16
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
8
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
20
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
39.6
MAKALE
(TESV)
10.2
BİLDİRİ
(TESV)
78
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 16 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : KAMU POLİTİKALARI VE YASA(LAŞTIR)MA: TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Inonu University
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Küresel Rekabet Açısından Türkiye
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : İnşacı-Teorik-Tepkisel Boyutlarıyla Hükümet Sisteminin Kökenleri
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Alanya Akademik Bakış Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kadroculara Göre Modernleşme Sürecinde İnkılapçılığın Rolü
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Premium E-Journal Of Social Science
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Hukukun Üstünlüğü Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Karnesi: 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : SOVYET İHTİLALİNİN TÜRK DÜŞÜN YAPISINA ETKİSİ: KADRO DERGİSİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kadına İlişkin Söylem ve Politikalarına Bakış:Muhafazakar Demokratlıktan Muhafazakarlığa Doğru Evrilişin İzdüşümleri
Yazar Bilgisi : ALTUNTAŞ NEZAHAT,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİJOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCEDE KADININ TOPLUMSAL KONUMU
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : THE VIEW OF CONSERVATIVE RIGHT WINGPARTIES TOWARDS EUROPEAN UNION INTURKEY: THE CHANGE FROM THE IDEA OFCHRISTIAN CLUB TO CRADLE OF DEMOCRACY
Yazar Bilgisi : BAKAN SELAHADDİN,ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : International Journal of Arts and Commerce
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : 6360 SAYILI YASAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ NİN MUHAFAZAKAR DEMOKRAT KİMLİK TANIMI ÜZERİNDEN BAKIŞ: PEKİŞEN İKTİDARLA MERKEZİLEŞEN YEREL YÖNETİME DOĞRU
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : TÜRKİYE DE MUHAFAZAKAR SAĞ PENCEREDEN KADINA BAKIŞ
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : KAÜ İİBF DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : HELSİNKİ ZİRVESİ NDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNİN ÜLKEDEKİ KADIN POLİTİKLARINA ETKİLERİ
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILABI
Yazar Bilgisi : BAKAN SELAHADDİN,ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : TÜRKİYE DE MERKEZ SAĞ PARTİLERİN KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARI: TURGUT ÖZAL DÖNEMİ ANAVATAN PARTİSİ ANAP ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA,ÖZDEMİR HAKAN
Dergi Adı : AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Tarihi Süreç İçerisinde Defterdarliğin Yetki ve Görevlerinde Yaşanan Daralmalar
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : Küreselleşme ve Kimlik
Etkinlik Adı : 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES JUNE 9-11, 2023 – TUNCELİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA, KOÇAK ERAT Gamze
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.06.2023
Bildiri Adı : Yönetişim Küresel Göçmen Entegrasyon Rejiminin Oluşturulmasında Bir Çözüm Olabilir Mi?
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 20.04.2019
Bildiri Adı : Göçmen Entegrasyon Politikaları
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : Kalkınma Planlarının Ekonomi Politiği
Etkinlik Adı : 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 29.05.2018
Bildiri Adı : ANALYSIS OF TURKEY'S GLOBAL COMPETITIVENESS LEVEL
Etkinlik Adı : 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2018
Basım Tarihi : 11.05.2018
Bildiri Adı : Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği
Etkinlik Adı : 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 29.05.2018
Bildiri Adı : Rekabet Bağlamında Türkiye’nin Yenilik Politikası
Etkinlik Adı : TÜRKİYE’DE BİLGİ ÜRETİMİ VE BİLİM POLİTİKALARI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2017
Basım Tarihi : 01.01.2018
Bildiri Adı : Yükseköğretimde Postmodern Reform Arayışları: Lyotard’ın Kavramsal Çerçevesi Üzerinden Bir Yaklaşım
Etkinlik Adı : KAYFOR 15: Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.11.2017
Basım Tarihi : 24.11.2017
Bildiri Adı : Avrupa’da Göçmenlerin Siyasal Katılımı
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 31.05.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Kriz Yönetimi (Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Orion Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kriz ve Siyaset
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göç-Kent İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Meşrutiyetten Günümüze Türkiye’de Hükümet Sisteminin Evrimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Büyükşehirlerde E-Belediyecilik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASET
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Yayın Evi : EFE AKADEMİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 1960-1980 DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATININ MUHAFAZAKARLIK VE MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEN OKUNMASI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Public and Urban Administration and Policy in the Digital Age
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yayın Evi : Lambert Academic Publishing
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The State, Science, Technology and Search for Postmodern Reform in Higher Education: An Approach over the Conceptual Frame of Lyotard
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tek Partili Yıllarda Kalkınma Anlayışı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Türkiye’de Muhafazakar Sağ ve Kadın: MSP’den AK Parti’ye Değişen Siyasal Panorama
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012 - 2016

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye’xxde muhafazakâr sağ ve kadın: MSP’xxden AK Parti’xxye değişen siyasal panorama

Yüksek Lisans

2006 - 2009

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Tarihi süreç içinde defterdarlığın yetki ve görevlerinde yaşanan daralmalar

Lisans

2002 - 2006

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

YARDIMCI DOÇENT

2016 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ