17
MAKALE
(YOKSIS)
19
BİLDİRİ
(YOKSIS)
11
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
28
ATIF
(YOKSIS)
29
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
300
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
8
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
8
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
62.4
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
96
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : DİN GÖREVLİLERİNİN BİR AFET BİÇİMİ OLAN DEPREM HAKKINDAKİ ALGILARI
Yazar Bilgisi : BATIR İKRAM, İNCE CELAL
Dergi Adı : Bitlis Eren University Faculty of Islamic Science
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’nin Göç Politikasına Genel Bir Bakış
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Muhakeme Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : COVİD 19 SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE MERHAMET YORGUNLUĞU
Yazar Bilgisi : KIRMIZI YAHYA, İNCE CELAL
Dergi Adı : Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Risk, belirsizlik ve korku toplumunda afetler: Covid-19 örneği
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ NUSRET, İNCE CELAL
Dergi Adı : NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Sosyal Bir Afet Biçimi Olarak Terör Saldırıları ve Türkiye’ye Yansıması
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Tezkire
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : “HUZUREVİ KÖŞESİNE ATILMAK” YA DA “ÖLÜMÜN BİR ADIM ÖNCESİ”: YAŞLI BİREYLERİN HUZUREVİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE HUZUREVİNE YÖNELİK ALGILARI
Yazar Bilgisi : DEMİR AYŞEGÜL, İNCE CELAL
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : AFETLER ÇAĞI, AFETLERİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ VE COVID-19
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : AFETLERLE MÜCADELEDE NEO-LİBERAL POLİTİK BAŞARISIZLIĞIN BİR MANİFESTOSU: COVİD-19
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN CIRCULATION: BRAIN POWER IN REGIONAL DEVELOPMENT (BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL KALKINMADA BEYİN GÜCÜ)
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : KÜRESEL AFETİN YEREL YANSIMALARI: COVID-19’UN BİTLİS ESNAFI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : AFETLERDE SOSYAL SAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK YAŞLILAR: COVID-19 ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : BİTLİS’TE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İKLİMİNEYÖNELİK TESPİTLERİ
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : GÖÇ KURAMLARI VE SURİYE GÖÇÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : SPATIAL CONCENTRATION OF SYRIAN IMMIGRANTS IN SPATIAL DYNAMICS AND ETHNOCULTURAL CONTEXT
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Mukaddime
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : BİR SOSYAL AFET BİÇİMİ OLARAK SURİYE GÖÇÜ VE SİVİLTOPLUM ÖRGÜTLERİ
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : TÜRKİYE BAĞLAMINDA DIŞ GÖÇLER EĞİTİM SORUNU VE TOPLUMSAL KONUMUN YENİDEN ÜRETİMİ
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Karadeniz
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : FAMILY BACKGROUND DIFFERENT FORMS OF CAPITAL AND STUDENT ACHIEVEMENT IN TURKISH HIGH SCHOOLS
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Dergi Adı : Anthropologist
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : ŞANLIURFA DA EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİKLERİN YENİDEN ÜRETİMİ KÜLTÜREL YAPI SOSYAL SERMAYE VE YAPISAL FAKTÖRLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Yazar Bilgisi : GÜLLÜPINAR FUAT,İNCE CELAL
Dergi Adı : Eğitim Bilim Toplum
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Kahramanmaraş Merkezli Deprem Özelinde Afet ve Nüfus Hareketliliği İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : TERÖR ÖRGÜTLERİ, TOPLUMSAL HAREKETLER VE SİYASAL PARTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ
Etkinlik Adı : 8 T H I N T E R N A T I O N A L C O N G R E S S O N H U M A N I T I E S A N D S O C I A L S C I E N C E S I N A C H A N G I N G W O R L D
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.01.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 09.01.2023
Bildiri Adı : SOCIAL PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SOCIAL CONCENTRATION OF INTERNATIONAL IMMIGRANTS
Etkinlik Adı : ASES INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Göç Sosyolojisi>Eğitim Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.06.2022
Bildiri Adı : AFETLERLE MÜCADELEDE NEO-LİBERAL EKONOMİK BAŞARISIZLIĞIN BİR MANİFESTOSU: COVID-19
Etkinlik Adı : ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE OF COVID-19 (CONCOVID)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.06.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.06.2020
Bildiri Adı : AFETLER İLE SOSYAL DAYANIŞMA VE ÇATIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : 18. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.12.2020
Basım Tarihi : 01.02.2021
Bildiri Adı : ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİNDE SOSYALSAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK ÇOCUKLAR:AVRUPA’DA KAYIP MÜLTECİ VE GÖÇMENÇOCUKLAR ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : WORLD CHILDREN CONFERENCE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2020
Basım Tarihi : 30.10.2020
Bildiri Adı : AFET VE MEKAN DİYALEKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: COVID-19 ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI AVRASYA SOSYALBİLİMLER KONGRESİ- 4/
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2020
Basım Tarihi : 14.10.2020
Bildiri Adı : THE SPATIAL CONCENTRATION OR DISINTEGRATION OF INTERNATIONAL MIGRANTS: CAUSES, OPPORTUNITIES AND THREATS
Etkinlik Adı : MIGRATION DIASPORA/GÖÇ VE DİASPORA
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.07.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.07.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : SOSYAL AFETLER: SAVAŞ, İÇ ÇATIŞMA VE BİR MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK GÖÇ
Etkinlik Adı : 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERKONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 26.12.2019
Bildiri Adı : BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL KALKINMADA BEYİN GÜCÜ
Etkinlik Adı : 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 26.12.2019
Bildiri Adı : BİR SOSYAL AFET OLARAK SURİYE GÖÇÜ VE STK’LARIN SURİYELİ GÖÇMENLERE SUNDUĞU HİZMETLER
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI GÖÇ VE İLETİŞİM KONGRESİ (IMCC, 2018)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.09.2018
Bildiri Adı : ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI: TEMEL KONULAR VE SORUNLAR
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI GÖÇ VE İLETIŞİM KONGRESİ (IMCC 2018)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.09.2018
Bildiri Adı : İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖÇÜN TEMEL DİNAMİKLERİ: ÇATIŞMA VE YOKSULLUK
Etkinlik Adı : ŞARKİYAT ICSS’17ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.09.2017
Basım Tarihi : 10.11.2017
Bildiri Adı : ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİNDE BELİRLEYİCİ OLAN DİNAMİKLER VE DEĞİŞEN UYGULAMALAR
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2017
Basım Tarihi : 25.10.2017
Bildiri Adı : TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN UYUM SÜREÇLERİNDE VAKIFLAR, DERNEKLER VE STK’LARIN ROLÜ
Etkinlik Adı : II. ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 01.11.2017
Bildiri Adı : ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDE OKULUN ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY, SCIENCE, ENGINEERING ANDTECHNOLOGY (IMESET’17 BİTLİS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 08.12.2017
Bildiri Adı : IMMİGRATİON OF FORCED MİGRANTS TO THE TROUBLED REGİONS
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY, SCIENCE, ENGINEERING ANDTECHNOLOGY (IMESET’17 BİTLİS)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : ULUSLARARASI GÖÇ BAĞLAMINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, EĞİTİM YÖNETİMİ VE TÜRKİYE
Etkinlik Adı : INTERNATİONAL MANAGEMENT RESEARCH CONGRESS (INMAR CONGRESS)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.03.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : BİR SOSYAL POLİTİKA OLARAK EĞİTİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 26.12.2016
Bildiri Adı : BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Etkinlik Adı : 4TH ARAB-TURKISH CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2014
Basım Tarihi : 23.12.2015
Bildiri Adı : AKADEMİK BAŞARININ SAĞLANMASINDA ROL OYNAYAN SERMAYE TÜRLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ ORTAÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : 1. EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.04.2014
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : SOSYAL VE KÜLTÜREL SERMAYE İLE EĞİTİMSEL BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ ŞANLIURFA DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Etkinlik Adı : VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.10.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.10.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : YEREL KÜLTÜREL YAPI VE SOSYAL İLİŞKİ AĞLARININ EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİKLERİN YENİDEN ÜRETİMİNE ETKİLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : 13. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜLLÜPINAR FUAT,İNCE CELAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.12.2013
Basım Tarihi : 04.12.2013

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Yaşamboyu Psikolojik Süreçler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AKTAŞ UĞUR, İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Göç Sosyolojisi>Eğitim Sosyolojisi
Yayın Evi : BİDGE Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bir Afet Biçimi Olan Covid–19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Saldırganlık Düzeyleri
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - IV
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Serüven Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Afetlerde Toplumsal Dayanışma-Çatışma Biçimi ve Toplumsal Hareketler İle Siyasal Partilerin Rolü
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA’DA GÖÇ VE DİASPORA
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Göç Sosyolojisi>Eğitim Sosyolojisi
Yayın Evi : YTB Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ULUSLARARASI GÖÇMENLERİN MEKANSAL YOĞUNLAŞMASI YA DA AYRIŞMASI: NEDENLER, İMKANLAR VE TEHDİTLER
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : TÜRKİYE'DE TEK PARTİLİ YILLAR (1923-1950) BİR DÖNEM PANORAMASI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Eğitim Sosyolojisi>Eğitim Sosyolojisi
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : CUMHURİYETİN İLK DÖNEMİNDE "İDEAL BİR TOPLUM" İNŞA ETMENİN İDEOLOJİK AYGITI OLARAK "MİLLİ" EĞİTİM
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SOSYAL HİZMET ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİR AYŞEGÜL, İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Afet,Covid-19,Yaşlılık,Huzurevi,Afetlerde Dezavantajlı Gruplar
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVİD-19 VE BİR HUZUREVİ ÖZELİNDE YAŞLI BİREYLERİN AFETLER KARŞISINDAKİ KONUMUNUN SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : BÖLGESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Temel Alan>>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : GÖÇMEN, SIĞINMACI VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : DÜNDEN BUGÜNE SOSYOLOJİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Eğitim Sosyolojisi>Eğitim Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TOPUM VE EĞİTİM
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : BİTLİS: KENT, KÜLTÜR VE TOPLUM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BİTLİS’TE YERLEŞİM, GÖÇ VE KENT
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : LIVRE DE LYON
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BİR AFET BİÇİMİ OLARAK COVID-19 VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DENEYİMLERİ
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİM ARAŞTIRMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : İKSAD PUBLISHING HOUSE
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI: TEMEL KONULAR VE SORUNLAR
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : ULUSLARARASI GÖÇ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEKANSAL YOĞUNLAŞMASI
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : İNCE CELAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : İKSAD PUBLISHING HOUSE
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Önleme, Müdahale Ve Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması
Başlama Tarihi : 23.11.2021
Bitiş Tarihi : 30.01.2023
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Göçmenliğin Mekansal Sosyolojisi: Şanlıurfa Örneği
Başlama Tarihi : 12.10.2016
Bitiş Tarihi : 12.07.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Sosyal Sermaye ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkininSosyolojik Bir Analizi Şanlıurfa da Bir Alan Araştırması
Başlama Tarihi : 25.05.2013
Bitiş Tarihi : 19.06.2015
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014 - 2018

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Göçmenliğin mekânsal sosyolojisi: Şanlıurfa örneği

Yüksek Lisans

2012 - 2014

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Sosyal sermaye ve akademik başarı arasındaki ilişkinin sosyolojik bir analizi: Şanlıurfa’xxda bir alan araştırması

Lisans

2005 - 2009

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2009 - 2010

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012 - 2015

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ