SAĞLIK HARCAMALARI VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 ALT BÖLGELERİ İÇİN BİR UYGULAMA

8921010
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
SAĞLIK HARCAMALARI VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 ALT BÖLGELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
AYDIN RAHMAN, ÇAKMAK EROL
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
Türkçe
1
2024
8
1
49
72
2587-2559
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Bölgesel İktisat>İktisat Politikaları>Gelişme Ekonomisi>Sağlık Ekonomisi
7814798
2024-04-20 23:02:46
Özgün Makale