çalıştı 1
Bozkırda Bir Düş: “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” Filminde Mizansen

Bozkırda Bir Düş: “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” Filminde Mizansen

8829314
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Bozkırda Bir Düş: “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” Filminde Mizansen
MASDAR FUNDA, ÇAĞIL FERİT
Akdeniz İletişim
Türkçe
12
2023
43
117
133
1304-3846
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Sinema>Belgesel Film>Film Yapım-Yönetimi
7701317
2024-01-08 12:16:53
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/81142