çalıştı 1
Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri

Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri

8870182
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri
ORAL FARUK, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ, ŞİMŞEK DOĞAN
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Türkçe
1
2023
38
2
865
874
1300-1884
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Yakıtlar ve Yanma>Termodinamik
7751112
2024-03-25 15:18:47
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/72928