çalıştı 1
Yenileşme Dönemi Türk Gezi Edebiyatında Van Gölü ve Çevresi

Yenileşme Dönemi Türk Gezi Edebiyatında Van Gölü ve Çevresi

8790821
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Yenileşme Dönemi Türk Gezi Edebiyatında Van Gölü ve Çevresi
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Türkbilig
Türkçe
1
2023
46
117
140
1302-6011
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
7654639
2024-01-04 18:26:03
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/81621/1409310