çalıştı 1
Bitlis Eren Üniversitesi kampüs binalarının ısıtma amaçlı enerji verimliliğinin değerlendirilmesi

Bitlis Eren Üniversitesi kampüs binalarının ısıtma amaçlı enerji verimliliğinin değerlendirilmesi

8878412
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Bitlis Eren Üniversitesi kampüs binalarının ısıtma amaçlı enerji verimliliğinin değerlendirilmesi
ELHUVEYDİ ALİ, ORAL FARUK
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2023
13
2
434
455
2564-7377
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Isıtma, Soğutma ve Havalandırma>Isı Transferi
7761410
2024-03-27 23:45:37
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/77891/1221319