THE INTERMEDIATE ROLE OF EXECUTIVE SUPPORT ON THE EFFECT OF OPEN LEADERSHIP PERCEIVED BY EMPLOYEES ON INNOVATIVE BUSINESS BEHAVIOR

8843018
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
THE INTERMEDIATE ROLE OF EXECUTIVE SUPPORT ON THE EFFECT OF OPEN LEADERSHIP PERCEIVED BY EMPLOYEES ON INNOVATIVE BUSINESS BEHAVIOR
UÇAR ZEKİ, GÜNDOĞDU Barış
Dokuz Eylil University Graduate School of Social Sciences
Türkçe
6
2023
25
765
740
1308-0911
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon
7717797
2024-01-09 09:58:34
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.1221678