5
MAKALE
(YOKSIS)
7
BİLDİRİ
(YOKSIS)
7
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
25
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
18.6
MAKALE
(TESV)
5.4
BİLDİRİ
(TESV)
22.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Van Gölü Havzası Halk İnanışlarında Kapı ve Eşik
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Folklor Akademi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Arpaçay Masallarında Formulistik Sayılar
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Sadık Yalsızuçanlar’ın “Kıl” Adlı Küçürek Öyküsünün Çözümlenmesi
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : KÜLTÜREL BELLEK MEKANI VE MİLLİ KİMLİK YARATMADA PINARBAŞI AĞITLARININ İŞLEVİ
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN,DOĞAN OĞUZ
Dergi Adı : Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tarihi Bir Roman Olarak İskender Pala’nın Od Romanında Yapı ve İzlek
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Tarih ve Gelecek Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Erzurum Efsanelerinde Tabuların Çiğnenmesi ve Gölge Arketipleri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : FATİH EGE, MASALLARDA BİLİNCİN DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (KUZEYDOĞU ANADOLU MASALLARI ÖRNEKLEMİNDE), KÜLTÜR AJANS YAYINLARINO: 320KARADENİZ DERGİ SERİSİ: 7, ANKARA, 2016, 364 S.
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Dergi Adı : Turkish tudies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Bitlis Halk Kültüründe Nazarla İlgili İnanış ve Uygulamalar
Etkinlik Adı : Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 07.08.2023
Bildiri Adı : BİTLİS HALK METEOROLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Etkinlik Adı : 8. ULUSLARARASI VANGÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Van Gölü, Halk mETEOROLOJİSİ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 29.12.2021
Bildiri Adı : Bitlis’in Manevi Değerlerinden Kotum Baba ve Toplumdaki Yansımaları
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI BİTLİS VE YÖRESİ MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Halk,İnanış,tOPLUM,kÜLTÜR
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2021
Bildiri Adı : Geçmişten Günümüze Ahlat Taşı ve Uygulamaları
Etkinlik Adı : Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempzoyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZCAN ÜMİT NİYAZİ,ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.04.2018
Basım Tarihi : 23.04.2018
Bildiri Adı : ”Kağızmanlı Hıfzı’nın “Turnalar” Adlı Şiirinin Turna Sembolizmi Bağlamında İncelenmesi”
Etkinlik Adı : Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.04.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kültürel Bellek Mekanı ve Milli Kimlik Yaratmada Pınarbaşı Ağıtlarının İşlevi
Etkinlik Adı : 1. Pınarbaşı ( Aziziye ) Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN,DOĞAN OĞUZ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2018
Basım Tarihi : 10.04.2018
Bildiri Adı : HALK HEKİMLİĞİ VE BİTLİS’TEKİ HALK HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 06.11.2018
Bildiri Adı : ”Barçın Yaylasında Anlatılan “Çobanla Hırsız” Masalının Arketipsel Sembolizm Bağlamında Çözümlenmesi”
Etkinlik Adı : Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.08.2018
Basım Tarihi : 04.08.2018
Bildiri Adı : ”Çıldır Efsanelerinde Totem, Tabu ve Yasağın Çiğnenmesi Üzerine Bir İnceleme”
Etkinlik Adı : ÇILDIR FESTİVALİ ve ULUSLAR ARASI AŞIK ŞENLİK AŞIKLAR ŞÖLENİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN,NİŞANCİ MEHMET
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.08.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.08.2012
Basım Tarihi : 10.09.2012
Bildiri Adı : ”Erzurum Efsanelerinde Tabuların Çiğnenmesi ve Gölge Arketipleri”
Etkinlik Adı : I. Ulusal Genç Halk Bilimciler Sempozyumu
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.11.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.11.2012
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Yunus Emre Hayatı-Düşünceleri- Eserleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Yunus Emre, Aşk, Şiir, Tenkid,ontoloji
Yayın Evi : TBMM Basımevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yunus Emre'nin Şiirlerinde Aşksız İnsanın Tenkidi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : BİTLİS GEÇİŞ DÖNEMLERİ (DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM) ve GÖSTERGE BİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Bitlis,Geçiş Dönemleri,Gösterge Bilim
Yayın Evi : FENOMEN YAYINCILIK
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İstiklalinin 100. Yılında Ardahan
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi
Yayın Evi : Paradigma Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ardahan Efsanelerinde Su Kültünün İzleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Geçiş dönemleri,Doğum,evlenme,ölüm
Yayın Evi : Paradigma Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : VAN GÖLÜ HAVZASI GEÇİŞ DÖNEMLERİ (DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM) İNANIŞ VE UYGULAMARINDA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE II. DÜNYA SAVAŞI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>2. Dünya Savaşı, Aşık
Yayın Evi : Fenomen Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN HARAP ETTİĞİ BİR ANNE: AZERBAYCANLI KADIN AŞIK BAŞHANIM ŞEFİGIZI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bitlis Kent Kültür ve Toplum
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Geçiş Dönemleri
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BİTLİS HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Halk hekimliği
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Halk Hekimliği Ve Bitlis’teki Halk Hekimliği İle İlgili İnanış Ve Uygulamalar.
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Geçmişten Günümüze Manisa
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZCAN ÜMİT BUĞRAHAN, ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>El Zanaatları
Yayın Evi : Celal Bayar Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Keçeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Akhisar’ın Son Keçe Ustası Muhammet Dülger.
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : .Ermenek Araştırmaları II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERGÖZ RAMAZAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi>Masal
Yayın Evi : Palet Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Barçın Yaylasında Anlatılan “Çobanla Hırsız” Masalının Arketipsel Sembolizm Bağlamında Çözümlenmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Ardahan İli Sözlü Kültür Varlıklarını Derlenmesi
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Bursiyer
Proje Adı : Giresun İlinin Kültürel Varlıklarının Derlenmesi ve İnternet Televizyonu Aracılığı ile Yayınlanması
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi : Bursiyer

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2011 - 2014

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/

Tez Adı: Anadolu efsanelerinde yasaklar ve cezalar

Lisans

2007 - 2011

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/

Tez Adı:

Doktora

2014 - 2019

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

Tez Adı: Bitlis’xxte geçiş dönemleri (Doğum-evlenme-ölüm)

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ