8843607
Uluslararası
Özet bildiri
Van Gölü Havzasında Doğal Hayatın Turizme Etkisi
ASLAN LOĞMAN, BUĞRUL HASAN
2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
15.11.2018
Elektronik
https://www.iwact.org
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sanat Tarihi>Kültürel ve Doğal Miras
Sözlü Sunum
30.09.2018
27.09.2018