yüksek Lisans

2006 - 2009

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Uluslararası insan kaynakları yönetimi yazınında bilgi yönetiminin içerik analizi ile incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012 - 2022

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ