Analysis of a transformer designed for wireless power transmission system for different distance and alignment conditions and optimization with a developed algorithm

8915592
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Analysis of a transformer designed for wireless power transmission system for different distance and alignment conditions and optimization with a developed algorithm
ÖZÜPAK YILDIRIM, ÇINAR MEHMET
Scientia Iranica
İngilizce
1
2024
1026-3098
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği>Kontrol Teorisi ve Uygulamaları>Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü>Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
7807898
2024-02-11 22:44:29
Özgün Makale
https://scientiairanica.sharif.edu/article_23480.html