çalıştı 1
Yeşil Yıldızlı Otellerin Yeşil Maliyetlerinin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of the Green Costs of Green Star Hotels in terms of Product Lifecycle Costing)

Yeşil Yıldızlı Otellerin Yeşil Maliyetlerinin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of the Green Costs of Green Star Hotels in terms of Product Lifecycle Costing)

8917064
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Yeşil Yıldızlı Otellerin Yeşil Maliyetlerinin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of the Green Costs of Green Star Hotels in terms of Product Lifecycle Costing)
EKEN TANER, AKSU İBRAHİM
Alanya Akademik Bakış
Türkçe
1
2024
8
1
130
144
2651-4192
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
7809762
2024-02-13 14:17:41
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik/issue/83013/1287540