8794712
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sanayileşme Çocuk Sağlığını Etkiler mi? BRICS-T Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz
AYTEKİN İBRAHİM, ÇELİK HÜSEYİN
8 th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress
Türkçe
Yayımlanmış
27.12.2023
Elektronik
https://www.ceocongress.org/files/E-Book/8.%20CEO%20Proceedings%20E-Book.pdf?_t=1704547523
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>İktisadi Büyüme, Sanayileşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Çocuk Sağlığı, BRICS-T
Sözlü Sunum
17.12.2023
16.12.2023