3
MAKALE
(YOKSIS)
1
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
74
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
5.4
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : A comparative anatomical study on leaf and scape of Androsace taxa (Primulaceae): contribution to Androsace taxonomy
Yazar Bilgisi : ULCAY SİBEL, SEFALI ABDURRAHMAN, YAPAR YAKUP, DEMİR İBRAHİM, GIDIK BETÜL
Dergi Adı : Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Natural
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Comparative karyological analysis of some Turkish Cuscuta L. (Convolvulaceae)
Yazar Bilgisi : TAŞAR NESLİHAN, KAYA TEKBUDAK İLHAN, DEMİR İBRAHİM, AÇAR MİKAİL, KÜRŞAT MURAT
Dergi Adı : Caryologia
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Noccaea anatolica sp. nov. (Brassicaceae): A new species from eastern Anatolia, Türkiye
Yazar Bilgisi : SEFALI ABDURRAHMAN, YAPAR YAKUP, DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Muş İlinin Çayır Mera Alanlarının Yabancı Ot Florası Zerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, ÜNAL MURAT
Dergi Adı : Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Traditional Plants Used for Medicinal Purposes in Güroymak (Bitlis/Turkey) District
Yazar Bilgisi : DEMİR ÜMİT, DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Pastinaca vanensis (Apiaceae), a new species from Turkey
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, SEFALI ABDURRAHMAN, YAPAR YAKUP
Dergi Adı : Phytotaxa
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Wild edible plants contributing to the traditional foods of Mardin (Turkey) Province
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, AYAZ NEVZAT
Dergi Adı : Indian Journal of Traditional Knowledge
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Habitat Classification of Cilo Glaciers and Their Surroundings
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, ÜNAL MURAT
Dergi Adı : Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bitlis İli Ceviz Yetiştiriciliği Yapılan Tarım Alanlarında Görülen Ceviz Antraknozu(Ophiognomonia leptostyla) Hastalığının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
Yazar Bilgisi : KOÇ İBRAHİM,ÇELİK ALİ,DEMİRER DURAK EMRE,DEMİR İBRAHİM,BAYMAN SERKAN,MİRTAGİOĞLU HAMİT,DEMİR SEMRA
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Türkiye’nin Muş ve Hakkari İllerinin Karayosunu Florasına Katkılar
Yazar Bilgisi : UYAR GÜRAY,ÜNAL MURAT,DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Anatolian Bryology
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : An Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used in Hizan District (Bitlis-Turkey)
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : A study on wild edible plants for human consumption in Hizan county of Bitlis, Turkey
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Bangladesh Journal of Plant Taxonomy
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Molecular phylogeny based on its sequences of nrDNA of some species belonging to dodder (CuscutaL.) genus fromvarious ecological sites of Turkey
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM,KAYA İLHAN,USTA MUSTAFA,SİPAHİOĞLU HİKMET MURAT
Dergi Adı : Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Görülen Küsküt Türlerinin(Cuscuta spp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları
Yazar Bilgisi : KAYA İLHAN,nemli yıldız,DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : Türkiye Herboloji Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM,BEHÇET LÜTFİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Investigation of Palinological Features of Taxa Belonging to the Genus Cuscuta L. Distributed in Turkey.
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM,KAYA İLHAN,BENLİ MEHLİKA,ALTUNOĞLU MUSTAFA KEMAL
Dergi Adı : International Journal of Agriculture Biology.
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Molecular cloning and sequence analysis of the ITS region of nuclear ribosomal DNA for species identification in dodders (Cuscuta, Convolvulaceae).
Yazar Bilgisi : Keskin Fatma,KAYA İLHAN,USTA MUSTAFA,DEMİR İBRAHİM,SİPAHİOĞLU HİKMET MURAT,Nemli Yıldız
Dergi Adı : International Journal of Agriculture Biology
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Astragalus guzelsuensis (Fabaceae: Galegeae), a new species from Turkey
Yazar Bilgisi : Ghahremaninejad Farrokh,BEHÇET LÜTFİ,DEMİR İBRAHİM
Dergi Adı : ANNALES BOTANICI FENNICI
Yayın Tarihi : 2009

Bildiriler

Bildiri Adı : Türkiye'deki Cuscuta L. (Convolvulaceae) Türlerine Ait Tohum Morfolojik Özellikleri
Etkinlik Adı : 100. Yıl Türkiye Herboloji Kongresi (12. Türkiye Herboloji Kongresi)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, ANGİŞHAN Fırat, KAYA TEKBUDAK İLHAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bitki Koruma>Herboloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 20.11.2023
Bildiri Adı : TÜRKİYE’DE Cuscuta campestris YUNCK’İN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEK AYŞE, KAYA TEKBUDAK İLHAN, USTA MUSTAFA, DEMİR İBRAHİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bitki Koruma>Taksonomi, Moleküler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 19.06.2022
Bildiri Adı : REASSESSMENT OF IUCN THREAT CATEGORY OF ENDEMIC Ferula Huber-Morathii
Etkinlik Adı : V. HAGIA SOPHIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, KESER ALİ MURAT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Ekoloji>Bitki Sistematiği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS OF TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. PLANT USED FOR ETHNOBOTANIC PURPOSE IN BITLIS
Etkinlik Adı : 2nd International Anatolian Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Kolludere Vadisinin (Hizan/Bitlis) Önemli Bal Bitkileri
Etkinlik Adı : II. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, KESER ALİ MURAT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : MUŞ İLİ ENDEMİK/NADİR BİTKİLERİ VE TEHLİKE KATEGORİLERİ
Etkinlik Adı : Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, ÜNAL MURAT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Bitki Sistematiği>Ekoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.02.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.02.2021
Basım Tarihi : 25.02.2021
Bildiri Adı : MUŞ İLİNİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ TEHDİT EDEN BAŞLICA ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Etkinlik Adı : Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM, ÜNAL MURAT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Ekoloji>Bitki Sistematiği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.02.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.02.2021
Basım Tarihi : 25.02.2021
Bildiri Adı : A Research on Some Edible andAromatic Natural Plants in Hizan District (Bitlis)
Etkinlik Adı : I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 2019
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 27.10.2019
Bildiri Adı : Invasive Parasitic Plant in Turkey: Biology of Cuscuta approximata Bab
Etkinlik Adı : 2nd International Conference on Innovations Natural Science Engineering
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA İLHAN,DEMİR İBRAHİM
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2018
Basım Tarihi : 10.10.2018
Bildiri Adı : Investigation of Palinological Features of Taxa Belonging to the Genus Cuscuta L. Distributed in Turkey
Etkinlik Adı : XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR İBRAHİM,KAYA İLHAN,BENLİ MEHLİKA,ALTUNOĞLU MUSTAFA KEMAL
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.09.2017
Basım Tarihi : 12.09.2017
Bildiri Adı : Determination of phylogenetic relations of species belonging to the genus dodder Cuscuta spp that problem in agricultural and non agricultural lands in Eastern Anatolia Turkey
Etkinlik Adı : 7. International Weed Science Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Keskin Fatma, KAYA TEKBUDAK İLHAN, USTA MUSTAFA, DEMİR İBRAHİM, SİPAHİOĞLU HİKMET MURAT, Nemli Yıldız
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2006
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türkiye’de Kültür Alanlarında Görülen Küsküt Türlerinin (Cuscuta spp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 6. BitkiKoruma Kongre. KONYA
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA İLHAN,DEMİR İBRAHİM,nemli yıldız
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2016
Basım Tarihi : 08.09.2016
Bildiri Adı : Tatvan ve Çevresinde Yayılış Gösteren Geven (Astragalus L.)’lerin Erozyonun Engellenmesindeki Rolü ve Korunması
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÜNAL MURAT,ÖZGÖKÇE FEVZİ,KARABACAK OSMAN,DEMİR İBRAHİM
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.08.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.09.2007
Basım Tarihi : 02.09.2007

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Proje Adı : Endemik, Nadir ve Dar Yayılışlı Ferula huber-morathii Peşmen Bitki Türünün ISSR Tekniği ile Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 24.03.2021
Bitiş Tarihi : 24.05.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Herbaryumunun Kurulması
Başlama Tarihi : 13.06.2022
Bitiş Tarihi : 12.06.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Gümüşkanat Şelalesi (Mutki/Bitlis) Çevresinin Florası
Başlama Tarihi : 25.04.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Zernek Barajı Çevresi (Van-Gürpınar)'nin Florası
Başlama Tarihi : 30.07.2007
Bitiş Tarihi : 30.08.2009
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Türkiye'de Kayıtlı Olan Cuscuta Cinsine Ait Türlerin Polen Morfolojisi ve Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 01.11.2013
Bitiş Tarihi : 01.11.2016
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Bursiyer
Proje Adı : Norduz Yaylası (VAN) Florası
Başlama Tarihi : 01.07.2006
Bitiş Tarihi : 01.07.2009
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Bursiyer
Proje Adı : T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bitlis İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 30.06.2022
Bitiş Tarihi : 04.12.2023
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi :
Proje Adı : Hizan (Bitlis)’nın Etnobotanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar
Başlama Tarihi : 19.06.2018
Bitiş Tarihi : 30.11.2020
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojık Çesıtlilik Daıresı Baskanlıgı Ulusal Bıyolojık Çesıtlılık Envanter Ve Izleme Projesı (Hakkari İlİnin Karasal Ve Iç Su Ekosıstemlerı Bıyolojık Çesıtlılık Envanter ve Izleme).
Başlama Tarihi : 27.06.2018
Bitiş Tarihi : 12.12.2019
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojık Çesıtlilik Daıresı Baskanlıgı Ulusal Bıyolojık Çesıtlılık Envanter Ve Izleme Projesı (Muş İlİnin Karasal Ve Iç Su Ekosıstemlerı Bıyolojık Çesıtlılık Envanter ve Izleme).
Başlama Tarihi : 27.06.2018
Bitiş Tarihi : 12.12.2019
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitlis ili ceviz yetiştiriciliği yapılan tarım alanlarında görülen ceviz antraknozu (Ophiognomonia leptostyla) hastalığının morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
Başlama Tarihi : 09.05.2018
Bitiş Tarihi : 01.01.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2001 - 2005

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİSEL ÜRETİM BÖLÜMÜ/BİTKİSEL ÜRETİM PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2006 - 2010

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Zernek barajı çevresinin (Gürpınar -Van) florası

Doktora

2011 - 2016

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (DR)/

Tez Adı: Türkiye'de Cuscuta l. cinsine ait türlerin sistematik, palinolojik ve filogenetik yönden incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ