Comparison of electrical properties of CuO/n-Si contacts with Cu/n-Si

8897794
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Comparison of electrical properties of CuO/n-Si contacts with Cu/n-Si
ÖZMENTEŞ REŞİT, TEMİRCİ CABİR
Walter de Gruyter GmbH
İngilizce
9
2020
38
475
483
2083-134X
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Optoelektronik>Yarı İletkenler
7785329
2024-01-19 16:55:37
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.2478/msp-2020-0051