8
MAKALE
(YOKSIS)
11
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
24
ATIF
(YOKSIS)
11
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
305
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
6
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
19.8
MAKALE
(TESV)
26.4
BİLDİRİ
(TESV)
76.9
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 275 makalenin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.71
Birimine ait 345 bildirinin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.41
Birimine ait 118 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.88

Makaleler

Makale Adı : Kültür Aktarımı Açısından Okulların İşlevi Üzerine Bir Derleme
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Social Science Studies Journal
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Erzincan Düğün Geleneklerinde Değişim
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, ŞENER BETÜL
Dergi Adı : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmes
Yazar Bilgisi : SARI HATİCE KÜBRA, DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : GELENEKSEL/ALTERNATİF TIP UYGULAMALARINA YENİ YAKLAŞIM OLARAK BESLENME VE YEMEK KÜLTÜRÜ ŞALPAZARI ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, SAĞLAM Ayşenur
Dergi Adı : Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sosyolojinin Ne’liği ve Kim’liği Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Mavi Atlas
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : DÜNYA-SİSTEM TEORİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERİN BİLİMSELLİĞİNİ SORGULAMAK
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Sosyolojik Düşün
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : DEĞİŞMEYEN ÖLÜM GERÇEĞİ KARŞISINDA DEĞİŞEN TAZİYE KÜLTÜRÜ:KAYSERİ/TOKMAK KÖYÜ AVŞAR TÜRKLERİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN,BÜYÜKDOĞAN SEDA
Dergi Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Celal Nuri İleri’nin Batılılaşma Anlayışı
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Mavi Atlas
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : TÜKETİM ALGISINDAKİ DEĞİŞİM: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIVE TÜKETİM İLİŞKİSİ
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : FEMİNİZMİN ÜÇ ANA AKIMI LİBERAL MARXİST VE RADİKAL FEMİNİZM TEORİLERİ
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : The Journal of Academic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Doğu Batı Ayrımı Ekseninde Oryantalizm ve Emperyalizm
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Journal of History Culture and Art Research
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Ahlat Kırsal Bölgesinde Gastronomi Turizminin Muhtemel Toplumsal Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : KODAŞ DAVUT, DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Aksaray Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : 2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Batman a Sosyolojik Bir Bakış
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, SAĞIR ADEM
Dergi Adı : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Antalya da İnanç Turizminin Sosyolojik Çözümlemesi: Demre Myra Örneği
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN,SAĞIR ADEM
Dergi Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Yeni Göçmenlik Mekanları Olarak Yeni Kurulan Üniversiteler Ordu Üniversitesi Örneğinde Öğrencilerin Bütünleşme Sorunları
Yazar Bilgisi : SAĞIR ADEM,DİKİCİ ERKAN
Dergi Adı : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2011

Bildiriler

Bildiri Adı : Lisansüstü Tezlerde Bitlis
Etkinlik Adı : Ege 10th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.12.2023
Basım Tarihi : 29.12.2023
Bildiri Adı : Sosyal Medyada Değişen Mahremiyet
Etkinlik Adı : Ege 10th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.12.2023
Basım Tarihi : 29.12.2023
Bildiri Adı : Yaşlılarda İntihar: Nedenleri ve Şekilleri
Etkinlik Adı : 11. Uluslararası Gap Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, ÇOBANOĞLU ALPASLAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.12.2023
Basım Tarihi : 18.12.2023
Bildiri Adı : Mehmet Ali Şevki'nin Aile ve Eğitim Üzerine Görüşleri
Etkinlik Adı : 11th International Mardin Artuklu Sientific Researches Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.12.2023
Basım Tarihi : 25.12.2023
Bildiri Adı : Pozitivizm Perspektifinden Baykan Sezer ve Doğan Ergun'un Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 3. International Mediterranean Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.04.2023
Basım Tarihi : 03.05.2023
Bildiri Adı : ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK MÜDAHALELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÜSTÜNSOY MANSUR, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.12.2022
Bildiri Adı : Birlikte Yaşam Kültürünün Bir Örneği Olarak Iğdır Yemek Kültürü
Etkinlik Adı : CUMHURIYET 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, Ergül Selma
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.10.2022
Bildiri Adı : Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Değişen Bir Uygulama Örneği: Okul Sosyal Hizmeti
Etkinlik Adı : CUMHURIYET 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, ÜÇÜNCÜ TUNCAY
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.10.2022
Bildiri Adı : ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VII
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR MUHARREM, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.12.2022
Bildiri Adı : Türkiye'de Üniversite Tercih Süreci Üzerine Bir Derleme
Etkinlik Adı : LATIN AMERICA 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALTINDAL HATİCE, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.11.2022
Bildiri Adı : Aliya İzzetbegoviç’in Aile ve Evlilik Kurumlarına Bakışı
Etkinlik Adı : Taras Shevchenko 5th International Congress on Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.05.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.05.2020
Basım Tarihi : 12.06.2020
Bildiri Adı : Amiran Kurtkan Bilgiseven’xxin Sosyal Değişme ve Sosyal Değiştirme Kavramlarını Analizi
Etkinlik Adı : ATLAS International Congress On Social Sciences 6.
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.05.2020
Basım Tarihi : 23.05.2020
Bildiri Adı : Tarihsel Süreçte Çalışma Kültürünün Değişimi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN,ÇİÇEK ARİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 23.12.2019
Bildiri Adı : Louis Althusser’e Göre Devletin İdeolojik Aygıtları ve Kitle İletişim Araçlarının İdeolojik İşlevleri
Etkinlik Adı : I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : Geleneği Reddetmeyen Bir Yenilikçi: Celal Nuri İleri
Etkinlik Adı : I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : GÜMÜŞHANE’Yİ KONU EDİNEN 2000-2015 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PALTA OLCAY,DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2017
Basım Tarihi : 03.12.2017
Bildiri Adı : Kültürel Değişmeler Bağlamında Finike’deki Yerleşik Yabancıların Yerli Halk Üzerine Etkilerinin Sosyolojik Çözümlemesi
Etkinlik Adı : II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN, SAĞIR ADEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.04.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.04.2012
Bildiri Adı : Ilgın Yöresindeki Halk İnançlarının Sosyolojik Analizi
Etkinlik Adı : I. Ulusal Ilgın Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SAĞIR ADEM, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.07.2010
Basım Tarihi : 01.12.2012
Bildiri Adı : Yunus Emre nin Humanizm Görüşü Perspektifinden Ötekileştirme Problemi
Etkinlik Adı : X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SAĞIR ADEM, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.05.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.05.2010
Basım Tarihi : 01.07.2011
Bildiri Adı : Toplumsal Değişim ve Turizm
Etkinlik Adı : I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.05.2010

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Özel Gereksinimli Gruplar ve Sosyal Hizmet: Riskler, Hizmetler ve Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN, KÜÇÜKKAYA ŞÜHEDA, UYSAL SİBEL, Küçükkaya Doğan Feyza
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Eğiten Kitap Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Görme Yetersizliği Olan Bireyler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sosyal ve Kültürel Hayata Dair Düşünceler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Yapı ve Toplumsal Hareketlilik
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sosyal ve Kültürel Hayata Dair Düşünceler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tarihsel Süreçte Toplumsal Tabakalaşma
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sosyal ve Kültürel Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN, ÇOBANOĞLU ALPASLAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sanal Cemaatler
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sosyal ve Kültürel Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BİNGÖL ORHAN, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kültür ve Sosyoloji
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÜÇÜNCÜ TUNCAY, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : İletişim Psikolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kültür ve iİletişim
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Engellilik ve Sosyal Hizmet
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SARI HATİCE KÜBRA, DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye'de Engellilere Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Toplumsal Cinsiyet ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Eğitim Sosyolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Yayın Evi : Lisans Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Öncü, Kurucu ve Modern Sosyologların Eğitim Görüşleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Sosyoloji Anlayışı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kültür ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tüketim ve Kültür
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Aile ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Otorite ve Güç İlişkisi Bağlamında Aile Türleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Eğitim ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyolojik Açıdan Eğitim Kurumu ve İşlevleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Eğitim ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN,ALKAN ERSOY ÖZMEN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Bir Süreç Olarak Sosyalleşme ve Eğitim
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Hukuk ve Sosyoloji
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Eğitim
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Hukuk Sosyolojisine Giriş: Konu-İçerik-Yöntem
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Celal Nuri İleri’de Türk Modernleşmesi ve İnkılapları
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : IKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Immanuel Wallerstein’xxın Günümüz Sosyal Bilimini Yeniden Yapılandırma Girişimleri Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Eğitim Sosyolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Lisans Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Öncü, Kurucu ve Modern Sosyologların Eğitim Görüşleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Türk Sosyologları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Lisans Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Mehmet Ali Şevki (Sevündük)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : TÜRKİYE DE SOSYOLOJİ ÜNİVERSİTEDE 101 YIL
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DİKİCİ ERKAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : DOĞU KİTABEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU'NUN SOSYALİZM KARŞITI GÖRÜŞLERİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2005 - 2009

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Doktora

2012 - 2018

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Âmiran Kurtkan Bilgiseven'in sosyolojik fikirleri

Yüksek Lisans

2009 - 2011

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Celal Nuri’xxnin Türk modernleşmesi ve inkılapları üzerine düşünceleri

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016 -

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019 - 2022

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011 - 2016

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ