çalıştı 1
Çingene Konulu Bazı Eserlerde Toplumsal Eşitlik Kavramı

Çingene Konulu Bazı Eserlerde Toplumsal Eşitlik Kavramı

8847650
Uluslararası
Hakemli
ASOS
Çingene Konulu Bazı Eserlerde Toplumsal Eşitlik Kavramı
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi
Türkçe
12
2018
1
7
36
2667-4599
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
7723679
2024-01-09 13:54:02
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/775192